in , , , , , ,

Wat is nano-luchtvervuiling, dat waar de politiek en media over zwijgen? Deel 2

nano 1547412251
TheDigitalArtist / Pixabay

Wel een Diesel schandaal maar geen Benzine schandaal

Er zijn diverse redenen waardoor men heeft besloten tot het diesel schandaal

  1. Zondebok luchtvervuiling
  2. Winstoogmerk
  3. Vergiftigings agenda
  4. Verdiensten pharmaceuten
  5. Auto verkoop
  6. Diesel is nodig voor het leger
  7. Diesel uitstoot is wettelijk illegaal.
  8. Benzine uitstoot is legaal en telt daardoor op papier zelfs niet mee als luchtvervuiling!

De officiële stelling van onze overheid is:

De lucht is schoner dan vroeger.

Dat kan natuurlijk helemaal niet. Met toenemende aantallen mensen wereldwijd, verkeer en industrie is dat natuurlijk onmogelijk. De vervuiling is alleen maar onzichtbaar en reukloos geworden. Wat de atmosfeer in gaat, nu bijna 100 miljoen vaten olie per dag, moet er ook weer uit komen. We zien dat aan de toenemende aantallen chronisch zieken. Dus er moest een zondebok worden aangewezen.

Aangezien je de zwarte uitlaatgassen van diesel goed kunt zien en ruiken, zijn diesels en andere voertuigen met zichtbare luchtvervuiling tot zondebok voor de toenemende luchtveervuiling verkozen.

Uit een vat ruwe olie haalt de olieindustrie tegenwoordig twee keer zoveel benzine als diesel. Bij eenzelfde prijs voor diesel en benzine wordt er dus twee keer zoveel aan benzine verdiend. Daarbij komt nog dat diesels veel minder gebruiken per kilometer, dus door diesels te laten vervangen door benzine autos gaat er een enorm financiëel voordeel voor de automobilist verloren.

Diesel uitstoot daar wordt je overigens ook wel ziek van, maar ga je niet zo snel dood aan. Afmetingen van diesel uitstoot deeltjes zijn gemiddeld zo’n 100 nanometer. Benzine deeltjes zijn 10 nanometer en kleiner. Diesel uitstoot is daarmee wettelijk gezien illegaal omdat alleen deeltjes kleiner dan 23 nanometer legaal mogen worden uitgestoten.

Benzine uitstoot is door de kleinere deeltjes en hogere aantallen een stuk dodelijker dan diesel deeltjes en is een veel belangrijker oorzaak van kanker omdat het de zuurstof opname op celniveau blokkeert. Een reden om deze informatie te verzwijgen is omdat  kanker patienten de grootste cashcow voor de farmaceuten zijn in de vorm van van peperdure chemokuren.

Electrische auto’s worden zwart gemaakt met indianen verhalen door de media. B.v. bij het remmen zou er enorm veel fijnstof vrijkomen, dit terwijl een electrische auto gewoon op de motor remt. Door dit soort leugens zullen de meeste mensen die diesel rijden toch weer sneller overstappen op een benzine auto. De echte oplossing is natuurlijk waterstof en waterstof poeder, maar dat kan de olie industrie natuurlijk helemaal buiten spel zetten en wordt nog meer tegengewerkt.

Door het diesel schandaal kunnen er weer meer auto’s worden verkocht.

We zien dat er toegewerkt wordt naar een oorlog met Rusland en wellicht ook met China. Alle legervoertuigen gebruiken diesel. Er worden blijkbaar diesel voorraden aangelegd voor een komende oorlog.

Protocollen voor de filter industrie om de waarheid over nano te verbergen

Hepa filters zijn de filters die gebruikt worden om stofdeeltjes in de lucht tegen te houden.Image result for hepa filtersAls je kijkt naar de specificaties van Hepa filters dan kom je altijd dit soort getallen tegen.

99.99%,
99.9999%,
99.999999%

Die getallen zien er heel indrukwekkend uit en vertellen je hoe efficiënt een filter werkt. Maar dit soort efficiëntie geldt alleen maar voor deeltjes groter dan 0.3 micometer (300 nanometer). De mazen van zo’n filter zijn niet kleiner dan 0.3 micrometer. De kleinere nanodeeljes gaan hier veelal gewoon doorheen. Over de efficiëntie voor die kleinere deeltjes zul je bij filterfabrikanten weinig informatie vinden. Kortom wil je nanodeeltjes tot b.v. 10 nanometer kunnen filteren dan zul je daar weinig filter gegevens voor vinden.

Naast hepa filters zijn er ook nog ulpa filters. Dit zijn duurdere filters die veelal in cleanrooms gebruikt worden. Die werken dan voor deeltjes groter dan 0.1 micrometer (100 nanometer). Je snapt dat ook die filters nog steeds open ramen zijn voor deeltjes van 10 nanometer en kleiner.

Tot nu toe zijn de enige filters waarmee nanodeeltjes redelijk goed tegengehouden kunnen worden electrostatisch geladen filters. De filter draden (fibers) waar het filter uit bestaat zijn dan magnetisch voor kleinere deeltjes. Ze worden onder meer aangeduid met F7 – F9 en zijn voor luchtreinigers en lcuhtbehandelsystemen.

Image result for car cabin filter

Auto interieurfilters zijn daarom altijd electrostatisch geladen filters omdat ze de nanodeeltjes uit de uitlaat van de auto die voor je rijdt moeten tegenhouden. Ze noemen het echter pollenfilters, omdat ze weigeren de waarheid te vertellen over de nanouitstoot van katalysatoren. Pollen zijn ongeveer 20 nanometer. Deze filters houden ook aardig effectief de veel kleinere, gevaarlijkere nanodeeltjes tegen die uit de auto’s komen die voor je rijden, met name in de recirculatie stand van de luchttoevoer bij maximale ventilator snelheid.

recirculatie ultrafijnstof in auto

De nieuwste ontwikkeling op filtergebied zijn nanofibers en die zullen als eerste toegepast worden in auto interieurfilters. Daarmee zal de lucht in een autocabine sneller schoner worden van nanodeeltjes.

Onwetenschappelijk meetsysteem PM 10, PM 2.5 om nano te verbergen.

De protocollen voor meetsystemen voor fijnstof zijn opgezet om ultrafijn en moleculair nanofijnstof buiten de meetresultaten te kunnen houden. Met een systeem van PM 10 en PM 2.5, (10 micrometer en kleiner en 2.5 micometer en kleiner) zal nooit duidelijk worden wat de aantallen kleinere deeltjes zijn. Daarmee zal de aandacht altijd gericht blijven op de grote deeltjes. Dit systeem zal daarom moeten veranderen in groepen b.v. 100 nanometer tot 1 micrometer, 10 nanometer tot 100 nanometer, 1 nanometer tot 10 nanometer, en zo verder. Dan weet je tenminste waar je het over hebt.

Op deze meter kun je zien wat ik bedoel met de groepen verdeling aan de rechterkant van de lijn. Helaas heb je een veel duurdere meter nodig om de deeltjes te zien van benzine auto’s. Maar het geeft een goeie indicatie van de oplopende aantallen bij kleinere deeltjes,

fijnstof meter
Wat je verder moet weten is dat het meten van gewicht (microgrammen per kubieke meter) ninder belangrijk is, maar dat het uiteindelijk om het gezamenlijke oppervlak gaat van de deeltjes. Stel je voor dat je 1 deeltje van 1 microgram ophakt in 1 miljoen deeltjes. Die miljoen deeltjes wegen dan tezamen nog steeds 1 microgram. Als je daarna het oppervlak van dat ene deeltje vergelijkt met het oppervlak van die miljoen deeltjes, zul je zien dat het oppervlak van die miljoen deeltjes exponentieel groter is. En het enorme contact oppervlak van die deeltjes die diep het menselijk lichaam binnen kunnen dringen daar zit het werkelijke probleem.

Weight vs Surface area.001
Op Schiphol hebben ze afgelopen jaar nanofijnstof gemeten, maar toen de getallen naar een recordhoogte van 130 000 deeltjes per kubieke centimeter gingen hebben ze het project stilletjes afgeblazen onder het motto:

Ultrafijnstof: Geen acuut gevaar voor de gezondheid

Bacterien vs Nanofijnstof (Business model Big Pharma)

In de 90er jaren werd ik ziek van luchtvervuiling. Door mijn experimenten met luchtfiltering ontdekte ik dat de oorzaak NIET fijnstof of bacteriën, maar het nanofijnstof van verkeer en industrie was, waar ik zo ziek van werd. Die ultrafijnstof deeltjes bleken dezelfde afmetingen te hebben als virussen. Virussen hebben afmetingen van ongeveer 20 nanometer. Bij verder onderzoek werd mij duidelijk dat nano deeltjes ook hetzelfde gedrag vertonen als virussen. Vergelijk nanodeeltjes met duizenden kikkervisjes in een bak met water die door elkaar krioelen.

Nanodeeltjes bewegen zich op dezelfde manier, maar met veel meer kracht (zie brownian motion later in dit artikel). Als je naar medicijnen kijkt, dan zie je altijd dat die medicijnen erop gericht zijn om bacteriën te doden. Ik wist dat ik niet ziek was van bacteriën, maar van chemicaliën en nanodeeltjes. Vanaf kindzijn ben ik een zware eczeem patiënt. Toen ik las dat onze huid vol zit met miljarden bacteriën, begreep ik dat het ultrafijnstof die bacteriën doodt. Toen ik begreep dat ecosystemen afhankelijk zijn van bacteriën en schimmels, begon ik te begrijpen dat wat er met mijn huid gebeurde, zich in de volledige natuur voltrok.

Image result for bacterien op de huid

Bacteriën helpen n.l. dat wonden genezen, dat afval in het menselijk lichaam wordt verwerkt. Doordat de medische wetenschap bacteriën aanwijst als de oorzaken van ziekten en de chemicaliën en nanodeeltjes negeren als oorzaak hebben ze een fantastisch business model gecreëerd. Als je de reparatieploeg van het lichaam, de bacteriën dus, vernietigt met medicatie, dan lijkt het alsof de ziekte weggaat.

De klachten zijn even weg. In werkelijkheid gaan de ziekte niet weg en de klachten komen terug en daarmee word je gedwongen om steeds opnieuw medicatie te gebruiken. Daardoor kan het dus ook gebeuren dat er 17000 tot 20000 mensen per jaar overlijden aan foute diagnoses en dus verkeerde medicatie.

BUSINESMODEL FARMA NED

Als je kijkt naar publicaties over ontdekkingen op gebied van medisch onderzoek, waarin ze claimen dat ze een oorzaak van een ziekte hebben gevonden, dan gaat het helemaal nooit over de oorzaak. Je leest dan een verhandeling over de gevolgen van nanofijnstof en chemicaliën, waarin ultrafijnstof en chemicaliën, de echte oorzaak, nooooooit zal worden genoemd.

CO2 leugen, Amerikaanse leger en het roofkapitalisme

Doordat toenemende luchtvervuiling een steeds groter pobleem werd voor de ecomische groei van het kapitalisme, moest er een oplossing worden bedacht. Het Amerikaanse leger dat ongeveer net zoveel luchtvervuiling produceert als een land ter grootte van Zweden zou zich n.l. niet kunnen veroorloven om te moeten worden omgebouwd naar een duurzaam opererende organisatie. Dat zou de slagkracht niet ten goede komen.

OIL JUNK NED

De thema’s luchtvervuiling en klimaatverandering werden daarom uit elkaar getrokken en de aandacht werd via de media volledig gericht op klimaatverandering en CO2. Zolang de vóór- en tegenstanders van het CO2 global warming sprookje met elkaar bleven bakkeleien, werd de aandacht volledig afgeleidt van luchtvervuiling. Maar dat is  intussen verschoven naar nanofijnstof luchtvervuiling, omdat ze hebben moeten toegeven dat luchtvervuiling en klimaat verandering onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Wat ze daarmee echter toch bereikten is dat een kostenpost voor bedrijven voor het schoonmaken van luchtvervuiling werd omgebogen in een mogelijkheid om een wereldwijde CO2 belasting te gaan heffen. Daarmee was ook het feit, dat de lucht steeds vuiler werd, van de agenda verdwenen. Als iedereen maar zou blijven geloven dat de lucht steeds maar schoner werd, dan zou de luchtvervuiling van het Amerikaanse leger dus ook geen probleem zijn. Echter wat men verzwijgt is dat er met het onzichtbare CO2 ook enorme hoeveelheden onzichtbaar giftig nanofijnstof worden uitgestoten, waardoor de zon, vroeger goudgeel hoog aan de hemel, nu een witte vlek is geworden.

Wat voor het Amerikaanse leger geldt, geldt natuurlijk voor het hele kapitalistische systeem waarin ons heilige eeuwigdurende economische groei wordt beloofd. Economische groei waar nu alleen de rijken nog van profiteren en de armen en chronisch zieken zwaar voor moeten lijden. Dat is de reden dat er geen nanofijnstof metingen op de agenda mogen worden gezet, want dat zou directe gevolgen hebben voor de mega winsten van de rijken en dus het hele kapitalistische systeem.

monitor ultrafijnstof

De rol van de milieubeweging

Het CO2, opwarming van de aarde verhaal, van Al Gore is omarmd door de milieubeweging simpelweg omdat daar het geld vandaan komt waarmee hun salarissen betaald worden. Greenpeace, Milieudefensie en alle andere grote milieuorganisaties tekenen mee bij de klimaat accoorden. De waarheid is dat planten CO2 nodig hebben om te overleven, bij 360 ppm CO2 gaan ze gewoon dood. Het CO2 sprookje is de wereld ingeholpen zodat BigOil en BigEnergy kunnen blijven vervuilen in de vorm van nanofijnstof uitstoot.

De hele industrie is dan ook in de klimaatwet vrijgesteld om maatregelen te nemen.

Met die nanovervuiling geven ze BigPharma de gelegenheid om biljoenen te verdienen aan chemokuren en chronisch zieken. Het Amerikaanse leger kan op die manier doorgaan met vervuilen, wat wellicht de belangrijkste reden is van het bedenken van het CO2 sprookje. Zij moeten immers de olievoorraden in de wereld “beschermen”, door “democratie” te brengen. En daarmee de waarde van de dollar die uit lucht gecreëers wordt te blijven beschermen.

En met dat gratis geld kan iedereen gekocht worden, zo ook dus de volledige Milieubeweging.

D.m.v. zware metalen nano vervuiling wordt de buitenlucht magnetisch gemaakt en daarmee kregen de telecommunicatie bedrijven de mogelijkheid om miljarden te verdienen aan draadloze communicatietechnieken die voorheen onmogelijk waren.

De nano luchtvervuiling maakt het voor het Pentagon mogelijk om exotische wapens te ontwikkelen die met schone lucht onmogelijk zijn. Zie 9/11 Dr Judy Wood. Zonder de legalisatie van nano vervuiling zou de luchtvaart industrie lang geleden gedwongen zijn geweest om op waterstof te gaan vliegen. En dan is er nog de weermodificatie. Kortom de belangen zijn mega en daarom kan het niet zo zijn dat de Milieubeweging roet in het eten zou gaan gooien.

Luchtwachters

Momenteel wordt ook de Milieubeweging ingezet om de diesels de schuld te geven van de luchtvervuiling, waarmee ze het benzine auto promotie team voor de olie- en autoindustrie zijn geworden. Echter dat begrijpt de gemiddelde milieuactivist natuurlijk al helemaal niet.

Waarom chemtrails onmogelijk condens kan zijn

Als je omhoog kijkt naar wat vliegtuigen tegenwoordig achterlaten dan weet je, nadat je deze website hebt gelezen, dat wat je daar ziet alleen maar mogelijk is met nanodeeltjes. Condens strepen kunnen gewoon niet zolang zichtbaar blijven hangen. Alleen vaste nanodeeltjes kunnen door hun zeer geringe gewicht, geringe afmetingen en hun enorme gezamenlijke oppervlak, zo ver uitwaaieren en zo lang blijven hangen. Het maakt duidelijk waarom er o.a. voor aluminium oxide is gekozen. Aluminium oxide reflecteert het zonlicht uitstekend en het is een superlicht metaal.

Soiant detail: de hoge waarden aluminium oxide die worden gemeten in regenwater  is hoogstwaarschijnlijk voor een belangrijk deel afkomstig van verwerkte benzine auto katalysatoren, omdat die van aluminium oxide zijn gemaakt. En het past naadloos in het dumpprogramma van giftig afval via vliegtuig brandstof in de atmosfeer scenario van de industrie.

CO2 vs Nanofijnstof

CO2 is in een aantal jaar van 320 ppm gestegen naar 400 ppm (in de winter 420 ppm). Dat lijkt veel, maar als je iets verder kijkt is het niets. Als je het totaal plaatje bekijkt van alle gassen in de lucht dan krijg je dit:
Voorheen was het 999,680 ppm en nu 999,600 ppm, dat is dus een verandering van 0,00008%. Daar gaat de wereld echt niet van dood. Daarbij moet je ook nog weten dat als het CO2 gehalte naar de 180 ppm zou zakken dat dan alle planten & bomen dood zouden gaan. In elke kas pompen ze rond de 1500 ppm CO2 bij en de mensen die werken in die kassen gaan ook niet dood.

Agricultural greenhouse use natural gas burner

Het CO2 gehalte in de buitenlucht moet dus eigenlijk veel hoger zijn om een betere planten groei te krijgen. Daarentegen wijzen metingen van nanofijnstof soms tot 100 000 deeltjes per kubieke centimeter en hebben we te maken met een algehele wereldwijde weigering om ultrafijn en nanostof metingen op de agenda te zetten. Kijk omhoog naar de zon en realiseer je dat die vroeger goudgeel was en nu een witte vlek. Daaraan zie je dat we een ultrafijnstof probleem hebbeb en geen CO2 probleem.

Fijnstof vs ultrafijnstof (brownian Motion)

Fijnstof zijn de stofjes die je ziet dwarrelen in het zonlicht. Als de chemische samenstelling hiervan slecht voor de gezondhied is dan kan dit huidklachten, longklachten, oogklachten en andere irritatie veroorzaken. Maar het zullen oppervlak contact klachten blijven. Door de afmetingen van de deeltjes kunnen ze de huid niet binnendringen en via de longen niet in de bloedbaan komen. Ultrafijnstof en nanofijnstof daarentegen zijn door hun geringe afmetigingen in staat om dieper in het lichaam door te dringen.

Ultrafijnstof van diesel autos is rond de 100 nanometer en kan in de bloedbaan komen en veroorzaakt daarmee de groep longklachten, bloeddruk klachten, hartklachten etc. Maar is niet echt dodelijk. Het nanostof van benzine auto’s gaat veel verder, de deeltjes hebben veel meer energie en kunnen als scheermessen door  het menselijk weefsel snijden en zorgen voor ontstekingen overal in ons lichaam.

Diesel vs Gasoline related diseases 2 copy

Kijk naar het plaatje aan de rechterkant in deze Wikipedia link over Brownian motion om te zien hoe nanofijnstof deeltjes zich gedragen. Nanofijnstof kan door inademing direct in de hersenen komen en ook de bloed-hersenbariere passeren. De kleinere nanodeeltjes (picodeeltjes) blokkeren zuurstof opname op celniveau, doordat ze op de celreceptors kunnen gaan zitten. Dit kan hersenziekten zoals dementie, parkinson, autisme veroorzaken en het veroorzaakt kanker. Het tast de bedrading van het menselijk lichaam, het zenuwgestel, aan. Hierdoor stagneert de communicatie van de hersenen met de organen en veroorzaakt op die manier auto immuunziekten. Bij (ongeboren) kinderen kan dit afwijkingen veroorzaken die niet meer te genezen zijn.

Geboortebeperking vs vergiftiging

Als er teveel mensen op aarde zijn, waarom is dan gekozen voor vergiftiging en niet voor geboortebeperking? Van oudsher is de mensheid door geheime genootschappen gemanaged als een veeboerderij, waarbij de mensheid financiëel gemolken wordt. Na WO2 hebben de elite groepen, die elkaar voorheen bestreden, de koppen bij elkaar gestoken. Onder de vlag van de Rothschild / Rockefeller gecontroleerde Verenigde Naties hebben ze gezamenlijk besloten dat China een éénkind politiek moest invoeren.

Dat was mogelijk omdat China een dictatuur was. In het “vrije” Westen was dat een stuk lastiger en werd besloten voor de vergiftigings depopulatie agenda. Maar nu wil men een stap verder gaan. Men wil, nadat men de mensheid tot controleerbare aantallen heeft terug gebracht, iedereen volledig bestuurbaar maken vanuit een centrale computer. Onze intussen onafscheidelijke smartphones zullen uiteindelijk in de vorm van nanochips in onze hersenen terecht komen en daarmee zullen we dan volledig bestuurd kunnen worden.

Experimenten hiermee zijn al jarenlang in volle gang. Geboortebeperking opleggen aan een vrij geïnformeerd mens is natuurlijk erg lastig. Zie ook de Georgia Guidestones.

Image result for Georgia Guidestones

Waarom houtkachels geen goed idee meer zijn

Bomen en planten zijn enorm goeie luchtreinigers. Ze zuigen nanodeeltjes op en slaan die vervolgens op. Echter als bloemen gaan bloeien en het stuifmeel komt vrij, dan komt mede daardoor het nanofijnstof vrij. Die ultrafijnstof houdende pollen zijn een belangrijke reden van de bijensterfte en ook de reden waarom mensen zo heftig reageren op pollen.

HOUTKACHELS

Als je hout gaat verbranden of zagen wat helemaal volgezogen zit met ultrafijnstof dan komt dat opnieuw vrij. Vroeger toen de bomen nog niet fungeerden als luchtreinigers voor verkeer en industrie was houtverbranding helemaal geen probleem. Daarnaast is er veel hout dat geschilderd is en natuurlijk geïmpregneerd hout. Dat soort hout is natuurlijk helemaal niet aan te bevelen om te verbranden.

Lees verder bij de bron: Schaf de rente af

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
mystery of Q

En als Q en QAnon én TheGreatAwakening nou eens écht echt zijn …

Yellowstone 1547547268

Magma onder Yellowstone Supervolcano is weer eens “Rising”