in , ,

Leesvoer: Van Neurenberg naar Brussel; de oorsprong en werking van het Europees Parlement

Awareness Of Brussels EUs Nazi Roots
src:https://www.dr-rath-foundation.org/2016/05/awareness-of-the-constructs-nazi-roots-becoming-mainstream/

Dat de oorsprong van de EU grotendeels uit Duitsland komt ligt voor de hand, maar dat het specifiek terug leidt naar het Neurenberg tribunaal is veel minder bekend. En dat was niet het enig opzienbarende dat ik tegenkwam in de zoektocht naar de wortels van de Europese Unie.

In 2007 zijn 40.000 pagina’s openbaar gemaakt die ten grondslag lagen aan het veroordelen van 24 bazen van Bayer, BASF en IG Farben, voor volkerenmoord en plundering van hele landen. De Amerikaanse hoofd onderzoeker Telford Taylor verklaarde dat zonder de sleutelfiguren van deze bedrijven, de tweede wereldoorlog niet mogelijk was geweest.

De dossiers van het tribunaal maakten tevens een einde aan de perceptie dat de concentratiekampartsen grote SS-boeven waren. Vele van deze artsen waren werknemers van BAYER, BASF en andere farmaceutische bedrijven van IG Farben.

telford taylor ig farben quote

Daaronder was Carl Wuster, een van de bedenkers van het Zyklon B gas;

CarlWursterZyklonB

Daaronder was Carl Winnacker (midden), manager van experimenten op
mensen in de Auschwitz en Buchenwald concentratiekampen;

3 format6001

Daaronder was ook Walter Hallstein die het boek “Europe in the making” schreef. In 1939 gaf hij als jurist van het Naziregime, vlak voor het uitbreken van de 2e wereld oorlog, een speech over een Europese wet onder Duitse architectuur: “Rechtseinheit Großdeutschlands” en sprak uit dat een van de belangrijkste wetten het beschermende karakter van de wet voor het Duits bloed en de Duitse eer moet borgen. Hij werd in 1957 de eerste president van de Verenigde staten van Europa, de voorloper van de EU en had daarmee toentertijd al de beschikking over een leger van 10.000 bureaucraten in de EU commissies.

De leidende figuren in Nazi Duitsland werden de leidende figuren in de totstandkoming van de EU (in Engeland stond het ook in mainstream kranten).

image21

Maar hoe zit het dan met de democratische principes?

De wetten in de EU worden gemaakt door de EU commissies, dat is een leger van inmiddels 54.000 bureaucraten, van wie niemand gekozen is en welke allemaal vaste contracten hebben, de 736 gekozen EU parlementsleden die elke 4 jaar wisselen, hebben geen recht om zelf wetten te maken. Recent zijn het rechten wel uitgebreid naar het mogen goedkeuren en wijzigen van wetvoorstellen van de commissies, maar het proces is erg stroperig en in beginsel nog steeds niet democratisch.

Voldoet de EU daarmee aan de definitie van een dictatuur?

brussels dictatorship

Jean Claude Juncker, president van de Europese commissie, en daarmee baas van de EU, heeft het volgende te zeggen over democratie: “We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien wat er gebeurt. Volgt er geen protest, breekt er geen opstand uit – de meesten begrijpen toch niet wat er is beslist – dan gaan we weer wat verder. Stap voor stap tot er geen terugkeer meer mogelijk is.” En deze uitspraak staat niet op zichzelf…

“Als het serieus wordt, moet je liegen”

DYpbh GWsAA l3h

“Er bestaat geen democratische keus tegen Europese wetten”

Cga0l1eWIAAl4NV

Deze modus operandi wordt o.a. bevestigd door Wim Voermans, hoogleraar staatskunde en bestuursrecht in Euromania: “we zijn voor de gek gehouden”. De grondwet waar de bevolking “Nee” tegen zei in een referendum, is alleen in volgorde veranderd en kreeg een andere naam: Het verdrag van Lissabon. De ratificering daarvan was niets minder dan een staatsgreep.

lisbon

Ironisch genoeg is er op dit moment een tentoonstelling in het Europees Parlement:

STAAT VAN MISLEIDING: DE KRACHT VAN NAZIPROPAGANDA

2018 holocaust parlamentariumen

Uit de aankondiging:

“Is propaganda wat je denkt dat het is?

Propaganda wordt bevooroordeelde informatie ontworpen om de publieke opinie en menselijk gedrag te vormen.

Propaganda:

 • gebruikt waarheden, halve waarheden of leugens
 • laat informatie selectief weg
 • simplificeert complexe kwesties of ideeën
 • speelt in op emoties
 • promoot een belang
 • valt tegenstanders aan
 • richt zich op een bepaald publiek

De nazi’s hanteerden de nieuwste, meest geavanceerde technologieën en technieken om hun propaganda te verspreiden en gebruikten daarbij vaak woorden en beelden die op het eerste gezicht goedaardig of zelfs positief leken. Drukwerk, films, uitzendingen, zelfs speelgoed, optochten en andere media….allemaal werden ze ingezet om hun boodschap over te brengen.”

We hebben voorbeelden te over hoe de EU dit zelf doet. Bijvoorbeeld hoe ze miljoenen belastinggeld uitgeven om online kritiek op de EU de kop in te drukken, o.a. door het inzetten van overheidstrollen in alle landen op facebook en twitter (video 4 min):

Is deze vergelijking dan vergezocht?

dict 1

Hier staan de belangrijkste officiële documenten over de Nazi achtergrond van de EU op een rij.

Dit was bijvoorbeeld de eerste officiële poster van de EU om het Europese parlement te promoten:

EU Poster Tower Of Babel

Waarom is de symboliek van de toren van Babel (opzetten van wereldregering) hier zo sterk in vertegenwoordigd? En waarom staan de gele pentagrammen in de lucht hier allemaal omgekeerd (een teken van baphomet, de duivel)?

Bezong Leonard Cohen het antwoord in zijn “Everybody Knows“…?

“Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed”

Het is een publiek geheim dat de hedendaagse Brusselse EU in wezen een poging is om dezelfde economische en politieke doelen te bereiken als die van nazi-Duitsland, maar deze keer lopen de belanghebbenden in maatpakken in plaats van in militaire uniformen. Een daad waarvoor ze niets minder dan de Nobelprijs voor de Vrede kregen:

8260365179 f1864d5644 b

Tachtig procent van de wetten komt inmiddels uit Brussel en staan sinds de ratificatie van het verdrag van Lissabon, boven de Nederlandse wet. Meer dan 40.000 wetten, 15.000 gerechtelijke uitspraken en 62.000 internationale normen moeten allemaal worden gerespecteerd en gehoorzaamd door burgers en bedrijven in de EU.

Maar de woorden ‘legaal’ en ‘Europese Unie’ passen niet bij elkaar. Als het om de EU zelf gaat zijn er geen regels en is alles geoorloofd. Dat de roekeloze graaiende aard van het beestje niet alleen in de structuur en de oprichters zit, maar ook stevig genesteld is in de meeste EU parlementsleden legt Tom Staal bloot in deze korte video van GeenStijl waarin hij de hedendaagse rioolput van de EU in Brussel open trekt:

Dr. Rath schreef o.a. het boek De nazi achtergronden van de EU te Brussel en in zijn indrukwekkende presentatie EU Politiek perspectief (met Nederlandse ondertitels) legt hij de verbanden tussen de wereldoorlogen, de doelen van het chemisch-pharmaceutische kartel, de EU en kanker. Sjaak Jansen van de Rath Foundation schreef er een inleidend stuk over op Earth Matters:

“[…] Wat het chemisch-pharmaceutische kartel wilde bereiken was wereldoverheersing, desnoods met gebruik van militair geweld. En dat laatste gebeurde ook. Dr. Rath vertelt dat er drie pogingen tot wereldoverheersing te onderscheiden zijn. De eerste hangt samen met de Eerste Wereldoorlog, de tweede met de Tweede Wereldoorlog en de derde poging is momenteel gaande en hangt samen met de EU in Brussel. […]

Poging 3 

Dr. Rath legt uit hoe in de periode na de Tweede Wereldoorlog de bondsrepubliek Duitsland alweer snel door politieke kopstukken werd uitgebouwd tot pharma- en chemie-bolwerk onder leiding van Hans Maria Globke. De toekomstige afzetmarkt van dat bolwerk werd ditmaal opgebouwd door de EEG onder leiding van Walter Hallstein en later door de EU in Brussel. Brussel werd dus het nieuwe coördinatiecentrum en dat is het nog steeds.

In Brussel worden alle politieke beslissingen binnen Europa louter en alleen bepaald door het chemisch-pharmaceutische kartel (bij 34.30 in de voordracht).

Dr. Rath legt uit hoe de Brusselse EU functioneert (van 34.30 tot 38.00 in de voordracht):
De EU-commissie die uit 27 door het chemisch-pharmaceutische kartel benoemde commissarissen bestaat, heeft de leiding. Deze commissie maakt de wetsontwerpen, die worden verder uitgewerkt door een leger van meer dan 54.000 door hen benoemde en zeer competente beroepsbureaucraten. Hiernaast bestaat een Europarlement van 736 door het Europese volk gekozen leden maar deze kunnen geen enkel initiatief tot wetsvoorstellen nemen. Ze kunnen daar met elkaar debatteren, ze kunnen daar hun ongenoegen uiten maar dat heeft verder geen enkele invloed op de wetsvoorstellen die door de commissarissen doorgevoerd gaanworden. Dit wil zeggen dat het Europarlement een schijnregering is, of een vijgeblad-regering zoals Dr. Rath die noemt, dus is binnen Europa niet de uitvoerende politieke macht. En dit houdt ook in dat het Europese volk weliswaar het Europarlement kan kiezen maar daarmee niet de uitvoerende politieke macht kiest. En wat erger is: er is nu geen enkele manier waarop de beslissingen van de uitvoerende macht weggestemd kunnen worden. Ook de uitvoerende macht zelf kan niet worden weggestemd. Kortom: de Brusselse EU is een dictatuur.

De derde poging tot wereldheerschappij wordt vooralsnog niet met oorlogvoering gedaan maar wel met een ’wapen’ en dat wapen heet: ziekte. Het product van de pharmaceutische industrie wordt aangeboden en aangepraat onder de naam gezondheid maar wat werkelijk geleverd wordt is ziekte. En hiermee komt Dr. Rath op het onderwerp kanker uit.

Eerst legt hij de regels van de pharma industrie uit:

 • De pharma industrie is een investeringsmaatschappij die alleen uit is op winst voor de aandeelhouders.
 • De afzetmarkt is ons lichaam maar alleen als dat ziek is.
 • Het voortbestaan van de industrie wordt verzekerd door ziektes in stand te houden en te verbreiden en door nieuwe ziektes te ontwikkelen.
 • Het uitroeien van ziektes moet voorkomen worden.
 • Octrooien vormen de juridische basis en het economische besturingselement.
 • Met willekeurige vastlegging van licentiekosten bepalen de pharmaconcerns hun winst zelf. […]”

Tsja, wat kun je anders dan je verpletterend nietig en boos voelen in zoveel georkestreerd geweld dat tegen het leven en de mens is gericht en in het publieke domein verifieerbaar is. Dat is volgens mij ook precies de bedoeling, dat alle individuele mensen, als ze het al begrijpen, bij voorbaat tot het bot murw zijn tegen zo’n schijnbaar grote overmacht.

De paradox is echter dat we met zeer velen zijn die weten, en het feit dat het ware gezicht van de EU steeds meer naar voren komt, stemt wel degelijk vreugdevol. Martijn en ik gaan binnenkort naar Brussel en op de specifieke plekken waar de ogenschijnlijke macht fysiek gecentraliseerd is, gaan we opnames maken waarin we onder meer spreken over vrijheid en het ongekend krachtige potentieel van de mens. Om (kwantumfysisch) mee te beginnen! We gaan niet live, maar de video komt na de opnames snel online.

Lees verder bij de bron: Earth Matters

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
rm new infographic copy 2 1 copy

VN-migratiepact Marrakesh: Hoe dom denken ze in Den Haag dat we zijn?

verward 1541180689

Ik ben de weg kwijt: de nieuwe Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg