in ,

Het Q-team begon al een halve eeuw geleden met hun plan

Eisenhower DUMB ProjectPaperclip FourthReich Q

Bij Q denken veel mensen aan Trump, maar het Q-team kent een veel langere geschiedenis dan het presidentschap van Donald Trump. Het begon in de jaren ’50 na de illegale infiltratie en overname van de grondwettelijke Amerikaanse regering.

Om de Amerikaanse grondwet te beschermen, heeft Eisenhower samen met een militaire inlichtingeneenheid een geheim plan opgesteld, dat in de toekomst geactiveerd zou worden. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit plan en deze inlichtingeneenheid een paar jaar geleden geactiveerd is.

Dan Willis spreekt hierover met Laura Eisenhower, de achterkleindochter van president Eisenhower. Dan Willis was één van de getuigen tijdens het Disclosure Projecteen hoorzitting in Washington DC georganiseerd door Steven Greer, om de geheime samenwerking tussen buitenaardse groepen en de schaduwregering te onthullen.

laura eisenhower online

Laura Eisenhower, achterkleindochter van president Eisenhower

Deze samenwerking ontstond al tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Nazi’s. Na de oorlog verhuisden veel top-Nazi’s middels Project Paperclip naar Amerika, waar ze hoge posities kregen binnen de CIA (voorheen OSS), NASA, in de wetenschap of medische wereld. Zo vond er achter de schermen een machtsovername plaats, waarbij de Amerikaanse president en het parlement werden buitengesloten. Steven Greer toont in zijn documentaire Unacknowledged met allerlei bewijzen en getuigenverklaringen aan, dat dit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Amerikaanse president buiten spel gezet

Dwight Eisenhower was van 1953 tot 1961 de 34e president van de Verenigde Staten. Hij was in het zadel geholpen door gouverneur Nelson Rockefeller, die Eisenhower later als president buiten spel zou zetten door de CIA te herstructureren. Vanaf dat moment hadden zowel de Amerikaanse president als ook de parlementsleden, geen enkele zeggenschap meer over de zwarte budget projecten.

ausweiss werner von braun

Ausweis van Werner von Braun tijdens zijn SS-tijd, die middels Project Paperclip hoofd werd van NASA.

Dat gold ook voor het buitenaardse dossier, dat de verantwoordelijkheid was van de Majestic 12-groep. Deze bestond uit ingenieurs en militairen en was in 1947 samengesteld door president Truman om toezicht te houden over de buitenaardse inmenging. Ook deze groep werd later door de Nazi’s geïnfiltreerd en stond buiten het toezicht van de Amerikaanse regering.

Uit de officiële geschiedenis gewist

Dat deze vlucht van de Nazi’s en de infiltratie in de Verenigde Staten (en onder andere Argentinië) uit de geschiedenisboeken zijn verdwenen, is te danken aan de Rockefeller Foundation. Zij hadden met de Nazi’s samengewerkt en een programma gestart, om de ware geschiedenis over de overwinning en machtsovername van de Nazi’s te verhullen. Dat is ook de reden dat leerlingen op de middelbare school niets horen over Operation HighJump, waarbij Admiral Byrd in 1947 een mislukte poging deed om de geavanceerde Nazi-basis op Antarctica te overmeesteren.

Hitlers escape Argentina

President Eisenhower was woedend over de machtsovername door de Nazi’s en de stichting van hun ‘Vierde Rijk’. Hij kreeg hoogte van de constructie van DUMBS, geheime diepe ondergrondse militaire basissen, waar men werkte aan het geheime ruimtevaartprogramma, wetenschappelijk onderzoek deed en geavanceerde buitenaardse technologieën ontwikkelde.

Geheime praktijken buiten het toezicht van de regering

Op een bepaald moment dreigde Eisenhower om de militaire basis in Nevada, ook wel bekend is als ‘Area 51’, met het leger binnen te vallen en “binnenste buiten te keren,” als de leidinggevenden zich niet binnen een week zouden melden bij het Witte Huis. Men had een vertegenwoordiger eerder de toegang ontzegd, omdat dit terrein niet onder de Amerikaanse wetgeving viel. Eisenhower was naïef over de werkelijke macht van de Deep State en uiteindelijk kregen zaken een heel andere wending.

Swastica SanDiego base

Voorbeelden van Nazi-infiltratie: de marinebasis in San Diego is gebouwd in de vorm van een Swastika

In 1954 heeft Eisenhower een eerste ontmoeting met de Nordics, die samenwerkten met de Marine om een tegenwicht te bieden aan de Nazi-Draco-groep. Deze samenwerking wordt ook bevestigd in het verhaal van William Tompkins, de ontwerper van het Apollo maanprogramma. Volgens Dan Willis blijkt uit correspondentie dat Eisenhower plannen had om het buitenaardse contact aan het publiek te onthullen, maar hij werd gedwarsboomd door de veiligheidsdiensten. Er kwamen zware straffen voor het onthullen van geheime militaire informatie.

“Het individu is beperkt door oog in oog te staan met een samenzwering die zo monsterlijk is, dat hij niet kan geloven dat die bestaat. De Amerikaanse geest is gewoon niet tot het besef gekomen van het kwaad dat in ons midden is geïntroduceerd. Het verwerpt zelfs de veronderstelling dat menselijke wezens een filosofie zouden kunnen aanhangen, die uiteindelijk alles wat goed en fatsoenlijk is, moet vernietigen.”

JOHN EDGAR HOOVER, EERSTE DIRECTEUR VAN DE FBI

eisenhowers meetings with

Eisenhower zou verschillende ontmoetingen met buitenaardsen gehad hebben (herkomst en authenticiteit foto onbekend).

Het ontstaan van het ‘Plan’

Toen president Eisenhower eenmaal besefte wie de werkelijke macht in het land had, kon hij niets anders dan zich overgeven aan de Nazi’s en hun buitenaardse alliantie, die de hele mensheid tot slaaf wilden maken. Hij sloot een uiterst discutabele overeenkomst met de vijandige groep, maar installeerde tegelijkertijd een Plan. Dit zou als vangnet dienen en in werking gesteld worden als het New World Order-plan een volgende fase in zou gaan.

Er zijn aanwijzingen dat zijn opvolger John F. Kennedy de intentie had om dit Plan in werking te stellen. Ook hij wilde het buitenaardse dossier onthullen, maar werd 10 dagen nadat hij inzage in de UFO-dossiers had gevraagd vermoord. De militaire inlichtingeneenheid is echter altijd blijven bestaan en heeft het plan verder uitgewerkt, om in de toekomst alsnog te implementeren.

Niemand had destijds kunnen vermoeden dat het nog vele decennia zou duren, voordat het Plan geactiveerd zou worden. Er was lange tijd geen consensus over de vorm waarop de macht teruggenomen zou kunnen worden. Een deel wilde een militaire coup plegen, maar een ander deel wees dat af vanwege het risico van een burgeroorlog.

De rol van Trump in het Plan

Na 9/11 kwamen dingen in een stroomversnelling. De marine- en legertop besloten dat een juridische, politieke weg de beste oplossing zou zijn. Zij hebben Donald Trump gevraagd om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap, om via zijn regering het Plan te kunnen uitvoeren. In het najaar na zijn inauguratie, verschenen de eerste Q-drops, afkomstig van een militaire inlichtingeneenheid. Was dit het teken dat het decennia oude Plan geactiveerd was?

Dan Willis benadrukt dat Q niets te maken heeft met een politieke voorkeur, noch behoort tot de Republikeinse partij. Q wordt vandaag de dag geassocieerd met president Trump, hetgeen momenteel voor een enorme politieke verdeeldheid zorgt. Echter, Q heeft een veel langere geschiedenis en ontstond lang vóórdat Donald Trump op het politieke toneel verscheen.

De Great Awakening

Een belangrijk deel van hetgeen Q doet, is vragen stellen en het publiek aan te sporen zelf dingen uit te zoeken. Dit zelf onderzoeken van zaken die (voorheen) verborgen waren, zorgt voor de grote ontwaking (Great Awakening). Bovendien was het Q-platform een middel om bepaalde codes en berichten met aangesloten verzetsgroepen over de hele wereld te delen.

Zowel de Q-beweging als president Trump worden in de media enorm belachelijk gemaakt en bekritiseerd. Sociale media platformen hebben zelfs besloten tot een volledige censurering van Q-berichten. Het creëren van verdeeldheid – door critici op te zetten tegen de volgers – is één van de manieren om te proberen de beweging te ondermijnen. Het zou me niet verbazen als er in de nabije toekomst valse vlag aanslagen plaatsvinden, waarbij de dader (of stroman) een (zogenaamde) Q-volger blijkt te zijn. Men bespaart geld noch moeite om de beweging in diskrediet te brengen.

Trust the plan?

Critici denken dat Q een psyop is, om mensen passief te houden en te laten geloven dat er een hogere kracht is die ‘alles’ wel ‘even’ gaat oplossen. Dat ‘even oplossen’ is niet erg realistisch wetende hoezeer de Deep State met het establishment verweven is. Alles moet in de juiste volgorde gebeuren en volgens een zorgvuldig en uiterst gedetailleerd plan verlopen. We zien er af en toe slechts een glimp van. Daardoor weten we als buitenstaander eigenlijk niet hoever men al gevorderd is. Desondanks zijn er steeds weer nieuwe aanwijzingen dat Trump wel degelijk de Deep State wil aanpakken.

Als je de Q-berichten bestudeert dan lees je dat het ook gaat over het verbinden en gezamenlijk het kwaadaardige construct dat de Deep State in de geschiedenis gebouwd heeft, af te breken. Daarin spelen miljoenen mensen in de waarheidsbeweging een rol. We gaan als collectief ontwaken, de leugens doorprikken, de ware geschiedenis en agenda ontrafelen, om uiteindelijk gewapend met kennis andere keuzes te maken. Dat is een hele bekrachtigende en verbroederende boodschap. Daarom zie je ook bij Europese coronademonstraties Q-spandoeken. Het is een wereldwijde beweging.

Kennis is macht

Desondanks blijven veel mensen moeite hebben met de uitspraak “trust the plan,” terwijl ze vaak wél geloven in een succesvolle implementatie van het New World Order-plan. Een plan dat overigens al in 2012 gereed had moeten zijn, hetgeen mislukt is. Maar men gaat daarbij ook voorbij aan het feit dat men het NWO-plan zo ver heeft kunnen doorvoeren, omdat mensen voorheen onwetend waren en precies die kant op bewogen, zoals de schaduwregering het voor ogen had. Met kennis over een alternatief plan en toekomstscenario, kan de massa bewust een keuze maken om een andere kant op te gaan.

Dat is de kracht van een alternatief plan en daarmee ook zo’n bedreiging. Daarom wordt het Plan van Q — voorheen het Plan van Eisenhower, Kennedy en de Positieve Militairen — met man en macht ondermijnd, zodat mensen er niet op durven te vertrouwen. Dat is daarmee in mijn ogen een bevestiging dat het blijkbaar een reële dreiging is, voor dezelfde krachten die ons nu in een permanente corona NWO-lockdown en angstmodus proberen te houden.

Een monsterlijk plan leidt altijd tot een verzetsgroep

Dat er wel degelijk een New World Order-plan bestaat dat de mensheid tot slaaf wil maken, daarvan is een steeds grotere groep mensen overtuigd. Ook omdat het sinds de coronacrisis steeds zichtbaarder wordt wat deze agenda is. Daarnaast blijkt uit allerlei rapporten dat dit plan al minstens decennia lang in de maak was. Dat betekent eveneens dat veel mensen op hoog niveau hiervan op de hoogte moeten zijn geweest, ook degene die daar nooit vrede mee zouden kunnen hebben. Dan is het voor mij volstrekt logisch dat deze betrokkenen met de wetenschap over dit kwaadaardige NWO-plan, heimelijk een verzetsplan ontwikkeld hebben, het Plan, om de volledige implementatie van die New World Order te voorkomen.

Het Plan van Q is in ieder geval zoveel groter dan alleen maar iets dat met Trump verbonden is. Om te begrijpen wat er zich vandaag de dag allemaal afspeelt is het historische perspectief ontzettend belangrijk. Zowel het begrijpen dat de Nazi’s de oorlog niet hebben verloren en middels Project Paperclip hun projecten in de VS, Canada en Zuid-Amerika hebben voortgezet. Als ook het besef dat vanaf dat moment niet alleen deze schaduwregering de macht nam, maar dat er ook een ondergrondse verzetsbeweging ontstond. Deze verzetsbeweging is de militaire inlichtingeneenheid (de oorsprong van het huidige Q-team) en de wereldwijde Q-beweging.

Het bredere perspectief

Om een beter historisch besef te krijgen raad ik aan om de volgende artikelen te lezen of video’s te bekijken:

• Tijdscapsule met buitenaardse informatie verborgen in het Witte Huis
 Het grootste staatsgeheim uit de hele geschiedenis
• Waarom we na 1972 nooit meer terugkeerden naar de maan
• Vertrouw het Plan, deel 1
• De storm en Q: “Vertrouw het plan.”, deel 2
• De ‘stilte voor de storm’ en aanloop naar de Event
• Operation Paperclip: The Secret Intelligence Program that Brought Nazi Scientists to America
• Wat is er gaande op Antarctica?
• Het duistere familieverleden van Máxima en Willem-Alexander
• Video: Kevin Annett and Ella Ster: Pope Bergoglio, Nazis, Dutch royals and European pedophile network
• VS-Nazi’s kregen US$ 20 miljoen..??
• DVD: Val van de cabal en Q, van Janet Ossebaard
• Fall Cabal Youtube channel
• En als ‘Q’ en ‘het Grote Ontwaken’ écht zijn..?!
• Robert David Steele interviewt Kerry Cassidy over het Geheime Ruimteprogramma
• Een vreedzame toekomst is onze enige optie
• Een pleidooi voor openheid over buitenaards contact

De tactiek van Q en Trump

Waarom spreekt Trump vaak in tegenstrijdigheden? Wat is de diepere betekenis van MAGA (Make America Great Again)? Waarom staat Trump toe dat Deep State spelers hun agenda nog verder mogen uitspelen?

Een korte beschouwing op de tactiek van Q en Trump, exclusief voor Patreon-steunleden. Met hun steun word deze site mogelijk gemaakt. Je kunt deze site al steunen vanaf € 2 per maand. > Kijk op: Patreon/ellaster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Lees verder bij de bron: Ellaster

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
hedgehogs wereldwijde pandemie 02a

Animatie kinderfilm uit 2016 kondigde pandemie, verplichte vaccinaties en op je lichaam aangebrachte trackers aan

whpoia

Het orale vaccin van de WHO veroorzaakt een nieuwe uitbraak van polio in Afrika