in

Alle aandacht volledig gericht op CETA, maar EU wil TTIP 2.0 via de achterdeur

Gaat de Europese Commissie in het geniep een handelsovereenkomst sluiten met de Amerikaanse president Trump? De aanwijzingen daarover nemen in Brussel toe – en nu waarschuwen 100 NGO’s voor de nadelige gevolgen voor klimaatbescherming, diergezondheid en voedselveiligheid. TTIP 2.0 komt er aan!

We hebben de aandacht dan wel volledig gericht op het CETA-verdrag dat onze regering waarschijnlijk gaat sluiten met (de Eerste Kamer zal ons inziens gewoon accoord gaan) maar er worden nog steeds gesprekken gevoerd tussen de Europese Commissie en de Amerikaanse autoriteiten om een nieuwe handelsovereenkomst te kunnen sluiten. Inderdaad, Brussel stuurt opnieuw aan op een TTIP-verdrag, hoewel de overgrote meerderheid van de Europese bevolking dat eerder heeft afgewezen.

Het is duidelijk geworden dat de Commissie bereid is tegemoet te komen aan de eisen van Trump voor een verlaging van de EU-voedselveiligheidsniveaus, ten nadele van onze volksgezondheid, het dierenwelzijn en het milieu, terwijl dat komende verdrag dan ook nog de EU-verplichtingen inzake het “tegengaan” van de klimaatverandering (alsof dat mogelijk is) ondermijnt.

(in vooral ) voor dreigementen van de Amerikaanse president om hoge importtarieven op te leggen aan Europese auto’s kan geen excuus zijn om het algemeen openbaar belang uit het oog te verliezen.

De schijnbare paradigmaverschuiving binnen de Europese Commissie, na maanden onderhandelen achter gesloten deuren en grotendeels afgeschermd van publieke controle, is zeer verontrustend. Het ziet er naar uit dat de Amerikaanse regering en Brussel er geen moeite mee hebben dat onze niveaus van volksgezondheid en milieubescherming te grabbel worden gegooid.

Druk van Amerikaanse handelsonderhandelaars op de EU om de hogere continentale normen te verlagen is niets nieuws. Recente verklaringen van de Amerikaanse landbouwsecretaris Perdue gaven aan dat elke deal afhankelijk zou zijn van concessies van de EU om vlees te laten afspoelen met zuur of chloor, of te behandelen met hormonen, het toestaan van residuen van bestrijdingsmiddelen in voedsel en diervoeder, of de ontmanteling van beschermende regels voor genetisch gemanipuleerd voedsel toe te staan.

Wat nieuw is, is het antwoord van de EU. Toen eerder met de VS over een uitgebreide vrijhandelsovereenkomst (TTIP) werd onderhandeld, beweerde de Europese Commissie dat dit de normen niet zou verlagen. Maar recente verklaringen van handelscommissaris Phil Hogan over de huidige gesprekken tonen een andere aanpak. Hij heeft gesproken over “een lange lijst van regelgevende belemmeringen in de landbouw” die in een overeenkomst kunnen worden “opgelost”.

Deze “wettelijke belemmeringen” zijn er om goede redenen: binnen de EU hebben we nu (nog) regels voor pesticiden en chemische hormonen in vlees om onze en het milieu te beschermen. We hebben beperkingen op genetisch gemanipuleerd voedsel om de biodiversiteit en de consumenten te beschermen. We hebben beperkingen op vlees behandeld met chloor of zuur om dierenwelzijn en voedselveiligheid te beschermen.

De inzet van EU-burgers voor een voorzorgsbenadering werd sterk bevestigd tijdens het publieke debat over TTIP – een handelsovereenkomst die een democratische stemming binnen de EU niet zou hebben overleefd als deze concessies zo grootschalig zouden zijn als die nu door de VS worden geëist.

Doot een nieuwe TTIP brengt de Europese Commissie haar eigen doelstellingen van de “Europese Green Deal” in gevaar. Deze uitgebreide strategie omvat verschillende elementen waarop de VS zich nu richt. Volgens de strategie moet de EU bijvoorbeeld werken “om het gebruik en het risico van chemische pesticiden aanzienlijk te verminderen”.

Herhaalde oproepen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) om duurzame landbouw te ondersteunen, versterken dit engagement.

Toch heeft de Europese Commissie de Amerikaanse eisen om de ambities op dit gebied te verlagen niet verworpen en loopt ze dus het risico steun te verlenen aan de meest vervuilende landbouw. Bovendien, aangezien de verzoenende aanpak van Brussel een poging is om de export van notoir klimaatschadelijke auto’s uit de EU te beschermen, lijkt de belofte van de Europese Green Deal om een groenere benadering van landbouw en handel te bewerkstelligen nu te worden ondermijnd door Brussel zelf. Maar zoals we eerder al schreven: het gaat Brussel bij die Green Deal helemaal niet om het milieu of klimaat, maar gewoon om ordinaire macht(sconcentratie) en geld.

Dat de Europese Commissie niet eens een mandaat heeft om over deze kwesties te onderhandelen weerhoudt Brussel er niet van dat gewoon te doen. Het in april 2019 aangenomen mandaat laat geen ruimte voor onderhandelingen over voedsel- en andere veiligheidsnormen.

Handelscommissaris ….

Lees verder bij de bron: INDIGNATIE


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
De tijd voor handelen is NU !!!
1 jaar geleden

Ik hoop dat mensen realiseren hoe gevaarlijk het is dat overheden, banken en multinationals gezamenlijk wel bepalen of en hoe zij de burgers willen gebruiken.
Ik hoop ook dat zij zien dat de overheid die geacht wordt de burgers te vertegenwoordigen en hun belagen te behartigen de afgelopen decennia hun eigen gang gingen. En dat is niets minder dan landverraad !!!!
En dat proces is niet alleen in NL gaande maar in heel veel andere landen.

Dit is niets minder dan een samenzwering op wereldschaal. En de conspiracy denkers die al jarenlang waarschuwden dat er een samenzwering gaande was hebben voor 100 % gelijk gekregen.
Uit diverse plannen en verslagen van vergaderingen in 2019 zoals van werkgroep 201 maar ook van subsidies door de CDC wordt duidelijk dat het Corona virus niet een ongeluk was maar een heel bewuste actie …. Een actie die een reactie oproept en die is dat overheden de burgers op allerlei beperkingen oplegt.
En nu wordt volledig duidelijk dat de burgers door de elite zijn verraden en dat het doel van de elite is de absolute macht in handen te krijgen.

De EU, 5G, Corona waren niet anders dan grote stappen in een proces op weg naar een wereldregering.

De grote vraag is nu in hoeverre burgers dit onheil nog kunnen afhouden. Burgers zijn verreweg in de meerderheid maar zij zijn grotendeels ongeorganiseerd. Dat is een zwakte. Veel burgers geloven nog steeds in alles wat de overheid zegt zoals een kind in Sinterklaas gelooft. En net als bij Sinterklaas moeten sommige mensen een handje geholpen worden voordat zij kunnen geloven dat ze zijn voorgelogen. Als de burgers eenmaal massaal wakker worden en boos worden komt hun sterke kant boven en die is dat zij voor niemand uit de weg gaan ….. al kost hen dat het leven …. Belangrijk op dit moment is nu dat burgers realiseren dat zij een grote gezamenlijke onzichtbare vijand hebben bij de overheid, grote bedrijven en banken.

Behalve dat burgers massaal wakker moeten worden is het nu ook de tijd dat burgers elkaar op zoeken en bespreken wat er gaande is en banden gaan smeden. Er is geen tijd te verliezen. De tijd is nu !

scherpschutter1945
8 maanden geleden

Klopt, de staat is je ergste vijand, zo ook in nederland en zeker binnen de europese unie

Binnenkort ook Nederland aan de beurt? Flits-apps als Waze en Flitsmeister verboden in Duitsland

Zoals voorspeld: Energierekening fors omhoog, want zwak elektriciteitsnetwerk kan energietransitie niet aan