in , , , , , ,

Wat is nano-luchtvervuiling, dat waar de politiek en media over zwijgen? Deel 3

nano 1547412251
TheDigitalArtist / Pixabay

De onmogelijkheid van emissiehandel

Via emissie handel kunnen bedrijven die meer CO2 willen uitstoten dan toegestaan, hun uitstoot plafond verhogen. Echter er wordt niet alleen CO2 uitgestoten, er worden ook enorme hoeveelheden giftig ultrafijnstof uitgestoten. Dat betekend dus simpelweg dat het bijkopen van emissie rechten voor meer kanker en chronisch zieken in de omgeving van zo'n bedrijf zorgt.

Dan is er ook nog een versie dat als een bedrijf in een ver land investeert in fabrieksuitstoot vermindering, dat dat bedrijf in eigen land eenzelfde hoeveelheid méér mag uitstoten. Een totaal criminele constructie dus als je weet dat er met CO2 tegelijkertijd ook kankerverwekkend uitrafijnstof wordt uitgestoten.

Stel je hierbij een systeem voor waarbij een automobilist die weinig kilometers maakt en langzaam rijdt, om het milieu te beschermen, zijn uitstootrechten zou kunnen verkopen aan een hardrijdende kilometervreter.

Een die duidelijk uitlegt wat er  nog meer mis gaat in de emissie handel. Note: Jammer genoeg begrijpen de mensen van story of stuff het grootste probleem, nanofijnstof nog niet.

 

Reptielenbrein, de combinatie van straling met nano.

De combinatie van nanodeeltjes die de hersenen binnendringen en de straling van mobiele telefoons zorgt ervoor dat de linker- en rechterhersenhelft en het z.g.n. reptielenbrein, niet meer goed met elkaar kunnen communiceren. Daardoor worden we meer en meer emotieloze wezens of juist óver-emotionele wezens, afhankelijk van de hersenhelft die we het meest gebruiken.

Image result for reptilian brain

Omdat de twee hersenhelften niet meer goed communiceren worden we gedwongen om naar het reptielenbrein terug te schakelen. Het reptielenbrein is het hersendeel dat in aktie komt als er gevaar dreigt en letterlijk over lijken kan gaan simpelweg om te kunnen overleven. Daarmee degenereert de mensheid tot een lagere soort. En dat is wat de elite graag ziet, dan kunnen ze ons gemakkelijker controleren.

Solar radiation management met .

Ozon is na nanofijnstof het meest gevaarlijke ingrediënt in luchtvervuiling en kan dodelijk zijn. In de VS is er dan ook voortdurend ozon alarm in steden, met name door kolencentrales, zegt men dan. geeft nooit ozonwaarschuwingen, België wel.

Ozon concentratie Invloed / actie / effect on het lichaam:
0.01~0.02 ppm voelen ruiken
0.1 ppm Serke geur. Irritatie van neus and keel
0.2~0.5 ppm vermindering van het gezichtsvermogen (binnen 3 tot 6 uur)
0.5 ppm ademhalings problemen
1~2 ppm Hoofdpijn en pijn in de borst (binnen 2 uur)
5~10 ppm Snellere hartslag en longemfyseem (uitrekken van de longen)
15~20 ppm Kleine dieren gaan dood (binnen 2 uur)
50 ppm Dodelijk (binnen 1 uur)

Er wordt beweert dat de ozonlaag boven in de atmosfeer is beschadigd door drijfgassen zoals van koelkasten en airconditioning, CFK's genaamd. Dit is echter onjuist. Al in de 90er jaren kreeg een Nederlandse onderzoeker de nobelprijs omdat hij had uitgevonden dat het vliegtuig uitstoot was dat de ozonlaag beschadigde.

Omdat het vliegverkeer alleen maar toeneemt is de stelling van de wetenschap, waarin altijd maar beweerd werd dat het ozongat boven de zuidpool steeds kleiner werd, weerlegd. In werkelijkheid is de ozonlaag wereldwijd steeds dunner aan het worden.

Ik weet uit eigen ervaring al jaren dat de ozonlaag steeds dunner wordt omdat ik steeds meer last van UV straling en ozon kreeg. Ook de voortdurende waarschuwingen voor huidkanker tonen aan dat het UV licht dat naar beneden komt niet zo gezond meer is als vroeger. Toen in het nieuws kwam dat grote delen van oogsten verloren gingen in Azië en Amerika door ozonluchtvervuiling en UV straling, werd ook dat bevestigd.

Ozon vervuiling in India vernietigd de oogsten waarmee 94 millioen arme mensen gevoed kunnen worden.

ozoneform

NOX en VOC's van de uitstoot van verkeer en industrie onder invloed van UV straling resulteert in ozonluchtvervuiling op grondniveau. Omdat het geen optie is om met vliegverkeer te stoppen hebben ze besloten om de gevaarlijke UV straling op een andere manier tegen te houden.

Door aluminium nanodeeltjes in de atmosfeer te spuiten en dat doen ze dus opnieuw met vliegtuigen, die het probleem ook hebben veroorzaakt.

Als ze het gevaarlijke UV licht niet zouden tegenhouden dan zou iedereen heel snel heel ziek worden en dan zou dit verhaal snel bij het grote publiek duidelijk worden. Het publiek zou dan snel willen omschakelen op fossielvrije alternatieven en dat is precies wat de grote vervuilers proberen te vermijden.

Als je dit verhaal niet gelooft, Richard Brandson, eigenaar van een vliegmaatschappij, zegt het zelf, willen we kunnen blijven vliegen dan zullen met deze praktijken door moeten gaan. Ik dat veel piloten ook op de hoogte zijn van dit verhaal. Daarom zeggen ze dat het een noodzakelijk kwaad is.

Zie hier een video (ozonscam) waarin wordt uitgelegd waarin het onmogelijk is dat drijfgassen de ozonlaag hebben beschadigd, simpelweg omdat CFK's zwaarder zijn dan lucht en dus nooit naar die hoogte kunnen opstijgen.

De lakmoestest (test die verborgen agenda's laat zien)

Hoe kunnen we mensen of organisaties snel ontmaskeren? Stel de volgende vraag aan een journalist, milieuorganisatie, politicus, dokter, patienten organisatie, farmaceut, CEO, groot luchtbehandelings bedrijf:

We weten dat deeltjes naarmate ze kleiner zijn verder doordringen in het lichaam en dus meer gezondheidsschade veroorzaken. Willen jullie daarom aandringen om een ultrafijnstof / nanostof meetnet op de agenda zetten? En willen juliie aandringen op het laten analyseren van deze deeltjes zodat we via de chemische samenstelling de gezondheidsklachten die het veroorzaakt in kaart kunnen brengen.

The litmus test

Aan het antwoord zul direct merken voor wie ze werken en ook dat ze weten wat het probleem is. Door deze vragen te stellen ben ik geblokkeerd door Milieudefensie op facebook en worden mijn emails niet beantwoord. Ik heb deze vraag intussen aan honderden mensen van hierboven genoemde organisaties gesteld, je krijgt nooit antwoord of een ontwijkend antwoord.

Moordcomplot van de superrijken op het volk met medewerking van de rijken.

Graag zou ik antwoord zien op de vraag waarom al die politici, journalisten, nieuwslezers, milieuorganisaties, artsen, patiëntenorganisaties, etc. meewerken aan de vergiftiging van hun eigen kinderen. Voor een groot deel kan ik mij voorstellen dat hun carrière en inkomen op dit moment belangrijker is.

Image result for gekocht journalisten

Wat mij opvalt is dat de meeste wereldleiders helemaal geen kinderen hebben. Ook speelt compartalisatie waardoor ze niet weten wat ze eigenlijk aan het doen zijn een belangrijke rol. Ik weet uit ervaring wat er met hen gebeurd als ze hun mond opendoen, dan raken ze gewoon hun baan kwijt. Maar er zouden op gegeven moment toch mensen uit de school moeten klappen. Ik lees dat er voortdurend geheimhoudingsverklaringen worden getekend, die bij uit de school klappen tot rechtszaken kunnen leiden. Ik vermoed dat men ook gelooft in het sprookje van het hogere goed, dat als er minder mensen op aarde zijn dat het beter is voor iedereen.

Een piloot zegt zelfs: Chemtrails is een noodzakelijk kwaad. Maar wat men dus niet begrijpt is dat het niet om het hogere goed gaat, maar het omvormen van de mensheid naar een nieuw veel dommer ras, dat door een kleine elite vanuit een centrale computer bestuurd kan gaan worden. Bij een goede oplossing zou de bestaande elite die hun macht heeft te danken aan de verkoop van giftige produkten het goede voorbeeld moeten geven en daarmee als eerste moeten stoppen. Daarmee zouden ze echter hun rijkdom vaarwel moeten zeggen. Dat zullen ze nooit doen en daarom hebben de rijken ervoor gekozen om de armen te vergiftigen. De redenatie daarachter is, dat als de wereldbevolking voor een groot deel in aantallen mensen is teruggebracht dat dan de aarde zelf weer in staat is om de giffen op tijd af te voeren en te verwerken.

Op die manier kan de elite onverminderd doorgaan met wat ze doen. De oplossing voor het probleem is daarom niet vergiftiging, maar educatie. Als een intelligente mensheid weet wat het werkelijke probleem is, kan er ook gewerkt worden aan goede oplossingen voor de mensheid in zijn geheel en niet alleen voor een criminele elite.

Oplossingen

WE KUNNEN IN EEN KEER DE KOP VAN DE FOSSIELE VERGIFTIGINGS DRAAK VERMORZELEN EN DE AARDE WEER GEZOND MAKEN

De snelste manier is om de wet waarin uitstoot van deeltjes kleiner dan 23 nanometer is gelegaliseerd ongedaan maken. Deze deeltjes vernietigen langzaam al het leven op aarde. En is de reden dat we 8 miljoen chronisch zieken hebben en de bijen uitsterven, waardoor we straks geen voedsel meer hebben. De oliemaatschappijen hebben de wetten makers omgekocht, want dat was goedkoper dan werkende filters maken. Die filters zouden overigens maar 25 euro per auto hoeven te kosten.

Daarvoor moeten we in zulke grote getale in een vreedzame demonstratie naar Den Haag, Brussel en Washington, dat ze er onmogelijk meer omheen kunnen. Het zal het begin inluiden van een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde.

Alle oplossingen bestaan al. Ze liggen in de vorm van patenten in de laden bij de multinationals. Wat iedereen in eerste instantie moet weten is wat er zich op nano schaal in de lucht afspeelt. Daarvoor moeten we gaan meten wat we niet kunnen zien. Er is via wetgeving cart blanche gegeven aan de vervuilers om hun onverkoopbaar giftig afval in de buitenlucht te dumpen. Als er genoeg steun is kunnen we ervoor gaan zorgen dat de wet wordt aangepast, zodat dat illegaal wordt en aangepakt kan worden.

De simpelste en snelste manier om luchtvervuiling te bestrijden is met gratis openbaar vervoer en gratis gebruik van fietsen. De miljarden die we uitgeven aan chronisch zieken en kanker patiënten door luchtvervuiling van auto's zijn meer dan genoeg om overal bussen op waterstof te laten rijden.

Het alternatief voor een gebaseerd op fossiele brandstoffen en de daar uit voortvloeiende giftige chemicalien is een waterstof economie. Waterstof dat gemaakt wordt van zonne energie. Er bestaan technieken waarbij waterstof omgezet kan worden in een schone poedervorm wat niet in druktanks zit die kunnen exploderen. Dit poeder is een directe vervanging van giftige batterijen en is ideaal om te vervoeren en om dalen in energie productie te compenseren.

De in onze ogen beste manier om de economie om te buigen naar een volledig duurzame economie is die van Gunter Paul.

Het is ook mogelijk om benzine auto's om te bouwen zodat ze op waterstof kunnen rijden en het nederlandse aardgas net kan geschikt gemaakt worden voor waterstof.

Als je het betoog gelezen hebt begrijp je wellicht dat educatie van de mensheid de belangrijkste oplossing is. En dat is precies waar ik deze website voor heb gemaakt. Ik wordt al 10talle jaren gedwongen te overleven in deze vergiftigde wereld. Ik ben de echte kanarie in de kolenmijn. Ik ben nu gedwongen voor de 6de keer te verhuizen omdat de nanostof niveau's te hoog worden. Daarom vraag ik jullie steun in welke vorm dan ook. Ik weet hoe je jezelf en jouw kinderen kunt beschermen tegen chronische ziekten en samen kunnen we letterlijk  bouwen aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Wat we wel moeten beseffen is dat we met 8 miljard mensen de grondstoffen van 2x de aarde aan het opgebruiken zijn. Kortom er is straks niets meer over voor onze kinderen. De elite heeft als oplossing gekozen om ons dan maar allemaal te vergiftigen. Dit is natuurlijk een totaal onaanvaardbare oplossing die met gigantisch- en gruwelijk leed gepaard gaat.

Leed dat ik al 20 jaar dagelijks aan den lijve moet ondervinden. Als er 1 generatie is die maar 1 kind op de wereld zet dan is het probleem al voor het grootste deel verholpen. En er zijn tal van andere oplossingen en mogelijkheden, maar die kunnen alleen via educatie en innovatie uitgevoerd worden.

Steve Jobs () zei ooit: Degenen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, dat zijn degenen die het daadwerkelijk doen. Steve Jobs heeft de wereld veranderd, maar helaas niet goed genoeg, hij overleed aan kanker en werd daarmee slachtoffer van zijn eigen verandering van de wereld. Laten wij “gekken” daarvan leren en het beter doen.

Lees verder bij de bron: Schaf de rente af

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
magnetosphere 1547581090

Over de verschuiving van magnetische Noordpool en waarom we wél weten wat de gevolgen zullen zijn

finland street 1547587484

Tienduizenden Finnen eisen een “nultolerantie” beleid na zoveelste tienerverkrachting door migranten