in

Komt in juli het corona keerpunt?

49605798687 92498a2716 b coronavirus
Photo by EpicTop10.com

Per 1 juli 2020 zou de nieuwe corona noodwet moeten ingaan. Tegelijkertijd zijn er gerechtelijke stappen ondernomen om de coronamaatregelen direct van tafel te krijgen. Eind juni aanstaande komt daar duidelijkheid over. Wat gebeurt er als de maatregelen aanhouden en die noodwet er toch komt?

Aanklachten tegen de staat

Op dit moment zijn er al verschillende acties tegen de Nederlandse staat ondernomen om de coronamaatregelen per direct af te schaffen. Allereerst is er de dagvaarding van Willem Engel en Jeroen Pols, te lezen op Viruswaanzin.nl. Willem Engel, voorheen Bio Farmaceutisch wetenschapper gespecialiseerd in aerosolen, haalt met wetenschappelijke onderbouwing alle argumenten van de overheid onderuit.

Willem Engel daagt nu de overheid en het RIVM uit om met een deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing te komen, die de maatregelen zouden rechtvaardigen. Inmiddels hebben zich talloze wetenschappers, juristen en andere experts bij hun initiatief aangesloten. Het kort geding dient op 25 juni 2020. Wanneer ze deze zaak winnen zet dit ook een streep door de nieuwe noodwet.

Wouter Raatgever deed aangifte tegen Hugo de Jonge, Hans Brug (Directeur Gen. RIVM), Jaap van Dissel en Miriam Sturkenboom (adviescommissie voor de WHO en ass. Professor UMC). Wouter Raatgever identificeert het RIVM en de WHO als criminele organisaties die samenspannen tegen de mensheid. De aangifte tegen Hugo de Jonge is gebaseerd op het feit dat hij de grondwet overtreedt. Wouter Raatgever roept niet alleen op om eveneens aangifte te doen, maar ook om op 21 juni 2020 naar het Malieveld in Den Haag te komen.

Daarnaast is er uiteraard ook het initiatief van de Bond Overheidszaken, waarover we hier eerder publiceerden. Zij stellen dat er geen grondwettelijke basis is voor de maatregelen. Steeds meer juristen komen tot een vergelijkbare conclusie en het verzet en bezwaren tegen de voorgenomen noodwet neemt toe.

Steeds groter verzet tegen coronamaatregelen

Ondertussen blijkt de implementatie van de huidige maatregelen, zoals de anderhalvemeter-eis, onwerkbaar te zijn voor de horeca. Dat leidde afgelopen week al tot de sluiting van de horeca in het uitgaansgebied van Eindhoven. Een café in Maastricht moest definitief hun deuren sluiten. Bij veel ondernemers staat het water inmiddels al tot aan de lippen. Met name in de horecabranche is de weerstand tegen de maatregelen groot, omdat ze zien hoe deze maatregelen hun bedrijven om zeep helpen.

Er is niet alleen kritiek vanuit de horeca, maar ook vanuit de Nederlandse orde van advocaten, psychologen en rechtsgeleerden die grote bezwaren hebben bij het voorgenomen aanhouden van de maatregelen. Met zo’n toename aan verzet vanuit allerlei groeperingen in de samenleving moet het wel lukken om het tij te keren … althans dat zou je kunnen verwachten. Toch ben ik pessimistisch over het korte termijn succes van de aanklachten tegen de staat.

Niet omdat ik twijfel aan de grondigheid van de onderbouwing waarop deze zaken zijn gebaseerd, maar wel omdat ik vermoed dat de rechter in het voordeel van de overheid zal beslissen. Wanneer de positie van het establishment in het geding is en de belangen groot zijn, is de kans groter op een partijdige uitspraak. In dit geval in het nadeel van de zaak van Willem Engel en Jeroen Pols en de Bond Overheidszaken.

Noodverordening omgezet naar noodwet, terwijl noodsituatie ontbreekt

Het is evident dat de maatregelen, het voornemen om deze wettelijk vast te leggen en daarbij onze grondrechten te schenden, niets meer te maken hebben met een virus of een noodsituatie. Die noodsituatie is er allang niet meer. Niet alleen vanwege de grote afname van besmettingen en inmiddels voldoende capaciteit op de IC’s, maar ook vanwege de beschikbaarheid van farmaceutische en natuurlijke geneesmiddelen. Desondanks zijn deze onterecht door de RIVM, Gezondheidsraad en overheid ofwel verboden, ofwel volledig genegeerd.

Vaccinaties als “het enige dat echt helpen kan”.

Daarmee wordt het steeds duidelijker dat men een heel andere agenda nastreeft. Alle pijlen wijzen op een nog te ontwikkelen vaccin en een digitale gezondheidsapp. Dat maak ik niet alleen op uit het wetsvoorstel van de noodwet, maar ook uit uitspraken van minister Hugo de Jonge. Daar waar hij bij Kamervragen over het medicijn hydroxychloroquine tegen Thierry Baudet zei dat een politicus niet op de stoel van de dokter moet zitten, nam hij vervolgens wel het standpunt in dat: “een vaccinatie is echt het enige dat écht helpen kan.” Bovendien noemde hij het voorschrijven van hydroxychloroquine “kwakzalverij”, terwijl Rob Elens — een deskundige huisarts met 25 jaar ervaring — er succesvolle resultaten mee behaalde, net zoals vergelijkbare resultaten in het buitenland.

Digital health registration

Ook in andere landen probeert men een digitale gezondheidsidentificatie te implementeren.

Afgelopen week sloot deze minister van Volksgezondheid een overeenkomst met farmaceut AstraZeneca “voor 300 tot 400 miljoen ‘kansrijke’ doses van een (te ontwikkelen) coronavaccin.” De reputatie van dit farmaceutische bedrijf is alles behalve onomstreden. Bovendien is het in de afgelopen 17 jaar niet mogelijk geweest om een vaccin tegen SARS te maken dat niet dodelijk was. Maar op de een of andere manier heeft de Oxford University in Engeland in 4 maanden tijd, inclusief de 750 miljoen dollar steun van Bill and Melinda Gates Foundation, een vaccin ontwikkeld. Daarvan is de klinische fase voltooid en gaan ze nu over op menselijke proeven, die op 2000 mensen wordt uitgevoerd in Brazilië.

Desondanks zei Hugo de Jonge: “Er is een kans dat eind dit jaar een eerste vaccin tegen corona beschikbaar is voor Europa.” In een Twitterbericht schrijft hij: “Belangrijke stap. Pas als er een vaccin is, zijn we echt beschermd. In Nederland, in Europa en daarbuiten.” Hij is wel heel erg gebrand op een oplossing die nog niet uitontwikkeld en getest is, terwijl hij geregistreerde en geteste geneesmiddelen negeert. Wie gaat er dan op de stoel van de dokter zitten?

Kunstmatig het angstbeeld in stand houden

Het nu al volledig afschaffen van de coronamaatregelen, verkleind mogelijk het draagvlak voor een nieuw, nog niet volledig getest en mogelijk schadelijk vaccin. Het afdwingen en aanhouden van de maatregelen, die veel ondernemers (al dan niet verplicht) breed etaleren werkt enerzijds indoctrinerend. Anderzijds houdt dit het angstbeeld in stand, dat er nog steeds een dreiging zou zijn om besmet te kunnen raken. Bij het verdwijnen van de maatregelen en een vermindering van het aantal besmettingen, zullen mensen minder gemotiveerd zijn om zich te laten vaccineren, wanneer de angst om besmet te raken langzaamaan verdwijnt.

Kwakkelbeleid op basis van ontelbare onzekerheden

De angst moet er dus (door de overheid) nog wel even ingehouden worden. Want er komt misschien wel een tweede golf. Daarom moeten de maatregelen van kracht blijven, zo redeneert de minister. Ondertussen loopt de samenleving steeds meer economische, sociale en psychische schade op, dreigen hele sectoren uit de samenleving te verdwijnen en worden onze grondrechten bij het grof vuil gezet. Terwijl er allang remedies en preventieve middelen beschikbaar zijn, om nu al volledig op die ‘tweede golf’ voorbereid te zijn.

Vanwege dat potentiële gevaar in de toekomst, blijft de anderhalvemeter-maatregel van kracht. Allemaal omdat er misschien in het najaar een tweede golf komt, waarvoor we misschien allang immuun zijn, er ‘misschien’ eind dit jaar een vaccin op de markt komt, dat misschien werkt en misschien niet zo heel veilig is. Dat zijn wel heel veel onzekerheden. Iets dat wel zeker is, zijn de torenhoge winsten voor de farmaceutische industrie bij het vaccineren van de wereldbevolking. Ook is het zeker dat het aanhouden van deze maatregelen de economie zullen slopen. Het zal je bedrijf maar zijn die door dit kwakkelbeleid kapot wordt gemaakt.

De versnelde invoering van de controlemaatschappij

We mogen de maatregelen pas opheffen als het vaccin er is, dat is de onderliggende boodschap. Vaccinaties zijn de heilige graal en altijd onderdeel geweest van de lange termijnagenda, die we ook wel kennen als Agenda 21 of de Nieuwe Wereld Orde, een term die zelfs de Verenigde Naties op een van hun nieuwe websites nu openlijk gebruikt. Die Nieuwe Wereld Orde (NWO) is het ‘Nieuwe Normaal’. Een controlemaatschappij waarbij alles in ons leven gepland, gereguleerd en gecontroleerd wordt.

Zelfs met wie we mogen zoenen, dansen of knuffelen. Want dat mag vanaf 1 juli a.s. ook niet meer. Tenzij we een gezamenlijk huishouden vormen. Omdat we ons moeten houden aan de ‘veilige afstand’. Deze ‘veilige afstand’ is nu arbitrair vastgesteld op anderhalve meter, maar er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek die deze stelling onderbouwt. Houden we ons er niet aan, dan riskeren we een hoge boete, een strafblad en zelfs gevangenisstraf. Zelfs in ons eigen huis mogen we niet meer zelf weten wat we met wie doen en mogen handhavers zonder huiszoekingsbevel binnentreden.

Men zal de samenleving tot wanhoop proberen te drijven

Dat begint akelig te lijken op het leven in de DDR of een vergelijkbare dictatuur. Zelfs degene die het bestaan van een dergelijke NWO-agenda eerder van tafel veegde, omdat men niet geloofde in een dergelijke ‘complottheorie’, moet nu toch toegeven dat die ‘theorie’ plotseling wél grotendeels in praktijk wordt gebracht. En alleen door het grote plaatje en de achterliggende agenda te kennen, kan men de irrationele besluiten in het coronabeleid verklaren.

Om die reden ben ik van mening dat de WHO, het RIVM en de overheid, om hun agenda veilig te stellen, het zich niet kunnen veroorloven om de maatregelen al af te schaffen. Want het draagvlak voor het opnieuw invoeren van een tweede lockdown en nieuwe maatregelen zal veel kleiner zijn, nu men weet hoe destructief het voor de economie en samenleving is.

Door het aanhouden van de maatregelen zal men de angst in leven houden en de samenleving tot wanhoop drijven, zodat een grote groep het vaccin zal aangrijpen als ‘oplossing’. Al is het alleen maar om in ieder geval verlost te worden van de verstikkende maatregelen en een stukje vrijheid terug te krijgen. Uiteraard wel in ruil voor het verlies van elke vorm van privacy en het opgeven van de lichamelijke onschendbaarheid.

Is er nog objectieve rechtspraak in belangrijke zaken?

Het is de vraag of de rechter een besluit zal nemen dat tegen al die belangen indruist. Deze stellingname impliceert dat ons rechtssysteem niet (altijd) onpartijdig is. Ik ben van mening dat wanneer de belangen groot zijn bepaalde rechters naar voren worden geschoven en dusdanig onder druk worden gezet, dat men niet meer van een objectieve uitspraak kan spreken. Dat zagen we ook bij onder andere de Baybaşin- en Demminkzaak.

Jurist Peter Baars, samen met Wouter Raatgever de oprichter van ‘De Gulden Middenweg’, vraagt zich zelfs af of er überhaupt nog wel sprake is van een rechtsstaat. Hij signaleert een enorme corruptie binnen het rechtssysteem en maakt terecht de link met pedonetwerken die invloedrijke personen chanteerbaar maken. In deze context zal het me daarom niet verbazen als de overheid toch in het gelijk wordt gesteld om het beleid te handhaven. De vraag is wat er dan gaat gebeuren.

Maatregelen afdwingen door angst voor torenhoge boetes

Ik vermoed dat het draagvlak voor de maatregelen verder afbrokkelt, nu steeds meer mensen beseffen dat de wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Ook speelt het mee dat steeds meer ondernemers de economische schade voor hun bedrijf ervaren, de werkeloosheid toeneemt en de samenleving door het nieuwe abnormaal steeds meer ontwricht raakt. Omdat de intrinsieke motivatie afneemt, kan men alleen nog met tirannie de maatregelen afdwingen en dat is precies wat we ook zien gebeuren met de buitenproportionele boetes.

Die tirannie zal het gevoel van onrechtvaardigheid versterken. Wanneer we niet meer kunnen vertrouwen op een rechtssysteem, is een opstand het enige alternatief. Deze opstand kan zich op vele manieren gaan manifesteren en het is lastig te voorspellen hoe het precies zal gaan verlopen. Om die reden zullen er vanaf juli a.s. daarom zeker dingen gaan veranderen. De houdbaarheidsdatum van de Covid-19 maatregelen, zonder enige wetenschappelijke basis, is namelijk simpelweg verstreken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Lees verder bij de bron: Ellaster

Photo by EpicTop10.com cc

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
2014 05 eu strop

Boeren luiden de noodklok: ‘Groene Nieuwe Deal EU veroorzaakt kleinere oogsten en hoge voedselprijzen’

d66 drugs

Kansloos: Een sneeuwwit landelijk bestuur voor de diversiteitsdrammende D66-jongeren