in

Grote depressie 2.0 in volle ontwikkeling

3600252879 462faf9d7f grote depressie e1454405838748

Met het huidige beurs”geraas” prangt meer dan ooit de vraag wanneer en op welke wijze de eindfase, een nieuwe Grote Depressie, zich nu precies zal aandienen. Diverse geleerden zijn het er wel over eens dat een eventueel herstel intussen volstrekt onmogelijk is. Er lopen immers te veel grote scheuren door het zelfde huis. Het stutwerk houdt een keer op en resteert de vraag waar het wrikwerk zich het eerst manifesteert.

UBS riep na de chaotische beursdagen in het “maagdelijk” begin van dit jaar ‘Buy gold because a 30% bear market is coming’. Hun analisten Michael Riesner en Marc Müller refereerden aan de 7-jaarse beurscyclus als hieronder weergegeven.

s&p500 monthly cahrt with 7 year cycle

Na de vierde langste bull ooit begonnen in maart 2009 op een S&P stand van 750 punten (begin QE na een terugval vanaf 1.480 punten in januari 2008) zou deze daling zich aan de hand van bovenstaande cyclus vanaf het tweede kwartaal dit jaar moeten ontvouwen. De volatiliteit zoals deze zich al vanaf augustus vorig jaar begon te manifesteren was wat dat betreft reeds een vingerwijzing.

Daar de schuldgroei en tomeloze uitholling van onze koopkracht onverminderd zijn voortgegaan en dus de feitelijke problemen sinds Lehman’s val in 2008 slechts vooruit zijn geschoven, ligt m.i. een daling van minimaal 50% veel meer voor de hand. Gezien de grote verwevenheid van de internationale financiële markten zal deze daling zich op alle beurzen dus mondiaal manifesteren.

02. msci wordl versus msci emerging market and s&p500

Verder wordt gerefereerd aan de correlatie tussen een verkiezingsjaar met een opgaande beurs en het gemiddelde beurspatroon gedurende een 8-jarige ambtsperiode, een nogal tegengestelde boodschap. Zeker in een verkiezingsjaar waar kandidaat Donald Trump nog voor het nodige tumult kan zorgen. Al met al geen jaar om gerust op te zijn, vandaar UBS’ advies om goud te kopen dat tegen alle verhoudingen in hopeloos werd afgestraft. Ongeacht of het edelmetaal uitgedrukt in dollars nog verder onder druk kan worden gehouden, blijkt dat zulks in andere valuta’s niet het geval is die juist tegenover de dollar zijn gedaald naarmate de dollar is gestegen. Over de intrinsieke koopkracht van het edelmetaal gesproken!

03. 5 y ear gold price in euro oz

We hebben het dan nog over één der “sterkste” valuta’s buiten de dollar zodat de goudprijs in euro’s sinds september 2011 (start van het harde ingrijpen op de COMEX in New York) in euro’s met “slechts “26% daalde, ex.daling van de euro/dollarverhouding met bijna 25%. Goud in US$ daalde met 43% dus dat verklaart de geringere daling van het goud in euro’s.

04. 5 year gold

Buiten de rente blijft het edelmetaal vooralsnog één der zwaarst gemanipuleerde markten met eveneens een drukkend effect op de andere commodities. Vooral op dit terrein begint zich nu een zware CapEx depressie af te tekenen daar de meeste producenten hun investeringen sterk moeten terugdraaien, verliesgevende activiteiten stoppen c.q. afstoten en schulden afbouwen.

In dat kader is Caterpillar’s omzet dramatisch gedaald met als grootste uitslagen een min van 28% in Asia/Pacific (vooral China), een min van 36% in Zuid-Amerika, met nog een meevallende min van “slechts” 8% in Noord-Amerika (V.S. en Canada). Caterpillar geldt als de grootste producent van land- en mijnbouwmachines annex apparatuur ter wereld. Uniek is dat de omzetdaling zich zonder onderbreking al ruim drie jaar voordoet, bijna dubbel zo lang als tijdens de Grote Depressie van de jaren ’30. Hieruit valt af te leiden dat de investeringen (CapEx) vooral op het terrein van de land- en mijnbouw maar ook in de zware industrie, infrastructuur, transport en distributie zwaar zijn teruggelopen. Een en ander vertaalt zich dan uiteraard in een almaar dalende Commodity Index. Een zelfde beeld zien we in de Baltic Dry.

tekenen van nieuwe grote depressie: 40 percent decline in income and wealth

Voor een dergelijk peil moeten we terug naar het prille begin van deze eeuw. Let wel, het huidige peil werd bereikt in weerwil van de gigantische stimuli (geleend van onze toekomst!) zoals onderstaande chart van David Stockman, voormalig budgetdirecteur onder president Reagan, voor de zoveelste keer weergeeft. Het gaat hier om het astronomische bedrag van een slordige $225 biljoen (12 nullen!) of wel driemaal het totale mondiale BBP.

Tegen deze achtergrond verwacht Mexicaans zakenmagnaat Hugo Salinas Price, en voorzitter van de Mexicaanse Zilver Associatie een stijging van de goudprijs naar $50.000. Volgens hem nodig om de internationale handel weer in balans te krijgen en de overheidsbudgetten te disciplineren. Het land of regio (EU) met de grootste goudvoorraad en landen met substantiële hoeveelheden (strategische) delfstoffen zullen straks tot de rijkste landen ter wereld behoren!

06. global debt and GDP 1994 and 2014

Als nog altijd zeer gezaghebbend heeft Stockman de Fed alsmede het Congres menigmaal bestookt met zijn visies en analyses die naar blijkt slechts aan dovemansoren gericht waren. Gezien de totale koopkrachtverkrachting van het monetaire systeem kun je in feite spreken van de grootste misdaad aller tijden zonder dat de “de meute” er vooralsnog voldoende wakker van ligt. Om met Joris Luyendijk te spreken: “dat kan toch niet waar zijn!

 

Tijdens het World Economic Forum in Davos de afgelopen week werd ingegaan op de dreigende mondiale ‘liquidity crunch’ (instortende liquiditeit). Dit als gevolg van de renteverhoging door de Fed in december vorig jaar, sterk indruisend tegen de wensen van het IMF (Christine Lagarde). Het Chinese IMF bestuurslid Zu Minh en voormalig lid van de Public Bank of China (PBoC) waarschuwde voor een global sell off that will scare everybody.

Hij zal hierbij in het bijzonder aan z’n eigen land hebben gedacht. Hij vertelde erbij dat “augustus 2015” als “een voorproefje” kon worden beschouwd in het geval de Fed het snode plan mocht hebben de rente dit jaar nogmaals te verhogen waarmee de leenkosten verder zouden stijgen. Mijn commentaar: de zwakte van de wereldeconomie kon niet beter worden gedemonstreerd dan met een minimale renteverhoging van 0,25% (dec. 2015)!

Voorts is de internationale marktcorrelatie thans vier maal groter dan in 1932, dus de gehele wereld omvattend. Harvard professor Kenneth Rogoff wreef nog wat meer zout in de wond met zijn uitspraak: central banks are not coming to the rescue (want hebben immers hun laatste kruit verschoten!) er aan toevoegend: the world faces a wave of epic debt defaults (de wereld staat een golf van epische faillissementen te wachten). Onder deze omstandigheden staat niemand meer in de rij om nog nieuwe investeringen te doen tenzij het energie-, tijd- en kostenbesparende innovaties betreft, zoals Nippon Dragon’s revolutionaire mijnbouw technologie aangeduid als Thermal Fragmentation die de productie- en milieukosten met een slordige 40% weet te reduceren.

Professor Rogoff maakte tevens duidelijk dat China van de mythe “bevrijd” kan worden de voortdurende groeimachine te zijn en juist in de transitiefase verkerend zich thans bepaald niet in een benijdenswaardige positie bevindt. De kapitaalvlucht van $1 biljoen in 2015 is wat dat betreft exemplarisch te noemen en zou volgens Rogoff wel eens een forse daling van de Chinese munt met meer dan 20% met zich mee kunnen brengen. Dat zal een wereldwijde schokgolf teweeg brengen en tevens een breekpunt vormen met nog ongekende (geopolitieke) spanningen in de slipstream (eerste trigger).

Paul Singer van Elliott Management met een slordige $27 miljard onder beheer wond er evenmin doekjes om toen hij stelde dat ‘central banks have corrupted global assets markets by $15 trillion, daarmee de totale afhankelijkheid scheppend van de monetaire ‘largesse’ (het monetaire systeem als zodanig) dat op zich niet meer blijkt te zijn dan precies “een papieren tijger”, met directe consequenties voor de obligatiemarkten (tweede trigger). Er zou dan sprake zijn van een ‘tectonic shift should investors loose confidence in central banks (finale trigger). Alan Greenspan, Ben Bernanke en Janet Yellen blijken dan opeens niet meer dan “stervende wezens” te zijn, die slechts gevolg gaven aan “ordinaire” menselijke mythen.

Eén van die mythes was bijvoorbeeld het bereiken van een 2% inflatie period, met een ‘fake’ economische groei genoeg om de staat zogenaamd van voldoende inkomsten te verzekeren. Helemaal na de val van Lehman werd geen middel onbeproefd gelaten om met onjuiste cijfers en statistieken de markten zand in de ogen te strooien! Dat gebeurde in de voormalige Sovjet-Unie evenzo. Een totaal onrealistische doelstelling daar markten en prijzen zich nu eenmaal niet eeuwig laten bemanipuleren, laat staan op “een per sé prik” van 2% laten innaaien. Wie had ooit gedacht dat we anno heden in een cliché vorm van het abjecte staatskapitalisme zouden komen te verkeren waarbij de invloed van de vrije marktfactoren vraag en aanbod als een soort ‘barberous relics’ zouden degraderen.

Op mijn website geschreven in 2008/9 stond dit nooit gewijzigde verhaal ook al. “Men” heeft niet geluisterd of beter: niet willen luisteren ondanks mijn column “missiven” o.a. gericht aan DNB en ook eenmaal aan de centrale bank in Frankfurt, waarop nooit meer dan een ontvangstbevestiging is gevolgd! Alleen DNB heeft me onlangs bedankt voor het toesturen ervan en mijn zorgen (telefonisch) gedeeld. Dat pleit in hoge mate voor dit instituut dat deze zorg niet openlijk naar buiten kan brengen.

Samengevat, de grootste scheuren:

  • De monetaire zeepbel als gevolg van de tomeloze verruiming van de geldmarkt, de derivatenbubbel daargelaten waarvan niemand meer de juiste hoogte heeft.
  • De torenhoge schuldenberg.
  • Het rentewapen dat niet meer in stelling kan worden gebracht op straffe van het creëren van een monetaire credibility gap (die er eigenlijk al is!).
  • De instortende liquiditeit, met sterk verlaagde CapEx indicaties.
  • De valutacrisis die als gevolg van de laatste renteverhoging door de Fed is verhevigd.

…met als gevolg de sterk toegenomen marktonzekerheden.

Eerder vroeg dan laat moet een en ander uitmonden in een treurniswekkende vertrouwenscrisis die alle beren de straat op jaagt. De emerging markets met China voorop – dat nu met de vastgelopen vastgoedsector, infrastructuur, exportcapaciteit en een overkill aan slecht presterende staatsbedrijven voor langere tijd niet in staat is de rest van de wereld op sleeptouw te houden – dreigen opnieuw het kind van de rekening te worden waarmee de volgende fase van een perfect storm (Deutsche Bank) in het vizier ligt.

Lees verder bij de Bron: Biflatie.nl

 

 

Photo by Don Hankins cc

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
4477407634 3c0b35d181 UWV

Leugens van het UWV – Er komen helemaal geen banen bij!

8589159638 58eaf4301e samsom rozen1

De ‘Samsomering’ van het vluchtelingenvraagstuk