in , , , ,

Agenda 2030: VN en globalisten willen 6 miljard mensen laten verdwijnen om klimaat te ‘redden’

De top van de politieke en financiële elite die wereldwijd bekend staat als ‘de globalisten’ komt er steeds openlijker voor uit dat het grote einddoel van het klimaat/energiebeleid een drastische vermindering van de bevolking is. Van de huidige ruim 7,7 miljard –binnenkort 8 miljard- moeten er straks nog maximaal 2 miljard overblijven, zoals media magnaat Ted Turner ruiterlijk toegaf.

De overgebleven mensen zullen door sterk gelimiteerde ‘groene’ en daardoor fors lagere welvaart totaal kunnen worden gecontroleerd. Al is er volgens analist Brandon Smith nòg een reden: de globalisten zijn volgens hem een doodscultus die gewoon zoveel mogelijk mensen wil vermoorden.

De Club van Rome was in de jaren ’70 de eerste die –onder auspiciën van de - in het beruchte rapport ‘Grenzen aan de Groei’ pleitte voor een veel lagere wereldbevolking, zogenaamd om ‘het milieu’ te redden. De ‘experts’ van deze Club stelden dat alleen een wereldregering dat zou kunnen verwezenlijken.

Club van Rome zei het al: ‘De echte vijand is de mensheid zelf’

De Westerse elite had een nieuw, quasiwetenschappelijke thema bedacht waar hun al tientallen jaren bestaande obsessie met eugenetica, waar de Nazi’s hun ‘Übermensch en ‘Untermensch’ op baseerden, kon worden opgehangen: het klimaat. Aan het begin van de jaren ’90 schreef de Club van Rome in het boek ‘De Eerste Wereldwijde Revolutie’ dat

‘wij in onze zoektocht naar een gemeenschappelijke vijand die ons kan verenigen met het idee kwamen dat vervuiling, global warming, watertekort, hongersnood en dergelijke, zouden voldoen… Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijke interventie in natuurlijke processen. Alleen door een veranderde houding en gedrag kan dit worden overwonnen. De echte vijand is daarom de mensheid zelf.’

In hoofdstuk 5 staat vervolgens te lezen wat vooral de Westerse wereld en ook Nederland nu volop aan het uitvoeren is, namelijk onder het voorwendsel van ‘het klimaat’ stapsgewijs afbreken van de vrijheid en welvaart van de samenleving, en de bevolking totaal te controleren en te onderwerpen aan ongekozen supranationale overheden, in Europa de en wereldwijd de VN.

Door de media van binnenuit over te nemen en te controleren moest de bevolking eerst constant met angstpropaganda van een naderende klimaatcrisis, een wereldwijde milieuramp, een Apocalyps zelfs, worden gevoed, net zolang totdat de meeste mensen –vooral de jongere generaties- er blindelings in zouden gaan geloven, en deze extremistische doelstellingen zelfs speerpunt van de meeste politieke partijen zouden worden.

Jezus Christus vervangen door Greta Thunberg

VN assistent-secretaris-generaal Robert Muller omschreef het in de jaren ’90 al in zijn manifest ‘Goede Morgen Wereld’, en daarna ook in zijn ‘Echte Wereld Regering: Een raamwerk en manieren om deze te creëren’. Integraal voor deze nu in uitvoering zijnde plannen was volgens hem de oprichting van een nieuwe, op het klimaat gebaseerde ‘wereldreligie’, die inmiddels realiteit is geworden en zelfs door het Vaticaan wordt gepromoot.

Paus Franciscus roept in het voorjaar van 2020 de wereldleiders bij elkaar om deze nieuwe religie tot speerpunt van al het beleid te maken. Oftewel: Jezus Christus zal feitelijk worden vervangen door Greta Thunberg (die door de Zweedse Kerk al letterlijk ‘de teruggekeerde Jezus’ is genoemd).

De VN richtte ondertussen het ideologische klimaatpanel IPCC op, dat de wereldbevolking met nepwetenschappelijke rapporten, vervalste feiten en onvervalste dogmatische bangmakerij moest gaan overtuigen van de klimaatramp die ons staat te wachten indien wij niet kritiekloos zouden meewerken aan het opgeven van onze soevereiniteit en de afbraak van onze welvaart.

Nooit genoeg ‘duurzame’ energie voor huidige welvaart en bevolking

Agenda-21 kreeg een opvolger in Agenda-2030, waarin staat dat in dat jaar de fossiele brandstoffen, die de basis vormen voor onze huidige welvaart en vrijheid, moeten zijn vervangen door ‘duurzame’ energiebronnen, die vanwege hun grote beperkingen per definitie veel kleinschaliger zullen blijven. Zon, wind en biomassa zullen hooguit een fractie van de benodigde energie kunnen leveren om onze welvaart in stand te houden. Daarom zal die welvaart bij ongewijzigd beleid hoe dan ook voor het grootste deel gaan verdwijnen.

Meer nog: duurzame energiebronnen zullen nooit in staat zijn om voldoende energie te leveren om het leven van miljarden mensen in stand te houden. Daarom moet de wereldbevolking drastisch worden verminderd, en dat kan alleen indien er een ongekend grote (systeem) wordt gecreëerd, een financieel-economische en ook maatschappelijke megacrash, die aangegrepen zal worden om de macht en controle volledig over te geven aan de extreemlinkse totalitaire eliteregeringen van de EU en de VN.

‘Het is essentieel te begrijpen dat de mensen die voor bevolkingsreductie en – controle zijn aannemen dat ZIJ na de selectie de overlevenden en erfgenamen van de Aarde zullen zijn,’ schrijft analist Brandon Smith. ‘Ze gaan er nooit vanuit dat het hun hoofd zal zijn die op het hakblok terecht zal komen.’

om geen kinderen meer te krijgen

Inmiddels beginnen de mainstream media, Hollywood, VIPs en linksgroenliberale politici en organisaties langzaam maar zeker mensen zover te krijgen vrijwillig afstand te doen van het krijgen van kinderen. Vooral sinds de jaren ’70 is daar met de geboortecontrole agenda, inclusief het doen accepteren van het ontmenselijken en massaal afslachten van ongeboren levens, met succes naartoe gewerkt.

De klimaatrapporten en –voorspellingen van het IPCC en de VN zijn allang door duizenden serieuze wetenschappers en ook de harde klimaatfeiten ontkracht. Het is al talloze malen bewezen dat de door de elite uitgekozen klimaat’wetenschappers’ hun eigen bevindingen en gegevens opzettelijk hebben gemanipuleerd, zodat de officiële statistieken inderdaad de global warming hoax zouden ondersteunen.

In de VS is bevolkingsreductie inmiddels een kerndoel van Democratische presidentskandidaten zoals Bernie Sanders en Elizabeth Warren. Deze laatste promoot abortus als iets dat ‘net zo veilig is als je amandelen laten knippen’.

Wereldwijde ‘reset’ is nabij

Smith: ‘Ik waarschuw al jaren dat zodra de globalisten openlijk over hun criminele doelen gaan praten, het moment van hun wereldwijde reset nabij is, en het ze niets meer kan schelen wie hier vanaf weten. De openheid van het plan om de wereldbevolking te verminderen wordt steeds duidelijker.’

De vergrijzing van de Westerse wereld, waardoor er in veel landen te weinig kinderen worden geboren om de bevolking op peil te houden, gaat de globalisten niet snel genoeg. Door het doelbewust afbreken van de energiezekerheid (sluiten van kolencentrales, afsluiten van gas) en het zo laten instorten van de economie moeten er in een korte tijd massa’s slachtoffers gaan vallen. De gewenste totale maatschappelijke chaos wordt zeker gesteld door eerst enorme aantallen kansarme migranten naar het Westen te halen.

6 miljard mensen moeten verdwijnen

Globalist en mediamagnaat Ted Turner liet zich op een zeldzaam eerlijk moment ontvallen dat de wereldbevolking moet verminderen naar 2 miljard mensen. Dat betekent dat er zo’n 6 miljard mensen moeten verdwijnen.

Maar wie moeten er dan verdwijnen? En wie moet dat gaan bepalen? Wie gaat voor u bepalen dat u wel of geen kinderen meer mag krijgen? Wie gaat bepalen hoeveel energie en hoeveel voedsel we dagelijks nog mogen gebruiken? Wie gaat bepalen hoe groot –beter gezegd: hoe klein- de economie moet worden om ‘duurzaam in balans’ te zijn met ‘het klimaat’?

Zowel de menselijke als huidige politieke realiteit in het Westen laat zien dat het altijd de elite is, degenen die in politiek, banken, bedrijfsleven, media en religie de scepter zwaaien, die zichzelf het recht geeft om het lot van miljoenen, en in de komende jaren zelfs miljarden mensen te bepalen.

‘Psychopathische doodscultus die zoveel mogelijk mensen wil vermoorden’

‘Van de Rockefeller Foundation programma’s in de VS (begin vorige eeuw) tot aan de VN vandaag proberen de globalisten, een ware doodscultus, als bezetenen te rationaliseren dat zij degenen moeten zijn die met behulp van zoals ‘door mensen veroorzaakte klimaatverandering’ gaan bepalen of mensen wel of niet mogen leven,’  vervolgt Smith. ‘Zij geloven niet in het gevaar van klimaatverandering, want ZIJ hebben dat bedacht.’

‘Wat zit er dan precies achter? Een gereduceerde bevolking die compleet afhankelijk is gemaakt van gelimiteerde (‘duurzame’) energiebronnen zou makkelijk te domineren zijn. Maar ik heb een andere theorie – het zijn psychopaten die naar een sociaal te rechtvaardigen manier zoeken om zoveel mogelijk mensen te vermoorden. Waarom? …….

Lees verder bij de bron: Xandernieuws


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Help mee JDreport.com online te houden

blank

Rapporteren

6 Comments

Laat een reactie achter
 1. Het kan niet duidelijk genoeg worden gezegd zodat mensen weten wat er aan de hand is in de wereld van vandaag. We worden allemaal dagelijks bedrogen. Het is de eeuwenoude strijd: rijk versus arm. Die extreem kleine groep die alles heeft en die nooit rustig achter over kan zitten uit vrees dat ooit de ballon wordt doorgeprikt en alles hun wordt ontnomen. Die kleine groep die nooit echt gelukkig zal zijn en kan zijn omdat zij gemist hebben wat de werkelijke rijkdom in het leven is namelijk geestelijke groei.

  Het is de elite die achter deze wereldwijde conspiracy (=samenzwering) zit. Die kleine groep die er voor zorgen dat oorlogen ontstaan, waarbij miljoenen mensen omkomen, hele landen elkaar kapot schieten en burgers decennia nodig hebben om te herstellen van hun schade en verdriet. Die kleine groep die niet kan verdragen als zaken goed lopen en vervolgens alles doen om alles kapot te maken (zoals de EU).
  Die kleine door en door criminele elite die met satanisch genoegen infiltreren in allerlei organisaties als de VN, IMF, BIS, Bilderberg, IPCC om van achter de schermen op alle mogelijke manieren het leven op aarde te ontregelen.
  Het is hoog tijd dat de ballon wordt doorgeprikt wie er achter globalisme, de klimaatgekte, de EU, de massa immigratie, de duurzaamheid gekte etc zitten ….

  Er is geen schaarste op aarde, er is geen CO2 probleem, of stikstof probleem, er is geen gebrek aan energie (integendeel) … Het is alleen bangmakerij …. landen op giga kosten jagen zodat landen failiet gaan … zodat banken (van de elite) de zaken overnemen.

  Wordt wakker mensen.

 2. Natuurlijk is er WEL van alles aan de hand ! Dat zie je zo. In 1950 waren er ruim 2 miljard mensen op aarde, nu bijna 4x zoveel. Vind je dat normaal?? We gaan er aan, dat is duidelijk. En je kan er op wachten….🤢🌋😱

  • De vraag is welk deel van de mensheid schuld heeft aan dit probleem en derhalve de ‘rekening’ behoort te krijgen. Als we kijken hoeveel echte, blanke Nederlanders er in 1950 waren en hoeveel nu, dan valt op dat die stijging eigenlijk héél beperkt is.

   In alle westerse landen zien we hetzelfde. De oorzaak van dit probleem ligt dus AANTOONBAAR niet bij blanke, westerse mensen, maar bij anderen.

   De rekening, behoort dan ook aan hen gepresenteerd te worden. Afrika en het midden-oosten als eersten.

   • Heb je volledig gelijk in. Helaas is het zo dat ze ons naar de slachtbank leiden van die moordlustige nieuwelingen, die geen donder doen, behalve zich gedragen als konijnen om ons kaal te plukken, zodat we een makkelijke prooi worden.

 3. Valt mij op dat die bedenkers van zo een lege wereld het een en ander niet doorhebben. In die wereld worden er geen vliegtuigen geproduceerd, snelwegen niet meer onderhouden, etc. De wereld zou in de middeleeuwen terechtgekomen. Alle spullen werken tot het versleten is, geen nieuw kan dan geproduceerd worden. De denkfout is dus enorm!

 4. Lees ook eens op het internet.
  The silence weapens war .
  Van een hoge mitilair j Cooper.
  Helaas vermoord na het in openbaar maken .
  Van zijn tijd als DI agent.
  Valt je mond ook van open .

Iedereen vindt er iets van, jij ook?

blank

Oeps! Het VN-klimaatpanel IPCC is ontmaskerd

blank

Economische groei + 2,6 procent, voedselbanken + 8 procent, er klopt iets niet!