in , , , ,

Heeft de sharia kans in Nederland?

De ISLAM was volgens Pim Fortuyn “de grootste bedreiging voor de vrede in West-Europa!” Hij schreef in 1997 een boek met de niets verhullende titel ‘Tegen de islamisering van onze cultuur’. Dit boek veroorzaakte aardig wat ophef in . Zo waarschuwde hij dat de islam, met name via de in Nederland wonende moslims, een bedreiging vormt voor essentiële Nederlandse normen en waarden…

”De islam stelt zich zo vijandig tegen de westerse, en in feite tegen elke beschaving op, dat culturele, politieke en militaire conflicten onvermijdelijk zijn. Het is oog om oog, tand om tand,” waarschuwde Fortuyn.

En dat hij gelijk had, bleek ook uit de resultaten van de Kamerverkiezingen, die enkele dagen na de moord plaatsvonden. De partij van Fortuyn won met een enorme zetelwinst. Het was het ultieme bewijs dat de kiezers genoeg hadden van de achterkamertjespolitiek van onze hypocriete regeerders. Helaas was dit eclatante succes een eenmalige vertoning…

Natuurlijk weet bijna heel Nederland en vele Europeanen dat de Islamisering in volle gang is.Inmiddels hebben we in Nederland al Sharia rechtbanken, die wel het kopvod maar niet het kruis accepteren. Of een Sharia advocaat, die niet meer hoeft op te staat voor rechters.Of islamitische vrouwelijke verdachten, die hoeven in de rechtszaal hun allesbedekkende boerka niet meer af te leggen. Of schoolkinderen, die moeten ‘bidden’ in de moskee…En het is alleen jammer dat de linkse kliek in West-Europa nog teveel macht heeft ,die dit mogelijk maken.Zij zijn het die de weg effenen voor de islam, dat deed de NSB voor de toenmalige vijand ook…

https://vimeo.com/344400159

Nederland islamiseert in rap tempo. Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de sharia-driehoek. Een wijk waar het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn en waar zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie, is een sharia-enclave.

Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims en jihadgangers. En laat ik een paar voorbeelden noemen, waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn:Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Rotterdam, de wijk Feijenoord: 58%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%. Kanaleneiland, Utrecht: 68%. En hoe groter de islamitische gemeenschap in een land, hoe groter haar invloed…En we zien deze islamisering momenteel in steden door heel West-Europa!..

Afkeer van de Nederlandse samenleving is een onvermijdelijk gevolg van de islamisering van de samenleving. De Turk of Marokkaan, die net binnen komt kan zich buiten de islamitische gemeenschap nergens mee identificeren. Ze gaan meteen naar de moskee voor een grondige hersenspoeling met alle negatieve informatie over de Nederlanders. Daar reciteren zij weer de ,met alle verboden om te integreren in onze maatschappij. Zij worden vanaf het begin gedesintegreerd.De  geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!…

De ISLAM schrijft voor dat de samenleving in haar geheel beheerst moet worden door de islamitische wet ,waaraan de seculiere wet ondergeschikt behoort te zijn.Deze gevaarlijke veroveringsideologie, die een ondergeschikte rol toedient aan de seculiere wet en die er ondubbelzinnig op uit is om de staat over te nemen en vervolgens alle andere religies en levensbeschouwingen te onderdrukken en de islamitische voorschriften als verplichting aan iedereen op te leggen, is een gevaar voor onze samenleving en dient als dusdanig behandeld te worden…

https://vimeo.com/342575025

Bovendien zijn diverse aspecten van de islamitische regels fundamenteel in strijd met de mensenrechten. Deze regels, de SHARIA/=ISLAM/, zijn een monolithisch geheel waarvan discriminatie, lijfstraffen en doodstraffen voor opiniedelicten integraal deel uitmaken.Hethoeft dan ook niet te verbazen dat geen enkel islamitisch land een echt democratisch systeem kent. Overal worden mensenrechten met de voeten getreden, overal ontbreekt het aan een goed ontwikkelde civil society als tegengewicht tegen de despotische regimes…

Christenen,Joden, en alle niet-moslims dienen gehaat te worden en worden in de Koran beschreven als apen en varkens (soera’s 2:63–65, 5:59–60, 7:166), als smerig (9:28) en als lieden die door moslims niet als vrienden genomen mogen worden (5:51)…En in landen waar de ISLAM een minderheid vormt, staat de ISLAM tijdelijk toe dat haar aanhangers een schijnvriendschap onderhouden met hun niet-islamitische buren.Deze Koranvers moslims oproept pas de ongelovigen/niet-moslims/ aan te vallen en openlijk te haten, wanneer de ISLAM groot genoeg is om de ongelovigen te verslaan (47:35).Het aantal passages dat haatdragend is jegens anders-gelovigen nog veel groter…

De Apostel/Mohammed/ zei;‘Weet dat het paradijs onder de schaduw van het zwaard ligt’(Bukhari: V4B51N73).Hij zelf heeft verklaard, dat de ISLAM door middel van TERREUR en plundering zal zegevieren (zie Bukhari Hadis, 1.7.331). De stichter van de ISLAM was echter een moordlustige krijgsheer, die verwikkeld was in 33 gewapende conflicten in zijn leven.En de plicht van gelovigen om de woorden en gedragingen van Mohammed op te volgen (8:20, 24:56)…De oproepen in de Koran zijn algemeen en eeuwigdurend geldig en vormen daarom een onmiddellijk gevaar voor Nederland en haar inwoners…‘Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan’(Koran-2:85)…

Lees verder bij de bron: Stop de Bankiers


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
4 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Lady
1 jaar geleden

Waarom wordt dit artikel niet publiekelijk verspreidt?
Er schijnen steeds meerl ‘extremisen’ te integreren in onze samenleving.
In een recent interview met een of ‘hoge ambtenaar /psychiater’ zei híj ‘geschokt’ te zijn wat er op Islamitische scholen ‘gepredikt’ wordt. Verkeren deze hoge ambtenaren in hersen- vernevelng’??? De scholen cq Moskeeën die HAAT prediken, moeten per direct gesloten worden en de ‘moslim- kinderen kunnen alleen maar integreren door de Nederlandse normen en waarden te leren. Als zij hier willen wonen.
Is De Regering nu echt zo dom en naief, dat men niet ziet wat er onder hun ogen gebeurd of wordt Nederland ‘bewust’ weggegeven of in staat van oorlog gebracht?
Dit is als het voortduurt niet meer te stoppen!
Dit is geen angst, maar realiteit.
Nederland moet weer ide Nederlandse Nornen & Waarden & Rechtsysteem laten gelden.
Zelfs het hoogste orgaan: Ons Rechtssysteem schijnt niet meer ‘clean’ te zijn (mede gezien de achterdeur- gesprekken cq discussies over Wilders met ‘ambtenaren’).
Het Rechtssysteem was het enige orgaan met grootste macht, als dit orgaan ook niet meer vrij is van corruptie, is het einde inderdaad in zicht- zucht…

Shadow1100
1 jaar geleden

Aangeboden op Marktplaats t.e.a.b.:
Een mooi vlak land voor de helft gelegen onder de zeespiegel. Vroeger genaamd Nederland, binnenkort Nederrabia geheten met de hoofdstad Islamsterdam, dan deel uitmakend van het grotere toekomstige Eurdistan!
Tot enkele jaren geleden zeer goed onderhouden en bevolkt door mensen die de Nederlandse taal machtig waren en hun cultuur hoog achtten.
Sinds meerdere decennia zeer geliefd bij arabisch sprekend volk, mensen met een licht getinte of donkere huidskleur en andere al dan niet illegale asieleisers en crimigranten.
Werken, je gedragen en enigszins aanpassen is echt niet noodzakelijk.
Gratis geld, gratis woning, gratis inboedel, gratis gezondheidszorg, gratis scholing voor u en al uw over te laten komen familieleden.
De door u alhier gepleegde sexuele-, gewelds- en vermogensdelicten gericht tegen de autochtone bevolking worden met de mantel der liefde bedekt vanwege een bij u te constateren lage bloedsuikerspiegel, veroorzaakt voor, tijdens of na de ramadan. Daarnaast krijgt u allen de mogelijkheid om, op kosten van de Nederlandse belastingbetalers, minstens 1 maal per jaar naar het land, waaruit u destijds uit onveiligheid bent “gevlucht”, op vakantie te gaan om de door u in armoede achtergelaten nooddruftige familieleden, zoals de hulpbehoevende zwakke opa’s en oma’s te bezoeken.
De oorspronkelijke autochtone bevolking zal compleet uit het straatbeeld verdwijnen, zoals nu al in vele wijken het geval is. Mochten er zich toch nog autochtonen op straat bevinden, zullen deze door de verplichte islam-kleding niet meer als zodanig herkenbaar zijn. Mannen hebben allemaal verplichte gezichtsbeharing en van de vrouwen zijn alleen nog de ogen nog te zien.
Turks en arabisch worden de officiële landstalen en het Nederlands zal slechts nog enige jaren worden gedoogd en daarna streng verboden.
Christelijke feestdagen, zoals bijvoorbeeld Pasen, Pinksteren, Hemelvaart en Kerstmis, en nationale gebruiken, zoals Sinterklaas met “zwarte” Piet, worden afgeschaft.
Het begin is daar al mee gemaakt. Pasen heet nu al voorjaarsfeest en Kerstfeest wordt winterwende genoemd. Deze benamingen verdwijnen ook binnenkort. Over zwarte Piet hoeft al niets meer gezegd te worden.
Het Wilhelmus wordt vervangen door het arabische lied مَــوطِــنِــي مَــوطِــنِــي .
De enige toegestane en verplichte feestdagen zijn de ramadan, het offer- en het suikerfeest. De voor u verplichte jaarlijkse pelgrimstocht naar mekka wordt door de Staat betaald. Alle Nederlandse kerken zullen worden gesloopt of worden omgebouwd en gebruikt als moskee.
Varkens worden niet meer in het land toegelaten en al de gerechten met varkensvlees worden van de menukaarten in de restaurants verwijderd. In de plaatselijke cafés wordt geen alcoholhoudende drank meer te verkrijgen zijn.
De huidige wetgeving zal worden vervangen door de sharia en de hadith.
De koran wordt straks beschouwd als dé grondwet.
Het onderwijs mag nog slechts plaatsvinden op scholen met islamitische leer. De enige partijen waar nog op gestemd kan en mag worden zijn Denk en D66(6). De eerlijkheid gebiedt mij u te zeggen dat van die twee D(ictatuur)66 al helemaal niet (meer) te vertrouwen is…….
Andere politieke partijen en/of oppositiegroeperingen zijn ten strengste verboden.
De huidige democratische monarchie met ons parlementaire stelsel zal verdwijnen en veranderen in een absolute dictatuur bestuurt door de zichzelf benoemde kalief Kuzu. Deze kalief regeert vanuit Denhagistan via een ministerraad waarvan de belangrijkste en best betaalde posten worden bekleed door louter vooraanstaande leden van de familie van de kalief en zijn vrindjes. Het geheel onder directe supervisie en aansturing van het potentaat erdogan en turkije.
Het Binnenhof wordt gebedsruimte voor het vrijdagmiddaggebed.
Mensen die kritiek durven te uiten op de nieuwe kalief worden geëxecuteerd, gedetineerd en/of gedeporteerd naar de inmiddels leeggelopen landen waar nu plaats genoeg is, zoals vele Afrikaanse landen.
Kalief kuzu zegt nu al dat de autochtone bewoners van Nederland maar moeten oprotten als ze de nieuwe “koeltoer” niet aanstaat. (feit)
“God-allah-machtig……. “,

Shadow1100
1 jaar geleden

Het geloof van de Vrede…..
Koran 2:191  Doodt de ongelovigen waar je ze ook aantreft
Koran 3:28    Moslims mogen geen vriendschap sluiten met ongelovigen
Koran 3:85    Geen enkele andere religie dan Islam is acceptabel
Koran 5:33    Vermink en kruisig ongelovigen als ze moslims bekritiseren
Koran 8:12    Terroriseer en onthoofdt al diegenen die in andere geschriften geloven dan de Koran
Koran 8:60    Moslims moeten alle wapens verzamelen om ongelovigen te terroriseren
Koran 8:65    De ongelovigen zijn dom; spoor moslims aan om hen te bevechten
Koran 9:5      Als je de kans ziet, doodt dan ongelovigen waar je ze ook te pakken krijgt
Koran 9.29 – Doodt hen dan die niet in Allah en het Hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en Zijn Boodschapper verboden hebben verklaard, en zij die de godsdienst van de Waarheid niet als godsdienst nemen, van hen aan wie de Schrift is gegeven, totdat zij het beschermgeld (Djizyah) betalen, naar vermogen, terwijl zij onderdanigen zijn
Koran 9:30    Joden en Christenen zijn pervers, bevecht hen
Koran 9:123  Voer strijd met de ongelovigen die in uw buurt wonen
Koran 22:19  Straf de ongelovigen met kledingstukken van vuur, gehaakte ijzeren staven, kokend water; smelt hun huid en hun buiken 
Koran 47:4    Verlang niet naar vrede met de ongelovigen, onthoofdt hen als je ze te pakken krijgt.          

“Gaat u rustig slapen, de regering waakt over u.”
Dit zei de toenmalige Nederlandse minister-president Hendrik Colijn in een radio-uitzending (tv bestond nog niet) tegen de Nederlandse bevolking, enige jaren voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940. 
Er is nog NIETS veranderd………!

scherpschutter1943
7 maanden geleden

Vanuit hun standpunt en religie hebben de moslims spijkerhard gelijk. Zij doen hun uiterste best om hun normen en waarden in nederland geldend te maken, dat is hun islamitische plicht en daar hebben zij alles voor over. En wat doen wij, autochtone nederlanders? Helemaal niets. Waarom niet? Omdat we daar te laf voor zijn met de christenen voorop. De meeste nederlanders denken dat het gelazer met moslims van voorbij gaande aard is, want ze zijn zielig, hebben taalachterstand, hebben geen baan maar een uitkering en nog veel dingen meer. . We vergeten dat moslimjongeren in bendes leven en schjijt hebben aan de nederlandse politie en justitie? Waarom? Omdat zij gewend zijn om in marokko zonder proces in de gevangenis te belanden, gemarteld te worden en lijfstraffen toegepast op zowel de daders als de familie van de daders. Diezielfde marokkaanse jongeren. die met stilzwijgende toesteming van de imam hier autos in brand steken, kerken vernielen en joden bedreigen en mishandele, dit alles in bendeverband, zijn in marokko peosleif en aardig en durven hun bek niet open te doen. Een beetje verkeerd kijken naar een politieagent kan al tot gevolg hebben dat je klappen krijgt of corruptiegel;d moet betalen. Daarom hebben al die macrobendeleden volkomen schijt aan nederland en de nederlanders. Gelijk hebben ze. Als ik marokkaan was zou ik dat ook hebben. Ik zou er nog trots op zijn pook naar de bendeleden toe, zo van “Kijk eens wat ik durf”.

Nederland bereidt zich voor op een conflict met Rusland

Fraudesysteem van de overheid, faalt: in 5 jaar nog niet 1 fraudegeval opgespoord