in , , , , ,

Schaft de Nederlandse kiezer de ‘democratie’ die ze nog hebben af?

stemmen 1542757118
mary1826 / Pixabay

De laatste verkiezingspeilingen van I&O Research en Ipsos laten een schokkend beeld zien. Als ik goed reken dreigen er bijna 30 zetels in de Eerste Kamer terecht te komen bij partijen met op zijn minst een dubieus democratisch imago. Uiteraard gebruik ik in dit artikel de toon van de overdrijving – dat is nu éénmaal de aard van het beestje – maar ik zou mijn ongerustheid van de daken kunnen schreeuwen. De ’soundbites’ en de ’kretologie’ overheersen in de campagnes, er is geen hond meer die een partijprogramma leest en over de provincies – PROVINCIALE Statenverkiezingen weet U wel – gaat het nergens.

De optimisten onder de democraten meenden altijd dat dat een op een gekozen parlement gestoelde natie zich voortdurend beweegt naar een nog hoger democratisch en moreel niveau. Bovendien zou internet ons werelbeeld – nog verder – verbreden, maar het tegengestelde is het geval. De ’nature of humans’ is nu eenmaal dat altijd wordt gezocht naar – nog meer – redenen om het eigen gelijk te bevestigen. De Google zoekmachine is daarbij een uiterst behulpzame ’tool’, de argumenten vóór een bepaald standpunt – bijvoorbeeld dat de aanslag op de Twin Towers een samenzwering was – zijn maar voor het oprapen.

Terug naar de verkiezingspeilingen. In de Eerste Kamer zijn aanstaande woensdag 75 zetels te verdelen. Als de meest recente peiling de daadwerkelijke uitkomst zal blijken te zijn zie ik in gedachten het Rijksdaggebouw al branden. Immers, bijna 30 zetels zullen worden ingenomen door, ja door wie eigenlijk? In ieder geval niet door lieden die de grondbeginselen van de democratie in het vaandel dragen, ook al proberen ze zich voor te doen als de ’hoeders van de democratie’.

Eerste partij: PVV. Geert blijft stabiel op 9 zetels volgens de peilingen. Dit is opmerkelijk, hij heeft uiteindelijk niet zoveel last van de opkomst van het FvD van Thierry Baudet. De PVV is ’ultiem democratisch’ met één persoon als lid, rara wie is dat? Zelfs de zogenaamde partijideooloog van Geert Martin Bosma heeft geen partijpasje, over vertrouwen gesproken…..Betreffende de PVV en Wilders zijn al boeken vol geschreven, de ’punchline’ is dat de politicus uit Venlo de grondwet in zijn huidige vorm wil afschaffen, wat hem betreft wordt de Koran verboden en worden alle moskeeën vandaag nog gesloten. Nu vind ik ook dat de immigratie in Nederland is doorgeschoten en dat de integratie van een te groot aantal Moslims in Nederland is mislukt, maar deze mensen zijn medeburgers en ze zijn met velen. Ergo, integratiebevordering en wederzijds begrip is geen keuze, het is een must! Niet ’nice to have’, nee ’must have’. Geert speelt alleen maar bevolkingsgroepen tegen elkaar uit, zijn wereldbeeld  moet wel inktzwart zijn. De democratische lakmoesproef voor Geert/PVV is dus negatief, punt! Lees verder over het fenomeen Geert in: https://de-toestand-in-de-wereld.com/2018/05/29/wilders-wraak/

Tweede partij: Forum voor Democratie, op 8 zetels in de peilingen. Geen politieke partij volgens de grote man achter de schermen Henk Otten. De FvD is volgens hem ’een mediabedrijf met een politieke tak’. Kritische leden werden door Otten onlangs nog zonder pardon uit de partij – pardon politieke tak – gedonderd, deze bleken ongewenste stoorzenders in de ambities van Baudet/Otten. De strategie van FvD kan omschreven worden als ’kretologisch’ en gebaseerd op luchtkastelen met Thierry daarboven zetelend op zijn luchtkussen. Het grondwettelijk verbod op discriminatie vindt ’Baas Baudet’ maar niks, de Europese Unie is opgericht om oorlog te voeren, er is geen diersoort zo wreed als de vrouw en meer van dit soort blabla. Zijn opmerkingen over ’de vrouw’ gaan er bij types als ’Fred van Ria’ – zie het satirisch programma Draadstaal – er natuurlijk in als gesneden koek. En gelooft U mij, types als ’Fred’ zijn er in de Nederlandse samenleving in ’Hülle und Fülle’.

Maar wat de kroon doet spannen is de volgende opmerking van Baudethet allerbeste zou zijn als wij absolute heersers zijnAlleen al het feit dat deze zin is gedebiteerd in Pluralis Majestatis – Wij, Thierry Baudet – geeft een inkijkje in de megalomane geest van de FvD leider. Thierry heeft geen notie van democratie, sterker nog hij heeft geen notie van de realiteit, hij zweeft ergens in de ruimte in een raket van Elon Musk. Meer ’verstandige praat’ van FvD vertegenwoordigers vindt U in volgend artikelhttps://de-toestand-in-de-wereld.com/2019/03/12/thierry-baudet-dossier-van-een-narcistische-fopintellectueel/

Derde partij: Partij voor de dieren.  4 zetels in de peilingen. Op eerste blik lijkt de partij van Tweede Kamer fractievoorzitster Marianne Thieme een sympathieke partij. Eindelijk zijn er invoelende mensen in de politiek actief die een hart voor het mededier hebben. Geen probleem hoor, ik ben ook tegen dierenmishandeling maar de naam van deze partij bewijst hier dat deelbelangen worden behartigd. Maar in de politiek gaat het toch om de samenleving als geheel? Kinderachtige kritiek zegt U? waarom heet de partij dan niet Partij voor dieren en mensenbijvoorbeeld?

De PVDD wil dat de rechten van dieren worden vastgelegd in de grondwet. Maar op welke manier kunnen dieren zich dan in rechte beroepen op de Grondwet? Kunnen inktvissen praten?Hiernaast wil de PVDD dierproeven ten behoeve van gezondheidszorg/betere medicijnen verbieden. Maakt U zich echter geen zorgen, dit verbod geldt alleen voor primaten, bijvoorbeeld Chimpansees, makaken. In lieve varkentjes, hondjes, egeltjes etc mogen nog wel allerhande mogelijke gifspuiten geleegd worden. De nationale voksgezondheid gaat natuurlijk – en terecht! – voor. Kijk, hier begint de discriminatie al, net als in het boek ’animal farm’ zijn er blijkbaar dieren die meer gelijk zijn dan de ander. Verder wil de PVDD sporten met dieren verbieden, paardendressuur, hondensleeënwedstrijden etc zijn uit den boze. Maar ook het gebruik van dieren in de landbouw. Dus die boer in Kenia die het land met zijn os bewerkt moet maar een tractor kopen? Maar waarvan dan? En die tractor is weer milieuvervuilend, dat gaat weer in tegen de milieuambities van Marianne Thieme cum suis. Strak doorgevoerd betekent het beleid van de PVDD dat die zeehondenpeuterspeelzaal in Pieterburen zijn deuren stante pede moet sluiten. Ja, denkt U hier maar eens over na!

Alleraardigste lijstduwers als Kees van Kooten en Maarten ’t Hart waren in het verleden actief voor de PVDD. Daar kwamen ze schielijk van terug toen ze vernamen dat Maranne Thieme een aanhangster is/was van de Zevende Dag Adventisten. Deze religieuze stroming die verdacht veel trekjes van een sekte vertoont kent als basis ’het Oude Testament’ : de wetten van God in dit boek zijn in de ogen van de Adventisten ’blijvend geldig’. Oei, oei, daar ontbreekt zo hier en daar wel een democratisch tintje aan zou ik zeggen. Homohuwelijken zijn bij de ’tolerante’ Adventisten verboden en homoseksauliteit wordt eufemistisch gezegd niet echt gewaardeerd. Op de officiële Amerikaanse site wordt homoseksualiteit gelijkgesteld met kindermisbruik en hé, da’s opmerkelijk seks met dieren. De leider van de Nederlandse Adventkerk gaf in het verleden al aan dat Homoseksuelen ’welkom’ zijn al genieten heteroseksulen vanuit het geloofsstandpunt de voorkeur. Kijk, hier wordt a priori alweer onderscheid gemaakt Maranne Thieme! Mijn advies aan de in principe sympathieke fractievoorzitster: eerst maar eens werken aan je beeld over de gelijkwaardigheid van mensen, daarna mag je met je dieren aankomen. Maar wel in deze volgorde svp!

Vierde partij: Socialistische Partij. Volgens de peilingwijzer op 5 zetels. Een fors verlies van 4 zetels hangt de partij van de rode tomaat boven het hoofd. GroenLinks gaat er waarschijnlijk met de kastanjes vandoor en dat heeft alles te maken met het huidige imago van de partij en de onervarenheid van partijleidster Lilian Marijnissen. Bij SP’ers is de uitdrukking ’solidariteit’ permanent op de lippen beklijfd maar ik vraag me af of daar altijd sprake van is. Strijdlustige Lilian meldt dat Oost-Europese werknemers geweerd moeten worden uit Nederland, want ze drukken én de salarissen van hardwerkende Hollanders én ze pikken de baantjes van Hollanders in én we – Nederland – zijn niet solidair met de achtergebleven inwoners van Letland, Polen en noem maar op. Die landen lopen, zo betoogt ’rode Lilian’ immers leeg. Ten eerste, we leven nu éénmaal in de Europese Unievrij verkeer van personen geachte afgevaardigde Marijnissen, weet U wel. Ten tweede pikken die Letten heus niet die vervelende fysiek zware baantjes in, want ’den luien Neederlander’ is toch niet bereid om aardbeien te plukken. Ten derde: ik heb een donkerbruin vermoeden dat veel van deze ’luie Neederlanders’ nu juist op de SP stemmen. Als ik de welgemeende solidariteit van Lilian zou overbrengen aan die hardwerkende Bulgaar zou die me hard in het gezicht uitlachen. Ik kan U verzekeren, ik heb het nog gevraagd ook aan deze en gene Oost-Europeaan, van enige SP solidariteit in Litouwen, Roemenië etc hebben ze daar nog nooit gehoord hoor! Ten vierde is het standpunt van de SP voor de Nederlandse economie rampzalig. Er is nu al een groot tekort aan laagschalige arbeid, dat tekort zou alleen maar oplopen. Conclusie: slecht SP plan, niet democratisch, niet doordacht, kortom ’soundbitesocialisme’.

Hét bewijs dat de SP eigenlijk geen democratische partij is heeft te maken met het ’salarisbeleid van deze socialisten. Het ’SP politbureau’ stelt vast wat de hoogte van je salaris mag zijn, de rest moet worden gestort in de toch al overvolle oorlogspartijkas van de partij. In het verleden maakte de SP het nog bonter, de maandelijkse toelages van Tweede Kamerleden werden rechtstreeks overgemaakt naar het centrale SP bankrekeningsnummer. Dat werd voor de rechterlijke macht toch iets te gortig, sindsdien storten de SP’ers ’netjes’ zelf hun deel voor de ’socialistische revolutie’ in de gemeenschappelijke pot. Aan de andere kant vindt de SP dat bestuurders van grote ondernemingen ook gewoon moeten deel uitmaken van de CAO. Tja, voor eigen volk geldt die regel natuurlijk niet, de overheid kan wel bepalen wat jouw Tweede Kamervergoeding moet zijn, maar ik, als SP politbureau bepaal wat daarmee gebeurt. Degene die zich niet aan deze kadaverdiscipline houdt wordt bij de SP met pek en veren het bos in gestuurd. De SP heeft misschien mooie idealen, met democratie hebben ze maar weinig van doen. Lees meer over de SP en haar leidster Lilian Marijnissen: https://de-toestand-in-de-wereld.com/2018/03/19/meisje-mao-marijnissen/

Vijfde partij: de SGP. De partij van de mannenbroeders staat in de peilingen op twee zetels. Dit was in het jaar 1751 al het geval en ik vrees dat het er in het jaar 2049 niet veel anders zal uitzien. Onlangs heeft fractievoorzitter Kees van der Staaij de zogenaamde ’Nashville-verklaring’ondertekend. Een anachronistisch discriminerend pamflet dat de de homoseksuele mens wegzet als minderwaardig en ziekelijk afwijkend. Nou ja, zou je dan denken, ruim baan voor deheteroseksuele SGP vrouwen natuurlijk! Helaas, vrouwen mogen nog altijd geen officiële functie in de SGP bekleden. Uiteraard schendt de SGP hiermee flagrant arikel 1 van de Grondwet. maar allerwegen wordt het gedrag van SGP’ers meestal vergoeilijkt.

Het zijn zulke brave hardwekende, godvruchtige burgers, nietwaar? Ja, maar als ik in een gemeente woon waarin de mannenbroeders in de meerderheid zijn kan ik op zondag niet naar het zwembad, zelfs niet in mijn Arabische soepjurk als ik dat zou willen. Het gemeentebad is namelijk dicht want ik als zondige heiden moet wel de regels van de ’Heere Jezus Christus’ volgen. Democratisch? Ach, volgens mij komt die uitdrukking niet in De Bijbel voor dus het zal die zwartkousen een zorg zijn. Als die rol pepermunt op zongagmorgen 10 uur maar in je binnenzak zit, dan overleef je de kerkdienst in ieder geval. Moeilijker wordt het te overleven als homoseksueel in Staphorst, helemaal als je daar nog openlijk vooruit komt ook. Dan komt de ‘duivelsuitdrijver’ eraan te pas met het risico dat de ‘coming outer’ in een psychiatrische kliniek terechtkomt. Of erger…..Meer over de mannenbroeders? https://de-toestand-in-de-wereld.com/2019/01/22/van-kooten-en-de-bies-chrislam/

Zesde partij: DENK. In de peilingen op één zetel’Au fond’ is deze partij het spiegelbeeld van de PVV, het is het jammerlijke slachtoffersschap dat de klok slaat. In diverse uitingen beweert de partijleider Kuzu dat zijn partij staat voor integratie, verdraagzaamheid en diversiteit, in de praktijk blijkt sprake te zijn van vertegenwoordigers van de lange arm van Erdogan in Nederland. Tweede Kamerleden met een Islamitische Turk/Marokkaanse achtergrond worden in Facebookpostings eigenlijk weggezet als ’landverraders’, niet in de laatste plaats omdat ze voor een motie hebben gestemd die rept over ’de Armeense genocide’ in Turkije. Uiteraard hebben Kuzu cum suis het slechts over de ’Armeense kwestie’. Waarom er over deze historische misdaad overigens überhaupt gedebatteerd moest worden in de Tweede Kamer is mij een raadsel. Straks gaan ze in het parlement nog delibereren over schadevergoeding aan de erven van Graaf Willem IV omdat die een noodlottige slag verloor bij het plaatsje Warns in Friesland in het jaar 1345. Daarover een andere keer meer.

Het Tweede Kamerlid Özturk is opgegroeid in Roermond maar ik heb gerede twijfels of hij voldoende geïntegreerd is in de nederlandse samenleving. Tegen de huidige burgemeester van Arnhem de van origine Turkse Marcouch beet hij in een PvdA fractievergadering al eens het volgende toe: ’moge Allah je straffen!’ En nog onlangs kwam hij in harde aanvaring met PVV kamerlid Machiel de Graaf. Özturk viel de PVV’er persoonlijk aan door met een A4’tje te zwaaien waarop bevestigd werd dat de Graaf zich schuldig had gemaakt aan frauduleuze handelingen. Dit bleek achteraf overigens een fabeltje te zijn. De Graaf reageerde als door een wesp gestoken en dreigde de DENK perlementariër ’na te jagen’. Daar bood hij later netjes zijn excuses voor aan, maar Özturk van zijn zijde weigerde zulks. Sterker nog, hij meldde na het debat dat hij overwoog aangifte te doen wegens bedreiging door de Graaf. Twee fouten meneerÖzturk! Ten eerste dienen persoonlijke kwesties niet in een parlementair debat aan de orde te komen, ten tweede bewijst Uw opstelling dat U weinig van fatsoen en de democratische rechtsorde begrepen heeft. O ja, en ten derde moet kamervoorzitter Arib op het matje komen. Onze geachte kamervoorzitster had meteen de persoonlijke aanval van Özturk in de kiem moeten smoren en hem onverwijld het spreekrecht dienen te ontnemen. Tja, zoals ik reeds in andere bewoordingen zei, DENK is de andere kant van de PVV medaille.

Toch nog even over Özturk: het is op zichzelf al bizar dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de al of niet succesvolle integratie van Özturk in Nederlandse samenleving als je je bedenkt dat deze man vanaf zijn derde levensjaar in Nederland woont. Als zo iemand al problemen heeft met de ’normen en waarden’ in Nederland dan……? Ja, vult U zelf maar in! ’Ergens’ is dat hele integratieverhaal ’ergens’ in de ruimte blijven zweven…..

Is de rest van het ’partijenpalet’ dan wel democratisch? In meer of mindere mate wel zou ik zeggen alhoewel CDA leider Buma mij hoofdbrekens bezorgt. De uitslag van het Oekraïnereferendum moest volgens hem wel reden voor de regering zijn om hierop te anticiperen, maar de uitslag van het referendum over de privacy ’sleepwet’ dan? Nee, nee, zei de wijze Buma, die kan meteen bij het grofvuil. Overigens bedenk ik me nu dat dezeJanuskopostelling niet zoveel te maken heeft met democratie. Waarmee dan wel? Grenzeloze hypocrisie. Over de 50PLUS partij van Henk Krol ben ik ook niet helemaal zeker. Henkie sluit jongeren niet uit, maar dan zou ik hem toch adviseren de naam van zijn clubje te wijzigen. Maar ok, hij krijgt het voordeel van de twijfel.

Hoofdrekenend zouden op basis van deze peilngwijzer bovenstaande partijen 29 zetels behalen in de Eerste kamer. Da’s bijna 40%!!! De onvermijdelijke vraag die zich opdringt of de kiesgerechtigde Nederlander nog wel gelooft in de democratie of überhaupt nog wel weet wat deze uitdrukking inhoudt. De beste defintie van deze term is: ’democratie is de bestuursvorm waarin de wil van het volk de basis is van legitieme machtsuitoefening’. Noot: zelfs Wikipedia stelt zich op dit standpunt. Als die 40% ijs en wederdienende boven de 50% zou komen bestaat de kans dat de wil van het volk niet meer gerealiseerd kan worden, Kuzu en Wilders schaffen in broederlijke gezamenlijkheid namelijk de huidige Grondwet af.  Natuurlijk, natuurlijk, deze voorstelling van zaken is ’du moment’ hypothetisch zo niet idioot te noemen. Toch zou ik maar eens nadenken voordat U een bepaald vakje roodkleurt……….Ik had me ooit voorgenomen om nooit met dat typische hooggeheven wijsvingertje artikelen te schrijven. Het is me alweer niet gelukt……….

Het beste argument tegen democratie is een vijf minuten durend gesprek met de gemiddelde kiezer(Winston Churchill, Engels staatsman 1874-1965)

Lees verder bij de bron: Keek op de week

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
4 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 Gratis geld

Koolmees schrikt wakker en trekt aan bel over EU-plan voor WW voor iedereen

Google Assistent 1552866312

Google Duplex gaat de wijde wereld in: nieuwe dimensie kunstmatige intelligentie in dagelijks leven