in ,

De FISA-memo: erger dan Watergate?

ac 2018 01 20memofront

In de Verenigde Staten wordt volop gesproken over een “geheime” memo waarin beschreven wordt dat er speciale onderzoeken zijn uitgevoerd door o.a. de FBI en CIA naar activiteiten van president-kandidaat Trump en zijn campagneteam in de verkiezingsstrijd in 2016. Een aantal republikeinse senatoren eist dat het wordt openbaar gemaakt…..

In de Verenigde Staten wordt er volop gespeculeerd over een onthullende FISA-memo (hoewel de mainstream media er voornamelijk het zwijgen over doen). Wat is er aan de hand:

Republikeinse leden van het comité inlichtingen van het Huis van Afgevaardigden eisen dat een vier bladzijden tellende memo van het ministerie van Justitie openbaar wordt gemaakt. Het memorandum was eerder deze week ter inzage beschikbaar voor leden van het Congres na een stemming in het comité, waarbij zoals verwacht mocht worden alle Democraten tegen stemden.

Zelfs toen het Amerikaanse Congres richting een “shutdown” koerste maakten republikeinen in het Huis van Afgevaardigden zich druk over de inhoud van de vertrouwelijke memo, een document dat gemaakt is door de voorzitter van het House Intelligence Committee Devin Nunes (Rep-Californië).

Een aantal Republikeinen heeft de controversiële memo in een afgeschermde omgeving in het Capitool bekeken en zij concludeerden dat het harde bewijzen bevat dat het speciale adviesonderzoek (naar de vraag of de campagneambtenaren van Trump ongepaste contacten hebben gehad met Rusland) werd aangewakkerd door de politiek gemotiveerde acties van belangrijke ambtenaren van de FBI en het Ministerie van Justitie (DOJ ).

FISA memo

Wat we tot dusverre in de media lezen geeft de inhoud van de bewuste memo aan hoe de regering van Barack Obama in de aanloop naar de presidentsverkiezing van november 2016 gebruik gemaakt heeft van een “vuil dossier” om de FBI voor het democratische karretje te kunnen spannen. Het Federal Bureau of Investigation moest de activiteiten van toen nog presidentskandidaat Donald Trump en diens campagneteam onderzoeken met het doel om compromitterende zaken boven tafel te krijgen.

Goed ingelichte bronnen wijzen ons erop dat vanaf het begin de bedoeling was om belastende informatie te verzamelen over mensen in het campagneteam van Trump, en als het mogelijk was ook Trump’s presidentiële droom aan gruzelementen te slaan. Diverse personen zouden zijn afgeluisterd: Paul Manafort, Cater Page, Donald Trump Jr., Jared Kushner, Generaal Michael Flynn en mogelijk ook andere personen – allemaal illegaal.

Volgens hooggeplaatste figuren binnen de FBI zou het Bureau een doorslaggevende rol spelen in deze ongrondwettelijke actie, maar de FBI had veel steun gekregen van de NSA, CIA, het Office of the Director of National Intelligence (ODNI), de financiële misdaaddivisie van het ministerie van financiën onder DHS en het ministerie van Justitie (DOJ).

De namen van de uitvoerenden van Deep State zoals die rondgaan zijn: James Comey (FBI), John Brennan (CIA), James Clapper (ODNI), Loretta Lynch (DOJ), Jeb Johnson (DHS), Admiral Michael Rogers (NSA) en de toenmalig directeur van GCHQ Robert Hannigan die inmiddels ontslag heeft genomen van de door de Democraten gewaardeerde Britse spionagedienst.

Ook zou toenmalig president Barack Obama’s Witte Huis hierbij betrokken zijn. Hoewel er aanwijzingen zijn van betrokkenheid van de Obama administratie is op dit moment niet duidelijk of de ex-president er ook zelf actief bij betrokken is geweest..

Al met al zou het volgende hebben plaatsgevonden:

– Zes Amerikaanse agentschappen hebben een “stealth task force” opgericht, aangestuurd door CIA’s Brennan, om binnenlandse surveillance-activiteiten uit te voeren op Trump en zijn medewerkers.
– Om geen betrokkenheid te veinzen zodat het allemaal binnen de Amerikaanse wetgeving gebeurde, hebben de agentschappen het afluisteren van Trump’s medewerkers laten uitvoeren door de Britse spionagedienst GCHQ.
– De beslissing om het Britse GCHQ in te huren voor afluisterpraktijken werd aangewakkerd door het afwijzen van twee FISA Court-rechtbankaanvragen die door de FBI waren ingediend om medewerkers van Trump-medewerkers af te luisteren.
– GCHQ werkte niet vanuit Londen of het Verenigd Koninkrijk. Het spionageagentschap werkte in feite vanuit het hoofdkantoor van de NSA in Fort Meade, MD, met directe supervisie en begeleiding van de NSA om een ​​uitgebreid toezicht uit te oefenen op Trump-medewerkers.
– De illegale afluister-activiteiten werden maanden voor het controversiële Trump-dossier geïnitieerd door de voormalige Britse spion Christopher Steele.
– Het ministerie van Justitie en de FBI hebben de bijeenkomst van Trump Jr., Manafort en Kushner met controversiële Russische functionarissen geregeld in de Trump Tower met het doel om de medewerkers van Trump gecompromitteerd te laten lijken.
– Na de Trump Tower-sessie begon GCHQ met het digitaal afluisteren van Manafort, Trump Jr. en Kushner.
– Na de listig verzonnen bijeenkomst door Deep State kon het Britse spionageagentschap Trump-medewerkers officieel afluisteren als een veiligheidszaak voor de NSA omdat de Russische advocaat tijdens de bijeenkomst, Natalia Veselnitskaya, werd beschouwd als een internationaal veiligheidsrisico en vóór de vergadering van juni zelfs geen ​​toegang had gekregen tot de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk.
– Door gebruik te maken van GCHQ hadden de NSA en haar inlichtingenpartners een maas in de wet gevonden om Trump af te tappen –  zonder een schriftelijk bevel. Hoewel het voor agentschappen in de VS illegaal is om telefoons en e-mails van Amerikaanse burgers in de Verenigde Staten zonder een machtiging af te tappen (hoewel dat wel gebeurt, weten we uit documenten van Edward Snowden), is het voor de Britse inlichtingendienst niet illegaal om dit te doen. Zelfs het GCHQ luisterde Trump af op Amerikaanse bodem in Fort Meade.
– De gegevens van de “wiretaps”, goed beveiligd uiteraard, zijn gebruikt in het onderzoek van de Amerikaanse Special Counsel Robert Mueller’s naar vermeende Russische samenspanning in de verkiezing van 2016, ook al wordt het bewijs beschouwd als “niet te gebruiken”.
N.B. we kunnen al deze beweringen op dit moment niet verifiëren, maar het een en ander zou wel in het plaatje passen van wat er zoals naar buiten glipt wat informatie betreft.

Journaliste Sara Carter had volgens de website Zerohedge het afgelopen donderdag over “uitgebreid misbruik van de FISA-wet.”

Deze (voluit) Foreign Intelligence Surveillance Act geeft de NSA (National Security Agency) de bevoegdheid om “verdachte personen” af te luisteren.

De NSA heeft – zoals Edward Snowden ons heeft laten zien – nu al ongelimiteerde bevoegdheden om niet alleen personen in het buitenland te volgen, maar ook de “eigen” burgers….. en het frappante is nu dat vorige week zowel het Huis als de Senaat met grote meerderheid gestemd hebben vóór verlenging en bevoegdheidsuitbreiding van die controversiële FISA. Edward Snowden gaf gisteren de Amerikaanse president Trump in een tweet het advies zijn veto uit te spreken over de FISA-wet.

Afgevaardigde Scott Perry, ook een Republikein, had gisteren forse kritiek op de regering-Obama, waarbij hij zich afvroeg of dit allemaal gebeurt in de VS of dat het de KGB is. In Republikeinse kringen wordt gezegd dat de tekst zo “explosief” is dat het de nekslag is voor het Russiagate-onderzoek van ex-FBI’er Robert Mueller.

Veel Amerikanen hebben gebeld met hun congresleden en hebben er op aangedrongen het 4-pagina’s grote document vrij te geven. Dat kan, als we onderstaande tweet lezen, nog wel even duren:

Lees ook eens verder bij de bron: Stop de Bankiers

Volgens de Amerikaanse republikeinse afgevaardigde in het Congres Dave Joyce (R-OH14) zal het House Intelligence Committee een stemming houden over het eventueel vrijgeven van het vier pagina’s tellende document van David Nunes (de inmiddels bekende FISA-memo) waarin onthuld wordt dat er systematische corruptie heeft plaatsgevonden bij het Amerikaanse ministerie van justitie (DOJ) en de FBI – inclusief het ongrondwettelijke gebruik van FISA-702(16)(17) data-onderzoek wat deeluitmaakte van een onderzoek naar het surveillance-programma van de DOJ-FBI, naar de poltieke campagne in 2016 van (toen nog presidentskandidaat) Donald Trump.

Verder meldde Chad Pergram dat voorzitter Devin Nunes een ontmoeting heeft gehad met de voorzitter van het House Judiciary Bob Goodlatte om de gang van zaken te bespreken in geval de memo wordt vrijgegeven voor publicatie. Meestal zijn er twee manieren waarop dat kan gebeuren, waarbij een stemming door het HPSCI (het House Permanent Select Committee on Intelligence) de meest waarschijnlijke is.

Nu steeds meer mensen lucht krijgen van het explosieve karakter van de memo (zie onsartikel ) en er in de mainstream media weinig of niets over wordt geschreven – de voormalig president Barack Obama, hoogstwaarschijnlijk ook betrokken bij de illegale praktijken, is in de ogen van deze journalisten nog steeds “heilig” – is er nogal wat misinformatie op het internet terechtgekomen. Er zijn niet veel mensen die dit verhaal vanaf het begin hebben gevolgd – of volgen – waardoor er nogal wat mensen denken dat het publiceren van “classified” informatie van geheime diensten (daar gaat het juist over) gemakkelijk en snel geregeld kan zijn.

Aardig wat journalisten maken daar misbruik van. Neem bijvoorbeeld de bekende journalist Glenn Greenwald die eergisteren een artikel schreef waarin hij beweerde dat er “vier gemakkelijke manieren” zijn om de Nenes-memo openbaar te maken.  We zulen zometeen even aangeven waarom het toch allemaal wat moeilijker in mekaar zit dan te roepen dat “Trump alles openbaar kan laten maken”.

Wij denken dat het van belang is dat wat er allemaal gebeurd is goed gevolgd wordt, zonder stemmingmakerij van bepaalde personen die nogal wat onzin uitkramen met het doel de corruptie te verdoezelen (en hun belangen/misdaden buiten beeld te houden).

Op het moment dat het House Intelligence Committee besluit het vier pagina’s tellende document vrij te geven, hebben het Witte Huis, de nationale veiligheidsadviseur (H.R. McMaster) en de nationale veiligheidsraad (NSC) vijf dagen de tijd om de inhoud te bekijken en te beoordelen. Het Witte Huis zal dan ongetwijfeld een toelichting op die inhoud willen hebben van de NSC en het Office of Legal Counsel, om vervolgens wel of niet in te stemmen met publicatie.

Er zijn nogal wat mensen die denken dat president Trump boven alle partijen staat en de Nunes-memo kan laten publiceren. Dat klopt niet. Het Witte Huis heeft het document niet in haar bezit. De Nunes-memo is in het bezit van de Legislative Branch, en in het bijzonder van het House Intelligence Committee. Het Witte Huis kan wel vragen de memo in te zien, maar zij kan het niet opeisen zonder de normale procedures te doorlopen. Dat komt omdat de wet bepaalde bevoegdheden heeft gescheiden.

Verder lijkt het ook geen goed idee als president Trump de Nunes-memo zou vrijgeven (als hij het wel kon). In het document is president Donald Trump namelijk het onderwerp van de illegale praktijken tegen hem – als we afgaan op datgene wat officieel naar buiten is gebracht. De president was namelijk het “target” van de actie van het DOJ en de FBI, wat zou moeten blijken uit de Nunes-memo. Omdat er in de memo details genoemd worden over de surveillance-activiteiten van de FBI en het DOJ is Donald Trump (nu POTUS) zowel het slachtoffer als het hoofd van de wethavingsinstantie die het onderzoek naar de illegale praktijken uitvoeren moet.

In dit verband is er ten aanzien van de wettelijke autoriteit van zowel de FBI als het DOJ een flinke geruchtenstroom ontstaan op het internet voor wat betreft de Special Counsel Robert Mueller, die een onderzoek leidt naar de mogelijkheid of president Trump zich schuldig heeft gemaakt aan het “tegenwerken van de rechtsgang”.

De advocaat van het Witte Huis Don McGahn zal ongetwijfeld Trump (het slachtoffer) geadviseerd hebben zijn vingers niet te branden aan dit onderzoek en er afstand van te bewaren. Er is een inherent conflict. Elke buitengewone actie van POTUS kan worden uitgelegd als bemoeienis, inclusief het schenden van de scheiding der machten.

Op het moment dat de memo voor publicatie wordt vrijgegeven zullen Democraten vol op het orgel gaan om de inhoud van het document aan te vallen, en de eerste kritiek zal zijn dat het is geschreven (en verkeerd geïnterpreteerd) door de voorzitter Devin Nunes. Dit is de politieke kant van het verhaal. Overigens heeft men in april vorig jaar al ingezien dat Nunes wel eens een gevaar kan vormen vanwege zijn activiteiten, reden voor het House Ethics Committee toen een onderzoek in te stellen om te achterhalen of Nunes misschien vertrouwelijke informatie had verstrekt aan het Witte Huis (Donald Trump) – (PDF hier).

FISA-memo

Er werd uiteindelijk niets gevonden (PDF hier), maar tijdens het onderzoek stagneerde het werk van Nunes wel.

Als en wanneer die nieuwe aanvallen gebeuren (en dat is hoogstwaarschijnlijk, aangezien Democraten nu al moeilijk beginnen te doen) dan zal voorzitter Nunes vermoedelijk het hele Huis van Afgevaardigden toestemming geven alle onderliggende FISA documentatie in te zien die geleid heeft tot het document (de 4 pagina’s tellende samenvatting).

Die onderliggende FISA documentatie bevat waarschijnlijk de DOJ/FBI FISA-stukken die zijn overhandigd aan de FISA rechtbank; en het is waarschijnlijk dat daar ook het “Clinton/Steele dossier” bij zit.

Verder zal ook de rauwe data van FISA-702 de “zoekresultaten” van de FBI op Trump en zijn cmpagneteam omvatten, de gegevens die hebben geleid tot een hoeveelheid informatie dat met regelmaat (juist of niet juist) naar het internet is gelekt waardoor medewerkers van Trump werden “ontmaskerd”.

Het vrijgeven van de onderliggende FISA-documenten – dat bewijst Nunes’ FISA memo- zal waarschijnlijk dezelfde weg gaan volgen als de  Nunes memo zelf. Nogmaals: dit is een weg van procedures die gevolgd moet worden.

En we hebben het tot nu toe alleen gehad over Devin Nunes.

Los van Nunes heeft het Senate Judiciary Committee onder leiding van Chuck Grassley een onderzoek ingesteld naar het Steele dossier en de rol die de FBI hierbij heeft gespeeld. Dan hebben we ook nog het House Judiciary Committee, voorgezeten door Bob Goodlatte, die haar focus heeft gericht op corruptie bij het ministerie van justitie. Nunes, Grassley en Goodlatte worden ondersteund door inspecteur-generaal Michael Horowitz, die het bewijs van het jarenlange onderzoek levert inzake de politisering van het DOJ en de FBI.

Het blootleggen van de corruptie en samenzwering bij de Amerikaanse overheidsdiensten is net begonnen. De meeste Amerikanen hebben geen idee wat hen nog te wachten staat!

Zoals gezegd is Devin Nunes slechts het begin. De slagvolgorde:

Als eerste: Devin Nunes (voorzitter Intel Committee, Full I/C Oversight)
Vervolgens: Chuck Grassley (voorzitter Senate Judiciary – DOJ/FBI Oversight)
Daarna: Bob Goodlatte (voorzitter House Judiciary – DOJ Oversight)
Tenslotte: Michael Horowitz (DOJ Inspecteur generaal).

• De voorzitter van het House Intelligence Committee, Devin Nunes, heeft zijn focus gericht op misbruik van FISA en het misbruik door het breedschalige veiligheidsleger (FBI, CIA, ODNI en NSA). FISA-702 is het aansteken van de lont in dit kruitvat geweest.
• De voorzitter van de Senate Judiciary, Chuck Grassley, heeft zijn aandacht gericht op fraude bij het Steele dossier en bij corruptie bij de FBI en het DOJ. Het Steele dossier is hier de lont in het kruitvat. Hij had overigens voorspeld dat het gedoe rond “de bemoeienissen van de Russen” zou terugkaatsen naar Hillary Clinton en het insiderteam van FBI/DOJ omdat het verband houdt met de inhoud van het dossier.
• De twee senatoren Grassley en Lindsey Graham hebben naar de FBI een verwijzing voor strafrechtelijke vervolging van Christopher Steele gestuurd, op basis van getuigenissen van FBI-agenten die aan Steele verklaringen hebben toegeschreven; die lijken in strijd te zijn met de bekende informatie over de inhoud van het dossier. Grassley vindt dat de FBI maar eens met bewijzen moet komen en eist dat ze de Britse leugenaar gaan onderzoeken (terwijl hij weet dat de leugens niet van Steele afkomstig zijn, maar van de FBI).
• De voorzitter van het House Judiciary Bob Goodlatte is bezig met het corruptie-onderzoek betreffende de FBI en het DOJ; hij wordt bijgestaan door het Office of Inspector General, door Michael Horowitz, en die heeft vanwege het jarenlange onderzoek een slordige 1.2 miljoen pagina’s aan documenten in zijn bezit.

Voor de goede orde: waar het vandaag de dag om gaat is niet begonnen met de memo van Nunes, het is al in maart en april vorig jaar gestart toen voorzitter Nunes de onwettige praktijken en de FISA surveillance-activiteiten ontdekte; en de aanleiding dáártoe dateert van alweer maart 2016 toen de directeur van de National Security Agency (NSA), admiraal Mike Rogers, de onwettige snuffelpraktijken van FISA-702(16)(17) ontdekte.

In maart 2017 liep Devin Nunes vast in een juridisch probleem vanwege de vertrouwelijke aard van de informatie en het feit dat het toegang verkrijgen tot die informatie voor het DOJ ongunstig zou uitpakken, immers: tegen hun belangen. Het DOJ was de instantie die de voorafgaande onwettige acties verrichtte, wat vermeld stond in de vertrouwelijke gegevens die door Devin Nunes uiteindelijk werden bekeken.

Hoe het Nunes dan toch allemaal gelukt is?

In april en mei van het jaar 2017 begonnen de directeur van de National Intelligence, Dan Coats, en de directeur van het NSA, admiraal Rogers, de weg vrij te maken voor Devin Nunes om uit dat veiligheidsdwangbuis te ontsnappen. Coats maakte de uitspraak van het FISA-gerechtshof openbaar, wat de deur opende voor Horowitz, Grassley, Goodlatte en Nunes om de omderzoeken te verrichten aangaande het  DOJ en de FBI.

De ontwikkelingen van de laatste dagen vormen slecht een volgende stap in het onderzoek, wat een tussenbalans heeft opgeleverd door de resultaten van het werk van Coats, Rogers, Horowitz en Nunes. Het brengt alle voorgaande corruptie bij het DOJ en de FBI naar boven.

Inmiddels hebben Democraten de aanval ingezet om te voorkómen dat alle feiten over de illegale praktijken (die een ander licht werpen op de vorige president Barack Obama) bekendgemaakt worden. Wij hebben het vermoeden dat de Democraten hopen dat het publiek door de “Governmental Shutdown” en het gooien van verwijten naar de Republikeinen niet meer aan de memo zal denken en dat de hele kwestie  gaat overwaaien. Wij denken dat zij zich daar erg in vergissen!

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
BKRgebouw

BKR zwicht voor druk: Kleine betalingsachterstand registraties toch verwijderd

10570844715 02f18d0410 European Defence Agency

Europese Commissie: Aankoop defensiematerieel Nederland in strijd met EU-regels