in ,

Rutte en Dijsselbloem wisten al sinds Mei van de 642 miljoen Europese naheffing

5060379296 a81e26a692 rutte1

VVD en CDA willen opheldering van het kabinet over de naheffing die Nederland aan de Europese Commissie moet betalen. Volgens de Financial Times moet Nederland 642 miljoen euro extra afdragen, omdat de Nederlandse economie door een nieuwe rekenmethode groter is.

VVD-Kamerlid Mark Verheijen schrijft op Twitter dat hij het een raar verhaal vindt. “Naheffing EU-afdracht verkeerde boodschap op verkeerd moment”, schrijft hij. (NOS)

Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (Trb. 2014, 157)

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State).

1. Inleiding

Op 26 mei 2014 heeft de Raad van de Europese Unie een nieuw Besluit betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (het Eigen Middelenbesluit of EMB) aangenomen. Op grond van artikel 311 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie moet het EMB, na raadpleging van het Europees parlement en nadat het door de Raad met eenparigheid van stemmen is vastgesteld, goedgekeurd worden door alle lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen. In het EMB is vastgelegd dat het met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 zal worden toegepast, wanneer het door alle lidstaten is geratificeerd en in werking treedt.

2. Inhoud Eigen Middelenbesluit

Eigen Middelen

Het EMB regelt de financiering van de EU-begroting en daarmee de afdrachten aan de Europese Unie van de lidstaten. De begroting van de Unie wordt vrijwel volledig uit Eigen Middelen gefinancierd. Er zijn in het nieuwe EMB drie eigen middelen vastgelegd:

1. De zogenaamde traditionele eigen middelen (douanerechten en landbouwheffingen). De heffingen die de douane van de lidstaten legt op producten die de Europese Unie worden ingevoerd worden afgedragen aan de Europese Unie. Hiervan wordt 20% ingehouden door de betreffende lidstaten die de middelen daadwerkelijk innen. Dit is ter compensatie van gemaakte kosten: de zogenaamde perceptiekostenvergoeding.

2. De BTW-afdrachten. Lidstaten dragen 0,3% af van een (statistisch) geharmoniseerde grondslag voor de BTW-heffing.

3. De BNI-afdrachten. Dit zijn rechtstreekse afdrachten gebaseerd op het relatieve aandeel van lidstaten in het Bruto Nationaal Inkomen van de EU. De BNI-afdrachten dekken het gat indien de traditionele eigen middelen en de BTW-afdrachten niet toereikend zijn om alle uitgaven van de Unie te dekken. De BNI-afdrachten vormen ongeveer 70% van de totale inkomsten van de EU.

Het EMB voorziet in kortingen op deze afdrachten voor een beperkte groep lidstaten. Drie lidstaten ontvangen in het voorliggende EMB tot en met 2020 een jaarlijkse bruto lumpsumkorting (allen prijzen 2011): Nederland (695 miljoen euro), Denemarken (130 miljoen euro) en Zweden (185 miljoen euro) op de BNI-afdrachten. Oostenrijk ontvangt een korting tot en met 2016 (in totaal 60 miljoen euro). Nederland, Duitsland en Zweden hebben daarnaast een korting op het afroeppercentage (0,15%) voor de BTW-afdrachten. Daarnaast geldt voor het Verenigd Koninkrijk een specifieke correctie van de afdrachten (rebate).

Naast de verdeling over de inkomstenbronnen regelt het EMB ook het absolute maximum dat de Europese Unie kan en mag ontvangen van lidstaten voor het doen van betalingen. Voor deze periode is dit voor wat betreft de betalingen vastgesteld op 1,23% van het BNI van de Unie. De uitgavenplafonds van het Meerjarig Financieel Kader 2014–2020 (MFK) liggen overigens lager, namelijk rond de 1% van het BNI.

Het staat het er gewoon: “Nederland (695 miljoen euro)” we hebben blijkbaar zelfs korting gekregen…. Dit kabinet is incapabel!

 

April 2014:

Lees verder via Memorie van toelichting.

Ik ben wel benieuwd naar de kamervragen, ze zijn tenslotte allemaal akkoord gegaan…..
 

Foto via mrln

Foto via zilverbat. cc

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
8150386661 aeb90abe97 huurwoning1

Gaat steeds beter in Nederland: Steeds meer huurders met betalingsproblemen

6934233521 ff46352458 anonymous1

Anonymous gaat de wereld wakker schudden