in

Wereldheerschappij door beheersen van verkiezingen en ‘democratieën’

World Dominion 1212077947 1200px scr
Via Ellaster.nl

Hoe hou je de macht in handen, waarbij de echte machthebbers buiten beeld blijven? Onder andere door wereldwijd verkiezingen te beïnvloeden via een complex elektronisch verkiezingssysteem. Daarbij blijven de ware eigenaren verborgen achter een netwerk van holdings. Maar wie zijn dat? In het ontrafelen van deze kluwen komen we uit bij bekende New World Order-spelers.

De totale infrastructuur van het verkiezingssysteem is een complexe lappendeken van diverse private bedrijven, die elk verantwoordelijk zijn voor de verschillende onderdelen. Enkele van deze bedrijven zijn over de hele wereld operatief en verkeren feitelijk in een positie om uitslagen te beïnvloeden. Bij de Amerikaanse verkiezingen zijn deze bedrijven deels in buitenlands bezit, of hun servers stonden in het buitenland, de plek waar de verkiezingsfraude en stemmanipulatie met name plaatsvond. Dat was ook de getuigenis onder ede van Russ Ramslan tijdens de hoorzitting van het Georgia House of Representatives. [1]

De hoofdrolspelers in de Amerikaanse verkiezingsfraude

Vier bedrijven speelden daarbij een hoofdrol. Zo heb je Smartmatic, Dominion Voting Systems (voorheen Sequoia), Election System & Software (ES&S), en Hart InterCivic. Deze bedrijven zijn zogenaamd concurrenten, maar je kunt de onderlinge relatie beter zien als matroesjka-poppetjes die in elkaar zijn geschoven en één geheel vormen. Bovendien gebruiken ze allemaal dezelfde software OpTech, die het DNA van het verkiezingssysteem vormt. Al die ‘concurrerende’ merken leiden tenslotte allemaal terug naar één enkel spoor van de werkelijke eigenaren en met name naar Lord Malloch Brown. Dat zegt American Intelligence Media in een interview met You Are Free TV. [2][3][4]

OpTech Smartmatic Dominion

De oorsprong zit in Smartmatic Voting Technologies. Deze is van oorsprong Venezolaans en destijds ontwikkeld om de verkiezingen voor Hugo Chavez veilig te stellen. Maar volgens Michael McKibben van American Intelligence Media zijn de berichten hierover vooral een afleidingsmanoeuvre. Smartmatic is in handen van SGO Corporation Ltd. waarvan Lord Malloch Brown de CEO is. In het bestuur zitten ook de uit Venezuela afkomstige oprichters van Smartmatic[5][6]

Smartmatic kreeg via Sequoia toegang tot de Amerikaanse verkiezingen

In 2005 kocht Smartmatic het Amerikaanse bedrijf Sequoia Voting Systems. Toen de Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) vermoedde dat met de Venezolaanse invloed de integriteit van eerlijke verkiezingen in het geding kwam, opende ze een onderzoek naar de onderlinge banden en buitenlandse invloed. In plaats van openheid van zaken te geven verkocht Smartmatic in 2007 Sequoia, om te voorkomen dat het CFIUS te veel in hun organisaties ging graven. Sequoia Voting Systems werd vervolgens in 2010 gekocht door Dominion Voting Systems. [7][8]

Sequoia Dominion take over

Uit de beschrijving op de website verifiedvoting.org blijkt dat de oorsprong van Sequoia 100 jaar terug gaat en banden heeft met De La Rue, de Britse drukkerij van bankbiljetten, die nog steeds een prominente rol in het financiële systeem speelt.

Op de website van Smartmatic staat een verklaring dat het bedrijf nooit software, hardware of andere technologie aan Dominion Voting Systems heeft geleverd en de twee bedrijven concurrenten in de markt zijn. [9] Maar schijn kan bedriegen, Smartmatic behield namelijk nog steeds bepaalde financiële controle over verschillende aspecten van Sequoia, zoals enkele intellectuele eigendomsrechten. Tijdens een ‘vijandige overname’ van Sequoia Holdings door Hart InterCivic bleek uit het koopcontract dat Smartmatic permanente controle had gehouden over verschillende elementen van het bedrijf. Daarmee had Smartmatic nog steeds controle over het Sequoia systeem en later de Dominon stemcomputers. [10]

Machtige en rijke betaalmeesters van Smartmatic en OpTech

De broncode en kernproducten van Smartmatic zouden nog steeds in Venezuela ontwikkeld worden, een land waar kapitaal schaars is en wetenschappelijk onderzoek en fabricage niet heel geavanceerd zijn. Daarom is het aannemelijk dat dit alleen mogelijk zou zijn geweest met enorme technische en financiële ondersteuning. Om die reden fungeert de betrokkenheid van Venezuela als een opgetrokken rookgordijn om de ware eigenaren (en betaalmeesters) achter de schermen te verhullen. [10]

In 2004 werd het hoofdkantoor van Smartmatic naar Nederland verplaatst en in 2012 naar Londen. [10] In een uitgelekte diplomatieke brief staat: “De werkelijke eigenaren blijven verborgen achter een netwerk van holdings in Nederland en Barbados” en de organisatie is “een complex netwerk van offshore bedrijven en buitenlandse trusts”. [11] Niet in de laatste plaats om belastingen te ontduiken. De Nederlandse vestiging van Smartmatic is gevestigd aan het Gustav Mahlerplein in het Amsterdamse zakendistrict Zuidas. [10]

Volgens Douglas Gabriel van American Intelligence Media werkte Lord Malloch Brown bij de Verenigde Naties toen eind jaren ’70 de software OpTech als Darpa project werd ontwikkeld. Dat was oorspronkelijk een Canadees project, gefinancierd met Amerikaans geld, waarmee de CIA buitenlandse verkiezingen kon manipuleren, zegt hij. Dat jaren later een Canadees bedrijf met de naam Dominion een leidende rol speelt in wellicht de belangrijkste Amerikaanse verkiezingen ooit, is eveneens opvallend. [2]

Dominion om koloniën te domineren

Het is geen toeval dat het stemsysteem Dominion wordt genoemd. ‘Dominion’ betekent ‘heerschappij’ en is eigenlijk een juridische term die de Britten gebruikten om hun territoria aan te duiden. [12] Met name de koloniale gebieden die ze veroverd hadden en waar ze hun controle over uit konden oefenen. [13] Dit alles voert terug naar de VOC-tijd met de Britse East India Company als tegenhanger van de Nederlandse Oost- en West-Indische Compagnie. Het zijn de koninklijke bloedlijnen uit die tijd die uiteindelijk de Committee of 300, Bilderberg Groep, Council on Foreign Relations en andere genootschappen en denktanks hebben opgericht.

Deze bloedlijnfamilies zijn al millennia aan de macht en zijn uiteindelijk in zaken gegaan om middels hun corporaties invloed uit te oefenen. Als we naar de CV van Lord Malloch Brown kijken dan zien we een lange carrière van invloedrijke posities binnen de Verenigde Naties, World Bank en Privy Council. Bovendien was hij in 2002 als adviseur en in 2004 als verkiezingswaarnemer gekozen door het Venezolaanse National Electoral Council en betrokken bij de Venezolaanse verkiezingen en referenda in de tijd van Hugo Chavez. [14]

Koninklijke invloed en Agenda 21

Met zijn koninklijke titel is Lord Malloch Brown geridderd als Knight Commander van de Order of St Michael en Order of St George. Dat zijn de Ridderordes zoals de Ridders van Malta en Knights of the Garter waar ook koning Willem-Alexander onderdeel van is. Deze Ridderordes zweren trouw aan de Britse monarchie en Heilige Stoel. De Heilige Stoel verwijst naar het Vaticaan, maar de werkelijke macht ligt bij de 13 pauselijke bloedlijnen[15][16]

Sydney Powell spreekt niet voor niets over de Tweede Amerikaanse revolutie, omdat de Verenigde Staten zich nooit helemaal hebben losgemaakt van Groot-Brittannië en altijd een Britse ‘dominion’ zijn gebleven. Amerikaans belastinggeld werd doorgesluisd naar de Britse Kroon en het Vaticaan en dan kom je uit bij de verborgen macht achter de schermen.

De Verenigde Naties is een van hun instrumenten om macht uit te oefenen en hun Agenda 21 om te zetten in beleid. Lord Malloch Brown is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de VN Millennium Development Goals. Daarnaast vormt hij samen met George Soros de top van de Open Society Foundation, een ‘filantropische’ organisatie met miljardenbudgetten, aangewend om politieke invloed uit te oefenen en de Agenda 21 wereldwijd te implementeren. [5]

Juist de verwevenheid van allerlei organisaties en bedrijven is een manier om de ware machthebbers grotendeels uit beeld te houden. Die verwevenheid van een lastig te ontrafelen kluwen aan organisaties, is nou juist zo kenmerkend en hetgeen we ook zien bij de Amerikaanse verkiezingsfraude.

Van het Britse Gemenebest naar het communistische China

Agenda 21 is het honderdjarenplan voor de 21e eeuw en een ander woord voor de New World Order en de nu aangeprezen Great Reset. In het Nieuwe Wereldorde-plan zou de financiële macht van het Westen naar China overgeheveld worden, met goedkeuring van de Britse kroon. Zo kom je uit bij de machtige Chinese Shen-familie. Neil Shen is de eigenaar van Sequoia Capital en wordt gezien als de “godfather of the internet”.

Sequoia Capital is een investeringsmaatschappij en heeft een duizelingwekkende portfolio van alle grote internetbedrijven zoals: Google, Youtube, WhatsApp, Yahoo!, Zoom, Instagram, Dropbox en honderden anderen. Neil Shen is de belangrijkste verbinding tussen de Chinese Communistische Partij, Sequoia en Dominion Voting Systems en hun werk bij de Amerikaanse verkiezingen. [10][17]

Daarmee heb je het plaatje van de machtsstructuur redelijk compleet, want men oefent macht uit via de: bloedlijnfamilies, geheime genootschappen of denktanks, financiële instellingen, globalistische organisaties zoals de VN en hun NGO’s en de private bedrijven. Op die manier ligt de uitvoerende macht niet bij één persoon of organisatie, maar juist de verwevenheid van allerlei organisaties en bedrijven is een manier om de ware machthebbers grotendeels uit beeld te houden. Die verwevenheid van een lastig te ontrafelen kluwen aan organisaties is nou juist zo kenmerkend en hetgeen we ook zien bij de Amerikaanse verkiezingsfraude.

Het forensische spoor van Scytl leidde naar de CIA in Frankfurt

Via de verkiezingsfraude in de VS kom je eveneens uit bij het bedrijf Scytl, die in sommige staten het stemsysteem leverde. Of met andere woorden: “Smartmatic creëerde de ruggengraat (zoals de cloud) en Scytl is verantwoordelijk voor de beveiliging binnen het verkiezingssysteem.” Deze conclusie van forensische IT-specialisten staat beschreven in de stukken van de verkiezingsrechtszaken in Michigan en Georgia. [18]

“Scytl is een wereldleider op het gebied van verkiezingstechnologieoplossingen die de communicatie met kiezers vereenvoudigen, mogelijkheden bieden om de democratische participatie te vergroten en de administratieve lasten te verminderen.” [19] Het bedrijf is gevestigd in Barcelona, maar hun server stond in Frankfurt. Op de website van Scytl ontkent het bedrijf dat hun server in Duitsland stond, maar tijdens de hoorzitting in Georgia vertelt de getuige Russ Ramslan dat dit wel degelijk het geval was. [1]

Via verschillende tools kan men achterhalen wat het IP-adres is en waar de (naam)servers van een bedrijf zich bevinden. Russ Ramslan licht tijdens de hoorzitting in Georgia toe dat White Hat hackers hebben weten te achterhalen dat de servers van Scytl in Frankfurt Duitsland stonden. De stemmen werden niet op een server in de desbetreffende Amerikaanse staat verzameld, maar doorgesluisd naar een server in Frankfurt om later weer geüpload te worden. [1][20] Ook Kolonel Waldon getuigt tijdens de Arizona hoorzitting onder ede, dat hij persoonlijk heeft gezien dat hun ‘White Hat hacker’ het internet en dataverkeer naar een server in Frankfurt heeft waargenomen. [21]

Dominion Scytl route

Middels dit schema legt getuige Russ Ramslan uit hoe de stemmen naar verschillende servers en systemen werden doorgesluisd en opnieuw geüpload.

Die servers in Frankfurt zijn door Amerikaanse mariniers in beslag genomen. Deze bevonden zich in een server-/datacenter dat in handen was van de CIA. Tijdens een heftige schietpartij die er aan vooraf ging zijn vijf mariniers gedood. Gina Haspel, het hoofd van de CIA, zou bij deze schietpartij gewond zijn geraakt. [22] De in beslag genomen servers tonen de ware hoeveelheid stemmen die Trump heeft gekregen. “Trump won die verkiezing met 410 electorale stemmen (kiesmannen – red.),” zei advocaat Lin Wood. [23]

De banden van Scytl met George Soros en Bill Gates

Via Scytl zijn er banden met George Soros, daarover later meer, maar ook Bill Gates’ Microsoft bezit aandelen in Scytl. In 2014 investeerde Paul Allen (die samen met Bill Gates Microsoft oprichtte) 40 miljoen dollar in Scytl. Op dat moment is het “een van de meest innovatieve bedrijven voor elektronisch stemmen op wereldniveau,” en operatief in 35 landen. Het hoofdkantoor van Scytl is gevestigd in Barcelona en er werken 400 werknemers bij het bedrijf, maar de helft van het personeel werkt in het buitenland. Vanaf 2004 is het bedrijf betrokken geweest bij verkiezingen in: de VS, Canada, Mexico, Ecuador, Frankrijk, Noorwegen, Zwitserland, Bosnië, India, IJsland, Australië en vele andere landen. [24][25]

De link naar George Soros loopt onder andere via de organisatie Gov2U, een non-profitorganisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en promoten van het gebruik van technologie op het gebied van bestuur en democratie. Gov2U is onderdeel van Scytl. In een persbericht van Scytl staat: “Gov2U heeft zijn softwaredivisie opgericht in 2004 en sindsdien heeft het een breed scala aan innovatieve, bekroonde e-Democracy-oplossingen ontwikkeld, die zijn geïmplementeerd in meerdere landen in Europa, Afrika en Amerika op lokaal, regionaal en federale overheidsniveau.” [25]

Open Society beïnvloedt en financiert verkiezingsorganisaties

Gov4U werkt momenteel samen met George Soros’ Open Society Foundation om de organisatie Declaration on Parliamentary Openness te ondersteunen en te ontwikkelen. Hun website OpeningParliament.org is een forum dat bedoeld is om de maatschappelijke organisaties van de wereld — die zich bezighouden met het monitoren, ondersteunen en openstellen van de parlementen en wetgevende instellingen van hun land — met elkaar in contact te brengen. [26][27]

Gov4U en OpeningParliament.org en alle daaraan gelieerde organisaties zijn daarmee onderdeel van een systeem die beïnvloed of gefinancierd worden door de globalisten en als doel hebben de New World Order Agenda 21 te implementeren.

Het platform dient ook als de thuisbasis van de Verklaring over parlementaire openheid. Die verklaring is een reeks gedeelde principes over de openheid, transparantie en toegankelijkheid van parlementen, ondersteund door meer dan 140 organisaties uit meer dan 75 landen. In Nederland is dat de Open State Foundation. Dit is een fusie van Stichting Het Nieuwe Stemmen en het collectief Hack de Overheid[27] Hack de Overheid is een organisatie die zich bezig houdt met Agenda 21 thema’s zoals duurzaamheid en klimaatverandering. Het domein van hetnieuwestemmen.nl linkt door naar de website van Open State Foundation.

De invloed van New World Order-spelers

Onderaan de webpagina van OpeningParliament.org staan de logo’s van de gelieerde organisaties, zoals Open Society Foundation (van George Soros), Sunlight FoundationNDI (National Democratic Institute), en anderen. Deze organisaties tonen op zichzelf weer een kluwen van connecties met sponsoren zoals: Rockefeller Family Fund, Open Society Foundation, Google, Bloomberg Family Foundations, Schwab Charitable Fund en partners zoals: Cambridge Blockchain, Strathmore University, Stanford Internet Observatory, United Nations Foundation, United Nations Democracy Fund, World Bank, World Economic Forum, Yale School of Management en vele anderen.

Gov4U en OpeningParliament.org en alle daaraan gelieerde organisaties zijn daarmee onderdeel van een systeem die beïnvloed of gefinancierd worden door de globalisten en als doel hebben de New World Order Agenda 21 te implementeren. Dat doet men onder andere door allerlei publiek-private partnerschappen (PPP’s), een tactiek die erg populair is in globalistische kringen. Een PPP wordt gezien als een effectieve manier om de invloed en de controle van de VN via de achterdeur binnen te laten sluipen. Het echte doel van PPP’s is om de overheid en particuliere bedrijven te consolideren, waardoor ze gezamenlijke zeggenschap krijgen over openbare entiteiten. Het resultaat is de eliminatie van lokale soevereiniteit en democratieën, bijvoorbeeld door internationale verdragen af te dwingen. [25]

Een andere manier om invloed te krijgen is via de organisaties die zich met de verkiezingen bezig houden en de controle over de elektronische verkiezingssystemen. Zoals nu blijkt gaat dat zelfs zover dat men de uitslag zodanig kan manipuleren dat de gewenste kandidaat gegarandeerd als winnaar uit de bus komt.

Follow the Money en vind de machthebbers

Hiermee krijgt de New World Order gestalte en verdwijnt er steeds meer macht naar de financiële en private instellingen, die vervolgens bovenstaande processen verder beïnvloeden en financieren. Een andere manier om invloed te krijgen is via de organisaties die zich met de verkiezingen bezig houden en de controle over de elektronische verkiezingssystemen. Zoals nu blijkt gaat dat zelfs zover dat men de uitslag zodanig kan manipuleren dat de gewenste kandidaat gegarandeerd als winnaar uit de bus komt. Als je het thema ‘follow the money’ volgt, dan komen we terug bij Lord Malloch Brown en zijn connecties met de Privy Council (Britse monarchie) World Bank, VN, Open Society en miljardairs zoals George Soros en Bill Gates.

Dominion organisatie schema 3

Naast de invloed van deze machtige figuren en organisaties blijkt uit het onderzoek naar de Amerikaanse verkiezingsfraude dat de verkiezingen wereldwijd gemanipuleerd worden. Smartmatic speelt daarin een hoofdrol. Voor de Nederlandse situatie geldt:

  • Smartmatic heeft een kantoor en server in Nederland.
  • Deze server kreeg bij de Amerikaanse verkiezingen data doorgestuurd uit Iran. [28]
  • De VVD pleitte in 2017 openlijk voor de introductie van Smartmatic stemcomputers. [29][30]
  • Men wil nu weer elektronische stemsystemen gaan gebruiken, onder andere voor het tellen van de stemmen. [31

Het is mij niet bekend of de in Nederland te gebruiken stemsystemen van Smartmatic zijn. Maar met alle kennis over het frauduleuze netwerk rond verkiezingsfraude zou het heel naïef zijn om er blind op te vertrouwen dat er in Nederland geen beïnvloeding en manipulatie zou kunnen plaatsvinden. Ik hoop daarom dat oppositiepartijen veel kritische (Kamer)vragen gaan stellen en dat integere onderzoeksjournalisten dit verder uitpluizen, nog voordat de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden. Stemmen heeft namelijk alleen zin als er werkelijk iets te kiezen valt.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Lees verder bij de bron: Ellaster

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
bankingunion SQ

Beurzen crashen niet in de pandemie: ze zijn vooraf geïnjecteerd door centrale bankiers

migranten

Omvolking? In 2070 heeft 42 procent van de Nederlanders een migratieachtergrond