in , ,

‘EU militairen niet naar Afrika om migratie te stoppen, maar juist te organiseren’

Het onafhankelijke Global Analysis from the European Perspective (GEFIRA) constateert in een nieuw rapport dat de Europese Unie ‘de Orwelliaanse fase van het (linkse) liberalisme in gaat, waarin ieder woord exact het tegenovergestelde betekent.’ Daarbij wordt bijvoorbeeld gewezen op de EU-Commissaris voor Migratie, Dimitris Avramopoulos, die de massa immigratie uit Afrika en het Midden Oosten als een onomkeerbaar feit presenteert. Daarnaast verspreiden de Europese reguliere media het nepnieuws dat de militairen die Brussel naar Afrika stuurt de immigratie gaan beperken, terwijl ze die in realiteit juist gaan organiseren en daarmee vereenvoudigen. Ook hieruit blijkt dat de EU in alle opzichten frontaal de aanval heeft geopend op de autochtone Europeanen.

‘Illegale migratie gedaald’ is misleiding

Sinds enkele weken is het plan van de Franse president Emanuel Macron in werking getreden om in Afrika zogenaamde ‘hot spots’ in te richten, waar migranten hun asielaanvraag voor Europa kunnen indienen, zodat ze niet langer op bootjes de Middellandse Zee op hoeven te gaan. Inmiddels is de eerste groep toegelaten asielzoekers naar Frankrijk en Italië gebracht.

Zowel politici als media wekken de valse indruk dat de migratie hiermee wordt beteugeld. Daarom stond er onlangs met grote koppen te lezen dat de ‘illegale immigratie’ naar Europa fors is gedaald. Dat komt omdat de asielzoekers wier aanvraag al in Afrika is geaccepteerd, niet langer als illegalen worden gezien.

EU wil tientallen miljoenen migranten naar Europa halen

EU-Commissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos schreef dan ook in Politico dat de migratiestromen niet zullen worden gestopt, maar ‘georganiseerd’, in goede banen geleid. Dat betekent dat de immigratie juist vereenvoudigd wordt, wat een sterk aanzuigende werking heeft. En dat is, zoals we al vaker schreven, precies Brussels bedoeling, want de eurocraten zijn vast van plan om de komende decennia vele tientallen miljoenen Afrikanen naar Europa te halen, waarmee onze landen voorgoed zullen veranderen.

Het verzet van met name Oost Europa, maar ook van sterk in opkomst zijnde West Europese vrijheidspartijen, wordt door de EU even achteloos als arrogant terzijde geschoven. Men vindt de Europeanen die hun eigen cultuur overeind willen houden maar dom en ondankbaar, omdat ze de vele ‘voordelen’ van het multiculturalisme –in werkelijkheid totale islamisering- niet willen zien, en/of zich hebben laten leiden door ‘populistische’ partijen en bloggers.

Integratie blijkt onmogelijk

In Zweden, Duitsland, Frankrijk en Italië is echter te zien dat het integreren -of zelfs maar een poging daartoe- van honderdduizenden moslimmigranten zowel economisch als maatschappelijk onmogelijk is. Overal blijkt dat 8 tot 9 van de 10 nieuwkomers niet in staat zijn om zelfs maar de simpelste (taal)cursussen te volgen of vormen van werk te verrichten, en/of daar gewoon helemaal geen zin in hebben. De instroom in de sociale zekerheid is dan ook zo groot, dat een instorting van deze in decennia opgebouwde voorzieningen onvermijdelijk lijkt.

Censuur werkt niet

De pogingen om de burgerlijke onvrede te lijf te gaan door social media te censureren, zoals vooral in Duitsland en Zweden gebeurt, hebben tot nu toe geen enkel effect gehad. Het probleem zijn dan ook niet de alternatieve media, noch de kritiek van de Europeanen op Brussel of hun nationale regeringen; het probleem is het met dwangmaatregelen opgelegde massa immigratie / islamisering beleid, dat in ieder land door een ruime meerderheid van de bevolking wordt afgewezen.

Oost Europa bewijst dat migratie wel kan worden gestopt

Dat de asieltsunami ‘alternativlos’ is en niet kan worden tegengehouden, is een regelrechte leugen van de heersende politiek correcte elite, en wordt gelogenstraft door de feiten in landen zoals Polen, Tsjechië en Hongarije, die met simpele en naar verhouding goedkope maatregelen hun landen weten te vrijwaren van een invasie van moslimmigranten.

Daarmee beschermen deze landen zich effectief tegen toenemende maatschappelijke spanningen, die voor een groot deel het gevolg zijn van de criminaliteits- en terreurexplosie die we de afgelopen jaren in diverse Europese landen met ‘open grenzen’ hebben gezien, en die vrijwel uitsluitend wordt veroorzaakt door migranten die in bijna alle opzichten vijandig tegenover onze cultuur en manier van leven staan.

Oplossing is eenvoudig: help mensen in hun eigen landen

De oplossing is nochtans eenvoudig: zorg ervoor dat de mensen die uit hun landen willen wegvluchten ter plekke worden beschermd in zones die door militairen worden bewaakt. Zo hoeven ze niet een lange, gevaarlijke reis te ondernemen naar de stranden van Libië of andere Noord Afrikaanse landen. Het is volgens Oxford professor Paul Collier ook nog eens 135 keer goedkoper dan hen in Europa op te vangen.

De veel lagere kosten hebben als voordeel dat er veel meer mensen kunnen worden geholpen, en dat die veel sneller weer naar huis kunnen zodra de crisis in hun land voorbij is. Ook gezinshereniging wordt een stuk eenvoudiger.

Europese leiders moeten kiezen

Door voor deze oplossing te kiezen kunnen de Europese leiders eindelijk laten zien dat ze wel degelijk bereid zijn naar hun eigen bevolking te luisteren en de massa immigratie fors te beperken, en zo zorg willen dragen voor een stabiele toekomst voor onszelf en onze (klein)kinderen. De tekenen tot nu toe laten helaas een elite zien, ook in Den Haag, die zich in toenemende mate niets meer aantrekt van de eigen kiezers, en met ‘verstand op nul en blik op oneindig’ doorwerkt naar de door vrijwel niemand gewilde totalitaire geïslamiseerde EU-Superstaat.

Dat dit het recept is voor grootschalige onrust, opstanden en mogelijk zelfs (burger)oorlogen, behoeft geen uitleg. Maar misschien is dit wel precies waar Brussel op uit is.

(1) (gebaseerd op) GEFIRA via Zero Hedge

Lees ook eens verder bij de bron: xandernieuws.punt.nl


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

0 0 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Europese Commisie geeft stiekem toestemming voor invoer genplanten

Ouderenvervoerder speelt data van haar gebruikers door