in

12 redenen om de anderhalve meter-samenleving en lockdown direct te stoppen

57e0d4464c51ae14f1dc8460962a3f7f1d37d8f852547941712b7ed69048 640 verklikken

Gaan we daadwerkelijk de anderhalve meter-samenleving als het ‘nieuwe normaal’ omarmen? Of zijn er gegronde redenen om deze maatregelen onmiddellijk te staken? Wanneer de pandemie geen echte pandemie blijkt te zijn, de cijfers gemanipuleerd worden en een werkbaar medicijn wordt gesaboteerd, is er geen noodzaak meer voor het aanhouden van de lockdown en vrijheidsbeperkende maatregelen.

Toen Europa begin maart met het coronavirus werd geconfronteerd, was het nog onduidelijk hoe besmettelijk en agressief het virus zou zijn. De berichten uit China en later uit Italië waren verontrustend en de ziekenhuizen in Brabant raakten in korte tijd overspoeld met doodzieke coronapatiënten. Het voorkomen van tekorten in IC-capaciteit was toen het belangrijkste argument voor een tijdelijke landelijke lockdown.

We zijn inmiddels bijna twee maanden verder en die tijdelijke lockdown begint meer op een langdurige staat van beleg te lijken. Ondanks dat het aantal besmettingen meevalt, ziekenhuizen de ernstige zieken op de IC prima aankunnen en uit cijfers blijkt dat het sterftecijfer vergelijkbaar is met een heftige griep, zijn er plannen om de lockdown nog lange tijd deels in stand te houden.

Griep versus Covid19

In deze statistiek van het RIVM verdwijnen cijfers over de griep volledig en lijken overgenomen door Covid-19 diagnoses.

De overheid en het RIVM pleiten voor het invoeren van de anderhalve meter-samenleving als “het nieuwe normaal.” Bijeenkomsten en events zijn tot 1 juli afgelast, grote events mogen voorlopig helemaal niet plaatsvinden. Het zou je business maar zijn. De horeca en (middelbare) scholen blijven vooralsnog gesloten en wanneer men de deuren mag openen, worden er absurde maatregelen geëist om ook daar de anderhalve meter in acht te nemen. In en om winkels zien we absurde taferelen, waarbij mensen geconditioneerd worden om ‘in hun vak’ te staan en het winkelpersoneel zelfs op straat mensen sommeert waar wel of niet te staan.

Bij een échte pandemie — waarbij mensen bij bosjes sterven of massaal ziek worden — is het redelijk om te vragen tijdelijk en vrijwillig mee te werken aan sociale isolatie om erger te voorkomen. Maar er is in de huidige situatie geen enkele reden meer om de lockdown en anderhalve meter maatregelen in stand te houden. Deze zogenaamde ‘intelligente lockdown’ is eerder een staat van beleg, zo zegt Karel van Wolferen in gesprek met Kees van der Pijl bij Café Weltschmerz. Historisch gezien een uitzonderlijke situatie, waarbij men met oneigenlijke argumenten onze burgerrechten ontneemt.

Er zijn sterke redenen om de gedeeltelijk lockdown onmiddellijk te staken en andere maatregelen te nemen om ernstig zieke coronapatiënten en -sterfgevallen te voorkomen:

1.Er is geen noodtoestand meer. Een noodtoestand waarbij onze vrijheden ernstig worden ingeperkt, moet ook écht een noodsituatie zijn. Zodra de noodsituatie voorbij is — en dat is nu het geval omdat de ziekenhuizen en IC-afdelingen de zorg prima aankunnen én er een werkbaar medicijn is — moeten ook de vrijheidsbeperkende maatregelen aflopen. Hoogleraar Wim Voerman vindt de lockdown van ruim twee maanden ongrondwettelijk. Hij is bovendien van mening dat een noodverordening betrekking mag hebben op maatregelen in de openbare ruimte en op publiek toegankelijke plekken, maar niets te zeggen heeft over wat er achter de voordeur van burgers gebeurt.

De lockdown lijkt nu onnodig opgerekt te worden, zodat bepaalde democratische processen, zoals bijeenkomsten van oppositiegroepen en demonstraties, handig de nek om gedraaid kunnen worden. Een griepvirus met een gemiddeld sterftecijfer is geen legitieme rechtvaardiging om onze grondrechten te schrappen, maar hooguit een excuus om een tiranniek systeem in te voeren en de economie om zeep te helpen.

2.Een virus als excuus voor een politieke agenda. De epidemie wordt nu als politiek instrument gebruikt om een politieke agenda door te voeren, met belachelijke maatregelen, die niet gebaseerd zijn op wetenschappelijke feiten. Men probeert een vrije samenleving — waarin mensen vrij kunnen bewegen, ondernemen en sociale contacten op normale wijze kunnen plaatsvinden — te veranderen in een sociale controle-samenleving. Dit gebeurt in allerlei landen en de wereldwijde elite grijpt de corona-crisis nu aan om de New World Order-maatregelen verder in te voeren.

De anderhalve meter-maatregel en het social distancing is een vorm van social conditioning. Dit geeft eveneens handvatten voor crowd-control bij demonstraties, omdat het de autoriteiten een excuus geeft mensen uiteen te drijven, te beboeten of op te pakken, wanneer mensen hun democratische grondrecht uitoefenen door de straat op te gaan om te protesteren.

Verder spreekt men openlijk over de invoering van sociale controle-apps, die men promoot onder de noemer van ‘veiligheid’, maar die de bewegingsvrijheid juist nog verder kunnen inperken. Daarnaast benut men de angst die door de media wordt aangewakkerd, om mensen klaar te stomen voor een vaccinatie. Dit als onderdeel van agenda 21 en het implanteren van biometrische technologie.

3.Anderhalve meter niet wetenschappelijk onderbouwd. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor de anderhalve meter-maatregel. Dat blijkt ook uit het onderzoek van deze twee eerstehulp-artsen die cijfers naar buiten hebben gebracht die argumenten om de lockdown te verlengen onderuit halen. “‘Er zijn geen gegevens voor social distancing, geen gegevens van thuisisolatie, maar wel veel gegevens over hand-sanitatie.”

Het is allemaal gebaseerd op schijnwetenschap, zegt Kees van der Pijl, waarbij hij verwijst naar een onderzoek van de Erasmus-universiteit. Daaruit blijkt dat om besmetting te voorkomen, men een omtrek van zes tot acht meter zou moeten aanhouden, hetgeen natuurlijk onmogelijk is.

“De Erasmus Universiteit heeft vastgesteld dat als je iets hebt, dat kan iets zijn met of zonder symptomen, een 6 tot 8 meter omtrek noodzakelijk is om echt besmetting te voorkomen. In die zin is het ook allemaal schijnwetenschap. Het is net als de controle op Schiphol … door zo’n automaat, het zijn rituelen waarvan getest wordt of jij wel in de pas loopt.”

KEES VAN DER PIJL

Het lijkt er meer op dat die nieuwe norm van de anderhalve meter-maatschappij een vorm van conditionering is, om gedrag in vergaande mate te controleren en mensen bovendien bang te maken voor hun medemens. Anderhalve meter is ook een optimale afstand in openbare ruimtes voor de toepassing van gezichtsherkenningssoftware en directed energy weapons. Staatssecretaris Mona Keijzer gaf recentelijk openlijk toe dat 5G-technologie kan worden ingezet voor crowd control. In dat geval wordt een bundel straling ingezet om mensen een pijnimpuls te geven, een vorm van regelrechte gedragsbeïnvloeding. De techniek is gebaseerd op militaire patenten.

4.Boosten van immuunsysteem. In plaats van de anderhalve meter-maatregel en de massale invoering van mondkapjes en een controle-app, zou het zinvoller zijn om kwetsbare mensen — zoals ouderen en mensen met een verminderd immuunsysteem — te adviseren hun immuunsysteem te boosten met een hele hoge dosis vitamine C (3.000-15.000 mg. per dag). Eventueel aangevuld met vitamine D, selenium en zink.* Kwetsbare mensen moeten ook het advies krijgen om geen griepprik te nemen, want uit een onderzoek door het Pentagon blijkt dat men daarmee een 36% hogere kans heeft om besmet te raken met het coronavirus. Viroloog Dr. Judy Mikovits claimt zelfs dat de infectie mede door de griepprik is ontstaan.

*) Vraag advies aan een natuurgeneeskundige en of ortho moleculair arts welke voedingssupplementen en welke dosis voor jou geschikt is. Of kijk op de website zelfzorgcovid19.nl

Vitamine C heeft niet alleen een preventieve werking, maar blijkt ook uiterst effectief bij de behandeling van Covid-19 patiënten en is als behandeling geadviseerd door het gezondheidsorgaan van China, ‘Shanghai Medical Association’. De intraveneuze vitamine C-dosis varieerde van 10.000 mg. tot 20.000 mg. per dag gedurende een periode van 7 tot 10 dagen. Is het dan niet uiterst vreemd dat het RIVM en de overheid blijven aandringen op ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen, zonder wetenschappelijke onderbouwing, maar nooit melding maken van de toepassing van vitamine C, dat wél wetenschappelijk is onderbouwd?

5.Naar buiten gaan moet gestimuleerd worden. Nu worden mensen vooral aangemoedigd om thuis te blijven en thuis te werken. Maar het virus sterft sneller uit door zonlicht en de frisse buitenlucht. Bovendien is de opbouw van vitamine D, die ontstaat door zonlicht, cruciaal voor een optimaal immuunsysteem. Het afgelasten van gebruikelijke evenementen, het sluiten dan wel beperken van sportactiviteiten, amusementsparken, horeca en het invoeren van de anderhalve meter-maatregel, geeft mensen minder redenen en mogelijkheden om naar buiten te gaan. Toch is het naar buiten gaan juist iets dat gestimuleerd zou moeten worden.

6.Natuurlijke wijzen om lucht te zuiveren. Zoals ook uit bovenstaand filmpje blijkt, is het binnenlaten van frisse lucht effectiever om virussen te laten verdwijnen, dan anderhalve meter afstand houden. Het regelmatig openen van ramen voor frisse lucht, zorgt ervoor dat de luchtdeeltjes die mogelijk besmet zijn snel verdwijnen. Bovendien zijn er andere effectieve methodes om op natuurvriendelijke manier een ruimte te ontsmetten, bijvoorbeeld door het gebruik van een diffuser en etherische olie. Maar omdat dit een redelijk goedkope en natuurlijke remedie is, die bovendien een geneeskrachtige werking heeft, wordt dit niet gepromoot.

7.Cijfers zijn gemanipuleerd. De cijfers over het aantal coronapatiënten worden opgeblazen en gemanipuleerd. Het aantal mensen dat besmet is of sterft aan Covid-19, is een veel kleiner percentage als men een veel grotere groep mensen gaat testen. Dat ondervonden de eerstehulpartsen Dr. Dan Erickson en Dr. Artin Massihi in Californië (zie bovenstaande video), die veel gezonde mensen zonder symptomen op verzoek van hun werkgever getest hebben. Zij kwamen tot de conclusie dat in hun regio in Californië het sterftecijfer slechts 0,03% was!

testing kits Tanzania corona

De president van Tanzania bestelde corona testkits die hij liet testen met niet menselijk DNA, zoals een geit, een schaap en een pawpaw-vrucht, gaf menselijke namen en stuurde de kits op voor onderzoek. Ze kwamen terug als ‘positief’ voor corona. Een geit. Een schaap. Een fruitsoort. President Magufuli zei: “Er is iets aan de hand.”

Ziekenhuizen krijgen veel meer geld als men een Covid-19 patiënt behandelt. Dat motiveert hen om ziekenhuisopnames en sterfgevallen eerder als Covid-19 te classificeren, dan de onderliggende aandoening zoals kanker of hart- en vaatziekten. De Italiaanse politicus Vittorio Sgarbi legde deze fraude met statistieken bloot in het Italiaanse parlement.

Uit cijfers van de Italiaanse gezondheidsraad blijkt dat 96.3% van de sterfgevallen stierf aan een andere aandoening dan Covid-19. “De wetenschap laat zien dat het virus nauwelijks meer is dan een griep. (…) Lieg niet! Vertel de waarheid!” riep Sgarbi boos in het parlement, terwijl hij aankaartte dat deze frauduleuze cijfers als excuus zijn gebruikt om de economie en samenleving grotendeels in een lockdown te dwingen en op die manier om zeep te helpen.

8.Grote economische schade. De magische anderhalve meter belet ondernemers in de horeca, kappers, fysiotherapeuten, nagelsalons, enzovoort, om op redelijke wijze hun beroep uit te oefenen. Veel bedrijven hebben onvoldoende financiële reserves om langer dan twee maanden gesloten te blijven en vervolgens op halve capaciteit open te gaan. Als gevolg van allerlei onmogelijke voorwaarden om wel open te kunnen gaan, zoals de magische anderhalve meter, zullen veel bedrijven omvallen.

De bijkomende schade van een ineenstortende economie, oplopende werkeloosheid en dakloosheid, kan op lange termijn veel schadelijker zijn voor de volksgezondheid dan de directe gevolgen door corona-besmetting. De economie op deze manier schaden, staat in geen enkele verhouding tot het gezondheidsrisico, dat vergelijkbaar is met een heftige griep.

9.Geen reden om scholing te beperken. Uit statistieken van andere landen, zoals het CDC (Centre of Disease Control) in de VS, blijkt dat kinderen nauwelijks besmet raken of symptomen ontwikkelen. Er is dan ook geen reden om scholen nog langer gesloten te houden, of belachelijke en niet werkbare anderhalve meter-maatregelen af te dwingen. Deze niet wetenschappelijk onderbouwde anderhalve meter-regel dwingt veel scholen nu tot een half om half-rooster, waardoor kinderen minder onderwijs krijgen, terwijl ze al bijna twee maanden scholing gemist hebben. Middelbare scholieren moeten nog een maand thuisblijven. Het thuisonderwijs legt meer druk op de ouders die in een spagaat terecht komen tussen hun kinderen begeleiden en thuiswerken.

10.Grote schade voor andere patiënten. De eenzijdige focus op coronapatiënten zorgt ervoor dat andere patiënten met ernstige ziektes en aandoeningen een ziekenhuisbezoek uitstellen, waardoor zij of te laat, of niet gezien worden. Het aantal sterfgevallen onder kanker- en hartpatiënten zal hoger uitvallen door uitgestelde controles of behandelingen. Ook zal het aantal ernstige complicaties van eerder gemakkelijk te behandelen ziektes of blessures, oplopen doordat de zorg nu te lang in het teken van een pandemie staat, dat allang geen pandemie meer is. Verplegend en ondersteunend personeel wordt naar huis gestuurd vanwege te weinig werk, waardoor ziekenhuizen straks ook niet meer voorbereid zijn op een eventuele ‘tweede golf.’

11.Werkbaar medicijn onterecht gesaboteerd. Er zijn uitstekende resultaten behaald met de behandeling van Hydroxychloroquine in combinatie met zink sulfaat en Azitromycine, dit meldde topviroloog Didier Raoult al rond 26 februari 2020. Het succes blijkt ook uit allerlei andere peer review onderzoeken. Bij een behandeling in een vroegtijdig stadium, kan een ziekenhuisopname voorkomen worden. Mensen knappen vaak al binnen enkele dagen op. De behandeling duurt een dag of 11 en heeft een 90% succesfactor. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan het middel hartkloppingen veroorzaken, iets dat met aanvullende medicatie en onder begeleiding van een huisarts tot weinig problemen hoeft te leiden.

Het lijkt er op dat de Gezondheidsraad inmiddels een hetze is begonnen door het voorschrijven van het medicijn te saboteren. Huisarts Rob Elens die het middel voorschreef werd publiekelijk aan de schandpaal genageld. De media lanceerden een negatieve campagne over het spotgoedkope geneesmiddel, om te impliceren dat het medicijn niet zou werken, dat de studies onvolledig waren en dat er sprake zou zijn van ernstige bijwerkingen. Dezelfde media hebben grote bedragen ontvangen van de Bill & Melinda Gates Foundation, die geen belang heeft bij een succesvol medicijn, omdat dit hun vaccinatie-agenda in gevaar brengt. Daar zijn miljarden dollars mee gemoeid.

Door de beschikbaarheid van een goedkoop en eenvoudig geneesmiddel is het langer aanhouden van de lockdown en andere maatregelen niet meer nodig. Dat men allerlei trucs uit de kast trekt om dit medicijn te omzeilen, legt in wezen bloot dat er een heel andere agenda achter de plandemie en de lockdown zit. Dit gaat allemaal over de ruggen heen van doodzieke mensen, waarvan 90% met het medicijn snel zou kunnen herstellen. De plandemie, die geen échte pandemie blijkt te zijn, wordt nu benut om de New World Order verder door te voeren.

Onder andere met het invoeren van (zo goed als verplichte) vaccinaties. Deze vaccins zijn helemaal niet getest op veiligheid en werkbaarheid, maar brengen wel grote risico’s met zich mee, zoals we ook bij talloze andere vaccinatieprogramma’s van Bill Gates hebben kunnen constateren. Bovendien blijkt uit allerlei onderzoeken dat men vergevorderde plannen heeft om nanochips aan vaccins toe te voegen die een rol spelen in een digitaal surveillance systeem en een veelomvattender plan van cryptocurrency gekoppeld aan biometrische systemen.

De hele wereld loopt in de pas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Sommige mensen weten niet wat ze zich precies bij het fenomeen ‘New World Order’ moeten voorstellen. Het is immers geen officiële organisatie, noch is bekend door welke mensen en vanuit welke locatie of kanalen deze Nieuwe Wereldorde precies wordt aangestuurd. De Wereldgezondheidsorganisatie is een van de organisaties die men gebruikt om het wereldwijde beleid omtrent pandemieën aan te sturen.

In Nederland worden de WHO-richtlijnen door het RIVM overgenomen die vervolgens de beleidsmakers adviseert. Tegelijkertijd stelde de Nederlandse overheid 100 miljoen euro beschikbaar voor de WHO “om de verspreiding van het coronavirus in ontwikkelingslanden te vertragen en kwetsbaren te helpen.” Via nationale regeringen wordt dus geld naar de WHO gesluisd, om hun programma’s en vaccinatie-agenda te financieren.

In de coronacrisis heb je gemerkt dat iedereen voortdurend verwijst naar het RIVM. Hun richtlijnen zijn leading. Er is een strakke regie op welke informatie wel en niet naar buiten mag komen. Alle informatie over het versterken van het immuunsysteem en of gebruik van natuurlijke remedies om griepverschijnselen te verminderen, blijft onvermeld. Men stuurt vooral aan op politieke controlemaatregelen en invasieve preventiemethodes (vaccinaties), die passen bij een controlemaatschappij.

Typ ‘Covid-19’ in op je zoekmachine en zie dat de eerste zes zoekresultaten direct doorlinken naar het RIVM. Valt het je ook op dat onder alle Youtube-video’s over corona een banner staat die je verwijst naar de WHO (Wereldgezondheids-organisatie)? Dit geeft wel aan hoeveel macht deze WHO heeft. Op die manier houdt men de regie op de informatie.

En is het niet toevallig dat deze WHO gefinancierd wordt door de Bill & Melinda Gates Foundation, die een groot aandeel heeft in de farmaceutische industrie en verplichte vaccinaties promoot? Net zo goed als dat ook de grote mediakanalen door hen worden gefinancierd en een werkbaar medicijn in diskrediet brengen? Elk kritisch geluid over de pandemie, de maatregelen en vaccinatie-agenda worden door Youtube, Twitter en zelfs door Bol.com gecensureerd.

Door de controle op informatie die direct van invloed is op beleid en medische behandelingen, wordt op slinkse wijze een agenda uitgerold die in lijn is met de NWO Agenda 21. Ondanks dat namen zoals Bill Gates en George Soros hierin een prominente rol spelen, zijn de meest machtige mensen niet bij het grote publiek bekend. Zij besturen vanuit de schaduw via geheime genootschappen de wereld. Daarom worden ze de ‘schaduwregering’ of ‘verborgen hand’ genoemd. Zij vormen de ‘onzichtbare’ wereldregering.

Het is duidelijk dat er een wereldwijde aanval op de mensheid plaatsvindt door deze wereldwijde elite, de onzichtbare wereldregering. Voor degene die het zien, was het al lange tijd zichtbaar. Voor degene die dit nog niet kunnen of willen zien, zal dit wellicht de komende maanden akelig duidelijk gaan worden. De kosmische veranderingen en de grote ontwaking die nu plaatsvinden, zal de sluier verder wegtrekken. Als een kritische massa ontwaakt en zich verbindt volgens het eenheidsbewustzijn, is het game over voor de New World Order. Dat brengt me tot punt 12 om de lockdown en anderhalve meter-maatregel te staken:

12.Afstand houden is tegennatuurlijk. Mensen zijn sociale wezens die intieme en dichtbij-contacten nodig hebben. Door dichtbij andere mensen te zijn, overlappen onze energievelden. Op die manier verbinden we ons ook op energetische wijze. Het versterkt het eenheidsbewustzijn. Nu we aan de vooravond van de grootste spirituele evolutie staan, is men als de dood voor het nieuwe eenheidsbewustzijn.

Lees verder bij de bron: Ellaster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
5 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
pensioenen

‘Per 2027 in één keer over naar nieuw pensioenstelsel’ met een ‘big bang’

eurocorona SQ

Het nepnieuws van de Europese Commissie over coronahulp aan de lidstaten