Kentekenregistratie nu ook langs de Nederlandse binnenwegen

Reageer mee...

5 reacties op “Kentekenregistratie nu ook langs de Nederlandse binnenwegen”

 1. Klaar Wakker schreef:

  Heeft nog steeds niemand door dat er steeds meer registratie is over waar U bent, wie U bent, wat U doet, hoeveel afval U wegbrengt en wanneer, wat U emailt, waar U belegt en hoeveel. Of denkt U dat dit allemaal toeval is en mogen ze dit allemaal best van U weten? Voor hen bij wie nog geen lampje gaat branden adviseer is op internet te zoeken bij Nieuwe Wereld Orde. Een fascistische beweging die burgers als slaven ziet die onder controle moeten worden gehouden op alle manieren die de elite goed dunkt. Valt U op dat dit erg lijkt op wat de EU voor staat? Wordt wakker en protesteer bij Gemeente en politiek en kom in actie!!

 2. Sem schreef:

  Met de komende invoering ‘De Wet Paden -betreft het verplicht hebben van een “Fietsplaatje” komt er ook trajectcontrole op de fietspaden

 3. Frans schreef:

  Wet Paden
  .
  Wettelijk kader

  Ingevolge artikel 1, eerste lid van de Wet Paden is deze wet uitsluitend van toepassing op openbare wegen. Ingevolge het tweede lid onder I wordt in deze wet mede verstaan onder “wegen”: voetpaden, rijwielpaden, jaagpaden, dreven, molenwegen, kerkwegen en andere verkeersbanen voor beperkt gebruik.

 4. Demiurg schreef:

  Zo komt de Rechtspraak !!!!! – aan z’n geld.
  .
  Stelen bij de burger – door de Wet oneigenlijk te gebruiken/
  ,
  De Calvinist laat zich graag bestelen = Rom. 13 bijbel

 5. Dave schreef:

  Van onderstaande tekst maken overheden misbruik van.
  Zefs in de VS worden burger op grond van deze tekst ter dood gebracht : ===
  .
  Romeinen 13
  Want de overheden zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben;

  Want zij is Gods dienares [rechtbank], u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.

  Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil.

  Want daarom betaalt gij ook schattingen [belasting] ; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde.

  Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den lol, vreze, dien gij de vreze, eer, dien gij de eer schuldig zijt.

Discuseer je mee?

Close
%d bloggers liken dit: