Hormoonverstoorders: EU liep blindelings in de val van de industrie

Heb jij er iets over te zeggen?