in

Een elite pedofielen netwerk?

Joris wordt al jarenlang beschuldigd van pedofilie. Voor veel mensen is het simpelweg ondenkbaar dat een hooggeplaatste ambtenaar zich met dit soort verderfelijke zaken bezig houdt. Aanvankelijk werden de aantijgingen tegen Demmink afgedaan als samenzweringstheoriëen of mediahetze. Wanneer we de Demmink-affaire echter nauwkeurig bestuderen, komen er een aantal zeer opvallende zaken aan het licht. Het is namelijk niet de eerste keer dat er wordt gespeculeerd over een pedofiel netwerk waarbij hoge ambtenaren betrokken zouden zijn. Bovendien is er in het Verenigd Koninkrijk onlangs een gigantische beerput opengegaan. Aldaar is er een grootschalig onderzoek gaande naar een elitair pedofielennetwerk, waarbij politici, zakenlui en bekende artiesten betrokken waren.

De affaire-Demmink

De aantijgingen tegen Demmink gaan zo ver terug als 1980. Er zijn verschillende getuigen die beweren dat hij bevriend was met de Haagse crimineel Dick Willard. Willard was een pooier die niet schroomde minderjarige jongens te werk te stellen als prostituee. Volgens de getuigen pikte Demmink regelmatig jongetjes op met zijn dienstauto. Willard zelf werd vermoord in 1991 door twee van zijn voormalige ‘seksslaven’. Zij omschreven hem als een “beest dat teerde op andermans menselijk leed.” Dit klinkt niet direct als iemand waar een topambtenaar van justitie mee dient om te gaan.

In 1998 besteedde het tv-programma Netwerk twee afleveringen aan kinderprostitutie in Nederland. Lothar Glandorf, een beruchte Duitse pedofiel, stond aan het hoofd van een internationaal netwerk dat kinderprostitutie faciliteerde en kinderporno produceerde . Het programma bevat een geregistreerd telefoongesprek tussen Glandorf en ene ‘Joris’ die een topfunctie bekleedde binnen de Nederlandse overheid. Glandorf geeft deze Joris instructies hoe hij het best een Pools kind Duitsland binnen kan smokkelen.

Hoewel de achternaam van Joris niet wordt vermeld, is het natuurlijk wel erg toevallig. Bij de bovenstaande aantijgingen blijft het echter niet. Verschillende getuigen hebben verklaard dat Demmink een vaste bezoeker was van de homobar Pinocchio in Praag. Het was bekend dat er in deze bar minderjarige jongens werkzaam waren als prostituee. Daarnaast wordt de voormalig topambtenaar ervan beschuldigd twee Turkse jongens verkracht te hebben in de badplaats Bodrum.

Joris-Demmink1

Toch is er wel degelijk onderzoek uitgevoerd door justitie. Eind jaren ‘90 vond het zogenaamde Rolodex-onderzoek plaats, dat trachtte te achterhalen of er sprake was van betrokkenheid van topambtenaren  bij seksueel misbruik van minderjarige jongens. Hierbij kwamen al snel een aantal namen naar voren: Joris Demmink, Hans Holthuis, Henk Wooldrik, Jan Wolter Wabeke en Ger van Roon.

Het zijn niet de minste namen. Holthuis was een belangrijke jurist die tevens hoofdgriffier was van het Joegoslavië-tribunaal. Wooldrik was raadsheer bij het Amsterdamse Hof. Wabeke is topambtenaar geweest bij het Openbaar Ministerie, de Ombudsman en instanties verbonden aan de Europese Unie. Van Roon was hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

In het huis van professor van Roon zouden seksorgies worden georganiseerd waar minderjarige jongens aan meededen. Hierbij zouden ook de andere topambtenaren aanwezig zijn. Van Roon onderhield telefonisch contact met pooiers die de jongens aan zijn huis afleverden. De professor werd gezien als de spil in een elitair pedofielennetwerk.

Het Rolodex-onderzoek flopte echter door een lek binnen de organisatie. De verdachten waren nu op de hoogte van het geheime onderzoek en konden daardoor hun handelwijze aanpassen en zich eventueel voorbereiden op vervolging. Niet lang daarna werd het onderzoek gestaakt. Geen enkele verdachte is ooit vervolgd. De pooiers waar van Roon mee in contact stond kwamen er vanaf met relatief lage straffen.

Het is niet de eerste keer dat gezaghebbende personen verdacht worden van pedofilie, zoals de onderstaande lijst aantoont:

– Theo Rueb:

Wijlen Haagse kinderrechter. Misbruikte jongens uit een tehuis uit Driebergen. Hoewel de rechtbank op de hoogte was van zijn ‘escapades’, hebben zij hem 14 jaar lang zijn gang laten gaan.

– Thomas van der Ven:

Oud-kinderrechter in Arnhem. Veroordeeld voor seksueel misbruik van meerdere kinderen. De zaak is bijna geheel in de beland waardoor er bijna geen informatie meer over te vinden is.

– Cornelis Stolk:

Voormalig vicepresident van de rechtbank in Den Haag. Stolk was een pedofiel die tevens een seksuele relatie had met kindermoordenaar Koos Hertogs. De rechter zag regelmatig af van veroordeling van Hertogs, waardoor deze zijn moordpraktijken voort kon zetten. Deze zaak is uitgebreid behandeld door misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

– Fokke Fernhout:

Rechter aan de rechtbank van Maastricht tot 2001. Fernhout werd in 2001 gearresteerd voor het bezit van kinderporno.

– Joost Tonino:

Officier van Justitie tot 2004. Op de privécomputer van Tonino werd kinderporno aangetroffen, waardoor hij zijn baan verloor.

– Fons Spooren:

Oud-directeur van de voetbalclub PSV. Spooren verloor zijn baan nadat hij gearresteerd werd in hetAnne Frankplantsoen in Eindhoven, waar hij onzedelijke handelingen verrichte met minderjarige schandknapen.

– Gijs Ketelaar:

Raadslid voor GroenLinks die tevens actief was voor de pedofiele vereniging Martijn.

– Edward Brongersma:

Wijlen -politicus die zich sterk maakte voor de acceptatie van pedofielen. Een groep waar hij overigens zelf ook toe behoorde.

– Daniel Cohn-Bendit:

Voormalig leider van De Groenen binnen het . Cohn-Bendit schreef in de jaren 70 en 80 enkele stukken die de acceptatie van pedofielen moest bevorderen. De politicus staat tegenwoordig aan het hoofd van de Spinelli Groep, die een federaal Europa willen verwezenlijken.

De zaak-Dutroux

De affaire Demmink vertoont veel overeenkomsten met de zaak-Dutroux. Vlak na de arrestatie van Dutroux in 1996 meldden een aantal anonieme slachtoffers zich bij de politie. Deze anonieme slachtoffers zouden de geschiedenisboeken ingaan als de zogenaamde ‘X-dossiers’. De X-dossiers bevatten de documentatie van een grootschalig onderzoek naar het bestaan van een elitair pedofielennetwerk, net zoals dat het geval was ten tijde van het Nederlandse Rolodex-onderzoek.

De zaak bleek omvangrijker dan men aanvankelijk aannam. De X-getuigen spraken van een pedofiel netwerk dat al actief moet zijn geweest sinds de vroege jaren ’70. De anonieme slachtoffers omschreven  grootschalige seksorgies waarbij invloedrijke personen aanwezig waren, zoals politici, bankiers en de Belgische adel. Sterker nog, Dutroux zou slechts een faciliterende rol spelen. Volgens de getuigen was hij slechts een pion in een georganiseerd netwerk.

Marc-Dutroux1

Hoewel dergelijke aantijgingen aanvankelijk onrealistisch klonken, werden de verklaringen desalniettemin onderzocht. De Belgische rechercheurs stonden perplex: vele namen die de getuigen noemden waren inderdaad eerder veroordeeld voor seksueel misbruik van kinderen. Daarnaast wisten de slachtoffers uiterst nauwkeurig de locaties te beschrijven waar het misbruik zich had afgespeeld.

Enkele X-getuigen hielden het netwerk verantwoordelijk voor moord. Volgens hen zijn er verscheidene kinderen doelbewust vermoord gedurende sadomasochistische seks. Het zou gaan om Christine van Hees (16), Carine Dellaert (16) en Katrien de Cuyper (15). De drie meisjes werden allen vermoord gevonden in respectievelijk 1984, 1985 en 1992.

Net als bij het Rolodex-onderzoek werd de zaak-Dutroux intern gesaboteerd. Allereerst werd de populaire onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte van de zaak afgehaald. Vervolgens werd plotseling besloten dat de getuigenissen van de X-dossiers niet langer als legitiem konden worden beschouwd. Het zou allemaal op fantasie berust zijn. Kort daarna werden de X-dossiers voorgoed gesloten.

Een ander omstreden aspect van de zaak-Dutroux is het verdacht grote aantal getuigen dat ‘toevalligerwijs’ overleed vlak voordat zij een verklaring konden afleggen. Maar liefst 25 getuigen zijn omgekomen door auto-ongelukken, zelfmoord en zelfs vergiftiging. Wisten deze getuigen soms te veel?

Ondanks het feit dat de zaak-Dutroux wordt omringd door controverse, is er een gebrek aan hard bewijs en de wil om de zaak te heropenen. Desalniettemin beweert Dutroux zelf dat hij niet alleen gehandeld heeft. Ook de ouders van een van de slachtoffers van Dutroux, Eefje Lambrecks, spreken van “ontelbare aanwijzingen dat Dutroux onderdeel was van een netwerk dat niet alleen in opereerde”.

Het schandaal van Westminster 

In 2014 kondigde de Britse overheid een nieuw onderzoek aan naar een vermeend pedofiel netwerk dat gevestigd was in het hart van de Britse democratie: Westminster. Het onderzoek concentreert zich op de bevindingen van Geoffrey Dickens, die beweerde een pedofiel netwerk te hebben ontdekt waarbij zeer invloedrijke individuen betrokken waren. Dickens leverde zijn documentatie in bij de voormalig minister van Binnenlandse Zaken Leon Brittan in 1984. Sindsdien is het dossier verdwenen. Vanaf dat moment werd Dickens het doelwit van doodsbedreigingen. Er werd meerdere malen ingebroken in zijn huis en zijn naam zou teruggevonden zijn op een dodenlijst.

Westminster-Peadophile1

De Engelse media spreken over een elitair pedofielennetwerk dat in de vroege jaren ’70 werd opgericht. Het netwerk omvat(te) politici, diplomaten, rechters, personeel van de veiligheidsdiensten en bekende artiesten. Honderden kinderen, sommigen zelfs jonger dan acht jaar (!), zijn slachtoffer geworden. Net zoals in België wordt het netwerk tevens in verband gebracht met moord. De volgende personen worden er van verdacht deel te hebben uitgemaakt van het netwerk, alle namen zijn afkomstig uit de Britse mainstream media, zoals The Guardian, The Independent en The Daily Telegraph.

– Leon Brittan

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken. Dickens overhandigde uitgerekend Brittan zijn dossier. Het is daarom geen verassing dat er nooit een serieus onderzoek was uitgevoerd.

– Peter Morrison

Kabinetschef ten tijde van de regering van Margeret Thatcher. Morisson wordt verantwoordelijk gehouden voor de verkrachting van 14-jarige meisjes.

– William van Straubenzee

Politicus voor de Conservative Party.

– Peter Hayman

Diplomaat en adjunct-directeur van MI6, de Britse veiligheidsdienst. In 1978 deed de politie een inval in een huis en trof daar massa’s kinderpornografisch materiaal aan. Het huis bleek in het bezit te zijn van Hayman. Bovendien vond de politie dagboeken waarin de meest obscene fantasieën omtrent seks met kinderen werd beschreven. Hayman werd hier nooit voor gearresteerd.

– Anthony Blunt:

Dubbelspion die zowel voor MI6 als de Sovjet-Unie werkzaam was.

– Cyril Smith

Politicus voor de Liberal Democrats. De laatste jaren zijn er meerdere slachtoffers in de openbaarheid getreden die Smith van seksueel misbruik beschuldigen. Dit misbruik zou met veel geweld gepaard zijn gegaan.

– Greville Janner

Politicus voor Labour. Britse rechercheurs stonden op het punt Janner te arresteren, maar werden tegengehouden door hun superieuren. Tegenwoordig beweert Janner te lijden aan dementie, waardoor hij wordt ontzien van ondervraging door de politie.

– Thomas George Thomas:

Voorzitter van het Britse Lagerhuis.

– Leopold Abse:

Advocaat, politicus en homorechtenactivist uit Wales.

– Nicholas Fairbairn

Politicus voor de Conservative Party.

– Colin Peters

Jurist werkzaam voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Werd gezien als een leidend figuur binnen het netwerk.

– Peter Righton

Senior overheidsadviseur op het gebied van kinderontwikkeling (!). Righton maakte deel uit van de Peadophile Information Exchange, een groep die zich inzette voor de legalisatie van seks tussen volwassenen en kinderen.

– Jimmy Savile

Britse DJ en radio- en tv-persoonlijkheid.

Westminster-Peado-Ring2

De zaken Demmink, Dutroux en het schandaal van Westminster hebben een aantal belangrijke overeenkomsten. Bij alle affaires is er sprake van een pedofiel netwerk dat wordt georkestreerd door de elite van het land. Deze netwerken hebben decennia lang stand kunnen houden door betrokkenheid van hoge ambtenaren, of zelfs moord. Toch kunnen de slachtoffers eindelijk positief gestemd zijn. De Britse overheid lijkt de slachtoffers en getuigen eindelijk serieus te nemen en voert nu een grootschalig onderzoek uit. Hopelijk bewegen de recente ontwikkelingen in Groot-Brittanië de Nederlandse en Belgische overheid er toe oude zaken te heropenen.

Lees verder via de Bron: CURIALES


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

Rapporteren

0 0 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
bitmymony
3 maanden geleden

god is geodis/bitmymony,nasa,esa,roscosmos,iaea atoom agentschap,eric de koninqk belgie/nederland van de,
christelijke scholen gemeenschap dordrecht uit 1988 zeggen dat,
en ik peter menke 07715463/180512821 zegt/zeggen dat ik doe aangifte,
VAN PLAGIAAT,LASTER EN SMAAD,AFPERSING,CHANTAGE,DISCRIMINATIE TEGEN MIJN LEVEN DOOR POLITIE JUSTITIE..
ik peter menke met walt disney,gebroeders grimm hans en grietje,
leggen uit hoe kanibalen en pedofielen hier in nederland,met gestolen/of valse school diploma,s en titels,
met een valse dekmantel van valse dsm diagnoses pschygiatrie gewoon ontschuldige kinderen/volwassenen,
kunnen misbruiken,en vermoorden en op kunnen eten met kanibalen maffia omerta dsm gist brocades maffia van ggz pschygiaters…..
alle kanibalen pschygiaters hebben een illegale vals hbo diploma/titel/big register nummer,gewoon gekocht voor die kanibalen industrie…
alle ggz pschygiaters nederland plegen altijd allemaal PGB persoon gebonden budget belasting fraude door die valse dsm diagnoses,
want er is maar een daadwerkelijke diagnose dat is tinitus ultrasoon straling ziekte…..
alle kanibale pschygiatrie personeel leven in een massamoord jeffry lionel dahmer serie copycat moordenaar pschygose,
jeffry lionel dahmer was een copycat moordenaar die zijn slachtoffers op at door kanibalisme..
en hij jefry lionel dahmer imiteerde zijn slachtoffers in een slecht copycat rollenspel,
alle pschygiaters doen dit ook imiteren van patienten met een slecht copycat rollen spel om op die manier erfstukken/pensioen te stelen..
alle ggz pschygiatrie instellingen nederland hebben alle copycatmoord methoden overgenomen van jefry lionel dahmer copycat moord kanibaal..
alle pschygiaters plegen ketterij=plagiaat tegen het volk,met valse dsm diagnoses er is maar 1 corecte diagnose dat is tinitus ultrasoon stralingziekte..
verder doe ik aangifte van discriminatie door plagiaat,laster en smaad door copycatmoord/vrijheids beroving tegen mijn leven door facisme,
tegen de wet van vreiheid van menings uiting ik heb recht op vrijheid van meningsuiting maar door treiterij DOOR,
identiteit fraude/erfstuk diefstal door copycat moord nazi,s van de yulius stichting die een,identiteit stelen en daarom noemen zij mij een vuile jood,
AAN GIFTEN NUMMER POLITIE IS:201111-PS335894309,diefstal van mijn gegevens is erfstuk diefstal is plagiaat tegen mijn leven,
dus alle yulius stichting pchygiatrie patienten worden afgeperst met plagiaat door erfstukken diefstal van,
de dsm omerta banket bakkerij maffia van pschygiaters voeren burgeroorlog tegen alles en iedereen..
en de lijken dumpen zij bij de hvc dordrecht van hun copycatmoord/plagiaat/kanibalisme/ketterij tegen het volk voor pensioen roof..
alle pedofielen krijgen overal voorang/en privileges omdat zij voor het gevangenis personeel werken…
om het kanibalisme van pschygiatrie instellingen op te bouwen is john f kennedy vermoord 1963,en ook alan mathison turing…
de dsm diagnostiek/diagnoses zijn bedacht door pedofielen en kanibalen die zichzelf voordoen als pschygiaters…
alle dsm diagnoses bestaan alleen in de fantasie wereld van kanibale/pedofiele pschygiaters die macht uitoefenen met kanibalen en pedofielen..
dus die diagnoses dsm bestaan niet!!alleen in de levendige fantasie wereld van de pschygiaters met hun denkbeeldige fantasie diagnoses…
ik peter menke met eric de koninqk zegt met walt disney zeggen dat alle pschygiaters,in een hans en grietje sprookje wereld leven,
alle pschygiaters in heel nederland zijn schizofreen en leven in een zeer gevaarlijke massamoord pschygose,
walt disney waanstoornis hans en grietje in hun eigen sprookjes wereld van discriminatie/kanibalisme met valse dsm diagnoses,
de pschygiaters leiden aan de diagnose hans en grietje/jeffry lionel dahmer pschygose/waanstoornis alle pschygiaters werken namelijk voor,
de dsm gist brocades omerta banket bakkerij maffia voor kinderlokkerij,kindermisbruik,moord en doodslag tegen iedereen..
de yulius stichting bedreigen mij met de dood door discriminatie tegen mijn leven,omdat ik vertel hoe waardeloos zei eigenlijk zijn..
de justitie/politie maken dus gebruik van kanibale copycat moordenaars die in alle ggz pschygiatrie instellingen werken,
om de motor clubs aan te vallen met kanibale copycat moordenaars,ook vallen ze gewone burgers aan die gewoon een baan hebben….
alle ggz pschygiatrie medicijnen zijn bedacht door kanibalen/mensen vlees eters,alle pschygiatrie medicijnen zijn,
vlees kleurstoffen,conseveer middelen,geur stoffen om het mensenvlees lekker te maken voor kanibalen,
deze medicijnen heten de formules van ommerto bedacht door kanibalen uit zuid amerika,deze medicijnen worden gemaakt van malasse,syntheet,hormoon,fluor..
dus alle ggz pschygiatrie instellingen hebben meer dan 1 kanibalen in loondienst van de dsm gistbrocades banket bakkerij kanibale maffia..
zij van de omerta/dsm banket bakkerij maffia,NVVP/NIFP/alle pschygiaters leven,
in een levensgevaarlijke pschygotiche massamoord pschygose/waanstoornis,waarin zij kinderen seksueel laten misbruiken en vermoorden met medicijnen..
ik noem het de waltdisney pschygose/waanstoornis die ALLE pschygiaters hebben van het hans en grietje kinderlokkerij sprookje,
van kinderlokkerij/kinder prostitutie/pedofilie kinderlokkerij met snoep/taartjes,gebak en allerlei slechte ongezonde dingen,
precies hetzelfde als het hans en grietje en de boze heks kinderlokkerij sprookje van walt disney,gebroeders grimm
het walt disney kinderlokkerij sprookje hans en grietje en de boze heks is dus echt door,
de omerta/gommora hvc/dsm banket bakkerij maffia van pschygiatrie personeel pedofielen/kanibalen en pschygiaters yulius stichting,
de van der hoek rijkswaterstaat met zijn pedofielen kanibalen netwerk met de yulius stichting,
stoken alle pedofielen op van de PNVD politieke partij en geven de opdrachten om kinderen te misbruiken die in augustus geboren zijn
het dsm gist brocades banket bakkerij omerta maffia van pschygiaters sprookje..
sprookje hans en grietje is gebasseert op kinderlokkerij door de ggz pschygiatrie/nifp/nvvp/dsm gist brocades/,
voor kanibalen met soylent green gommora maffia hvc ziekenhuis afval verbranding dordrecht..
dus de yulius stichting en alle andere ggz pschygiatrie instellingen werken samen met kanibalen…
walt disney zeggen dat de politie,brandweer,defensie aangevallen worden met,
valse dsm diagnoses en slechte voedsel adviezen van pschygiaters van de omerta kanibale/pedofielen dsm banket bakkerij maffia..
bedacht door deze walt disney sprookjesland,omerta/gommora maffia kinderlokkerij/kanibalen pschygiatrie maffia,van dsm gist brocades
en plegen zij IDENTITEIT diefstal door discriminatie tegen mijn leven door,de yulius stichting omerta maffia
die de pedofielen/kanibalen besturen met de yulius stichting/met verschoor en moret,
van der hoorn,job van der meer,saskia van der meer,met janine wilma menke,en grote kanibale/pedofiele kindermisbruik netwerk
VAN DER HOEK RIJKSWATERSTAAT,VAN DER HOEK DORDSE POORTEN GEVANGENIS,het grootste kanibalen/pedofielen netwerk van de NSB zijn zij zelf..
met hvc baanhoekweg dordrecht proberen de dsm gistbrocades soyl and green met job van der meer,
de pschygiaters kanibalen voedsel producten te maken van mensen lichamen vlees afval uit ziekenhuizen..
het enige juiste economie rendement pschygologie schema is:
1=GRONDWET ARTIKEL=1,KONINGHUIS=6,BANK=5,VOLK=4,ECONOMIE=2,GENEVE/VERSAILLES VERDRAG=0,WETENSCHAP=8,DEFENSIE=7,
INTERPOL IS MOZES DE 10 GEBODEN FSB=10,AIVD=9,POLITIE=12,BRANDWEER IS MOZES DE 11 GEBODEN KGB=11,BELASTINGDIENST FIOD=3,
REGERING=13,GELOOF=14….!!!HET GELOOF STAAT OP 14 OMDAT DE MILLITAIRE EED/GENEVE VERDRAG/VERSAILLES VERDRAG,ZEGGEN DAT EEN GELOOF,
RELIGIE SEKTE MAG NIET TEGEN HET VOLK WORDEN GEBRUIKT……
het erfstuk van mozes bijbel waren de 11 geboden en zijn gestolen door erfstuk diefstal/copycatmoord door het vaticaan..
en het vaticaan met de gestolen 11 geboden van mozes maakte het vaticaan er mozes en de 10 geboden van door copycat moord erfstuk diefstal…
dus alle pschygiaters stelen de erfstukken van brandweer personeel NL omdat die op nummer 11 staan in het economie rendement pschygologie schema…
al die pedofiele pschygiaters worden bestuurt door een nazi,s kindermisbruik netwerk uit de 2e wereldoorlog,
kunglung geb=gebergte,mongolie,nepal,kathmandu,tibet en in nederland dat
zijn de yulius stichting number one 1 grote pedofiele zooi,eric de koninqk en peter menke zeggen dat,
jule mulder aivd is van de banket bakkerij omerta/gommora maffia van johann christian andreas doppler maffia van pschygiaters,
en weet precies welke pschygiaters van de NVVP/NIFP allemaal aan kindermisbruik/kinder prostitutie doen!!
met de gommora/omerta maffia van pedofiele pschygiaters met de johann christian andreas doppler familie,
zijn dus de dsm gist brocades banket bakkerij omerta maffia die ook alle pschygiatrie medicijnen maken,
om de kindermisbruik slachtoffers in de ggz pschygiatrie te martelen/vermoorden met mallasse,syntheet,hormoon,fluor medicijnen..
alle ggz pschygiaters/ppc gevangenis pschygiaters zijn dus,met jeugd zorg een groot kinderprostitutie netwerk..
omerta/gommora dsm gist brocades banket bakkerij omerta maffia van pedofielen netwerk van pschygologen en pschygiaters,
die kinderen lokken met job van der meer,zij hebben een groot pedofielen net werk in nepal/mongolie/kathmandu/tibet..
er zijn al 5 of 6 a 10 pschygiaters uit nederland gepakt voor kindermisbruik in tibet,mongolie,nepal,kathmandu..
door alle nsb nazi kindermisbruikers al die populaire nsb nazi,s misbruiken zelf ook kinderen in nederland,
met de demmink zaken alle pedofielen werken dus voor alle gevangenis personeel…..
maar omdat zij de pedofielen voor verschoor/moret/harm weren fried peters en al die andere nazi,s,werken worden zij niet gepakt,
alle populaire nazi,s van de nsb hausee 2e wereldoorlog van der lubbe familie,
nazis zijn populair omdat zij kleine kinderen aanbieden voor de seks/kinder prostitutie aanbieden……
dat ggz pschygiatrie nederland kindermisbruik netwerk nepal/tibet/mongolie/kathmandu is een overblijfsel van de nazi,s 2e wereldoorlog…
AD de dortenaar krant 11-11-2020 zeggen dat de bejaarde vrouwen met een kindermisbruik pschygiater,
kinderen heeft misbruikt in nepal deze vrouwen heten wilma 80 jaar uit brummen en marijke 81 jaar oud uit poortugaal,
met de 68 jarige piet hein van t..de 68 jarige piet hein van t is een kinder pschygiater van beroep dus dat bewijst weer,
dat de pschygiatrie een groot kindermisbruik netwerk zijn met de nifp omerta banket bakkerij maffia,
van pschygiaters der hoorn,van der meer,met het nifp,dus alle pschygiatrie personeel gaan op vakantie in tibet/nepal/mongolie/
dat kindermisbruik netwerk nepal/tibet/kathmandu/mongolie is van het nederlandse gevangenis personeel…
alle pedofiele pschygiaters/pschygologen van de banket bakkerij omerta maffia,alle ggz instelingen nederland krijgen snoep reisjes,
aangeboden door het gevangenis personeel naar tibet/kathmandu/nepal/mongolie,om daar kinderen te misbruiken..
dus nepal,kathmandu,tibet,mongolie zijn dus populaire vakantie landen voor pedofiele pschygiaters, 
door harm weren fried peters,en alle andere pschygiaters in nederland karel van den aura met hun houten contact lenzen zien zij niets…
met de gestolen DX doppler antenne systemen doppler is ultrasoon en sonar,ssb,dx antenne systemen/10 pico farad,
al die gestolen DX/doppler antenne sysytemen veroorzaken de namaak nep dsm diagnoses,pschygose,schizofrenie,
bipolaire stoornis is allemaal fraude doen alle ggz instellingen aan kinderlokkerij door tinitus stralingziekte door doppler effect..
alle ggz pschygiaters DAMIAAN DENYS NVVP zijn dus dsm gist brocades banket bakkerij maffia pedofielen die allerlei,
snoep,gebakjes en etenswaren maken zoals jamin snoepwinkels ontwikkelen,waarmee kinderen gelokt worden voor de seks industrie…
jolanda trinidad willems/van der vlies/van der lubbe/verschoor dordrecht/moret dordrecht/karel van den aura,
versteegh/adrie rutten/saskia van der meer/job van der meer,yolande de kok,rooman,leonie stam,
met janine wilma menke die heeft peter menke verkocht aan
van der hoek rijkswaterstaat/VAN DER LUBBE/van der hoek dordse poorten gevangenis met zijn,
pedofielen netwerk voor de pnvd en copycatmoord/identiteit diefstal,doen ze bij kleine kinderen..
copycatmoord identiteit diefstal is facisme en discriminatie tegen alles en iedereen die in augustus geboren zijn…
van der hoek rijkswaterstaat heeft sander vreeswijk opgestookt waardoor die milly boele vermoorde
ARMANDO KISS AR,FABIO,JIDER,EN LOPEN MET GESTOLEN PISTOLEN VAN DE RIJKSWATERSTAAT DOOR VAN DER HOEK…
DUS ARMANDO/VAN DER HOEK STELEN KINDEREN IN ZIEKENHUIZEN,EN VERKOPEN DIE KINDEREN DOOR AAN DE PNVD PEDOFIELEN POLITIEKE PARTIJ..
met saskia van der meer/job van der meer en diverse anderen, ze willen allemaal niets van peter menke weten,
maar ze willen wel allemaal peter menke heten door copy catmoord met erfstukken diefstal/identiteit fraude…
met alle pschygiaters van de ppc gevangenissen,karel van den aura,van der hoorn,van der hoek dordse poorten gevangenis,
de van der lubbe familie stelen identiteiten en erfstukken van allerlei mensen,
door copycat moord om van hun slechte naam af te komen van der lubbe die ze kregen in de 2e wereld oorlog door het veraden van joden…
forrest lines/forrest waves met louis essen,stanlee harvy oswalt,met de johann christian andreas doppler familie,
vermoorden john f kennedy,alan mathison turing,en een heleboel andere bekende geschiedenis figuren,
om het grootste kindermisbruik/kinderlokkerij netwerk op te bouwen met marvel,gestolen doppler/sonar/ultrasoon apparatuur..
dus met gestolen doppler antenne systemen gestolen aparatuur brandweer/rijkswaterstaat/defensie spullen gestolen door,
jan luit timmer/zend ontvang doppler apparatuur stoken zij de pedofielen op,om kinderen te misbruiken die in augustus geboren zijn,
dus alle pedofielen worden op afstand gestuurt door,de bovengenoemde…die met,
gestolen millitaire/rijkswaterstaat/brandweer,doppler apparatuur telemetrie 10 pico farad type sonar/ultrasoon/antenne systemen,
via doppler frequenties DX antenne systemen,vhf,uhf,hf,fm,am,lw,cw,sw,lsb,usb,ssb alle frequentie en modulatie soorten….
met de polarisatie veld fraude doppler/ssb alpha beta omega,omega is de weerstand,
van het elektro magnetich veld om de aarde dus met dx radiogolven telemetrie,
stoken zij de schizofrene pedofielen op,schizofrenie is een namaak dsm fantasie diagnose,
van de gommora/omerta maffia van pedofielen die voor universal postal union werken U.P.U de douane
de enige juiste diagnose is tinitus stralingziekte veroorzaakt door wissel stroom,
kooi van michael faraday lambda inductie balun langdraad doppler antenne systemen,
alle dsm namaak/nep diagnoses zijn allemaal afgeleid van tinitus/doppler/sonar/ultrasoon straling ziekte,
veroorzaakt door wisselstroom essent energiebedrijf kooi van michael faraday doppler effect,met balun langdraad antennes..
zij stoken alle pedofielen op van de PNVD politieke pedofielen partij om kinderen te misbruiken die in augustus geboren zijn,
ze haten kinderen die in augustus geboren zijn omdat mozes bijbel/geloof van de 10/11 geboden ook in augustus geboren was,
alle gevangenis personeel die voor moret/verschoor/karel van den aura/van der hoek werken,
van der hoek/ronnie de boer/robin kraaijeveld/met fabio en armando sturen de pedofielen door het hele land,
om kinderen te stelen uit zieken huizen om deze door te verkopen,
aan de PNVD pedofielen partij en alle pschygiaters werken daaraan mee,zoals die harm weren fried peters,
en plegen zij dus copycat moord met kinder diefstal om identiteiten te stelen en plagiaat/erfstukken diefstal te plegen,
met harm weren fried peters stelen/plunderen het volk leeg door discriminatie met valse dsm diagnoses,
met de gommora maffia/omerta maffia van pschygiaters johann christian andreas doppler maffia,
de johann christiann andreas doppler maffia zijn prorail/strukton/unica/sbm offshore/damen shipyards keppel verolme,
zijn plegen met de pedofielen identiteit fraude diefstal door copycat moord,tegen kindermisbruik slachtoffers,
alle kinder misbruik slachtoffers worden bij elkaar gedreven als vee,
en worden dan verkocht aan de ggz pschygiatrie instellingen waardoor zij worden vermoord…
waar zij dan de kinder misbruik slachtoffers een valse dsm diagnose krijgen,
en worden uitgebuit allemaal moret,verschoor,harm werenfried peters en alle andere ggz pschygiaters..
dus in het kort alle kindermisbruik slachtoffers worden ontvoert door gevangenis personeel,
en dat gevangenis personeel verkopen die kindermisbruik slachtoffers weer door aan alle omerta maffia,
pschygiatrie instellingen en daar worden de kindermisbruik slachtoffer vermoord met,
allerlei massamoord medicijnen de formules van ommerto gemaakt door kanibalen uit zuid amerika familie ommerto….
hormoon,fluor,mallasse,syntheet maffia medicijnen om de kindermisbruik slachtoffers te bediscrimineren en te vermoorden…
met de valse dsm diagnoses van de dsm gist brocades/louis essen/johann christian andreas doppler omerta maffia,
van ggz pschygiatrie met de banket bakkerij omerta maffia van pschygiaters,pedofielen netwerk die werken met,
de gestolen doppler apparatuur van de brandweer/rijkswaterstaat/defensie met die gestolen apparatuur,
geven zij de pedofielen de opdrachten om alle kinderen te misbruiken die in augustus geboren zijn
het ziet ernaar uit dat jan luit timmer rijkswaterstaat schuldig is aan de diefstal van die doppler apparatuur,
als dat zo is dan is tie ook medeplichtig met het sturen van die pedofielen van de PNVD met die doppler apparatuur……
dus het mensen handel plaatje is compleet want ze verkopen de pedofielen door aan de gevangenissen namaak tbs instellingen,
maar ze vangen dubbel geld in deze omerta/gommora maffia want dezelfde figuren die de pedofielen doorverkopen,
verkopen ook de slachtoffers van de pedofielen door aan alle ggz pschygiatrie instellingen,
en in die ggz instellingen worden de kinder misbruik slachtoffers gewoon dood gemartelt met die formules van ommerto medicijnen,
dus dat zijn alle hormoon/syntheet/mallasse/fluor medicijnen,om de patienten te martelen,
ze gebruiken ook hoog frequente magnetron straling in de/in alle ggz pschygiatrie instellingen,
simpel uitgelegt is dat magnetron straling is doppler/ultrasoon/sonar effect straling,
om door tinitus stralingziekte hersen bloedingen te veroorzaken bij de patienten,
voor massamoord doeleinden met de hvc gommora maffia vuilverbranding dordrecht…
alle ggz pschygiaters plegen dus identiteit/erfstuk diefstal van hun patienten en kindermisbruik slachtoffers,
met een valse dsm diagnose stelen zij de pschygiaters identiteiten van hun slachtoffers om door te vekopen,
aan maffia figuren/onderwereld figuren/pedofielen daar zijn de valse dsm diagnoses voor om pedofielen te beschermen,
voor copycatmoord identiteit diefstal,
met de gommora maffia hvc dordrecht,waar zij de lijken van moord verwerken van de copycatmoord diefstal..
eric de koniqnk en peter menke zeggen dat…
jule mulder van de aivd werkte voor de csd christelijke scholengemeenschap dordrecht,hij is van de taarten bak/banket bakkerij maffia,
en weet hij wie de pedofiele pschygiaters allemaal zijn omdat ie ze zelf overal heenstuurt..

Let op: Vele items/posts verdwenen?!

26 tekenen dat het schip van de wereldwijde elite aan het zinken is