EU spendeert 10 miljoen euro om op zoek te gaan naar de wortels van Europa …. in de Koran

Afshad / Pixabay

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

 1. L. EUgens schreef:

  Hier zoekt je broek wel van af ….
  Meer behoefte is aan een rapport over het ontstaan van de EU en haar functioneren.

  Ik zou graag 5 miljoen investeren om een uitgebreid rapport te verspreiden in de verschillende EU landen en op internet voor iedereen beschikbaar over de EU en met name de partijen die achter de schermen hierbij betrokken waren en zijn vanaf 1945. Duidelijk aangegeven de partijen die toevallig ook betrokken waren bij WWII. De rol van de Bilderberg groep moet daarbij nadrukkelijk niet worden weggelaten, al speelde deze groep naar eigen zeggen geen enkele rol.
  Aangegeven dient te worden de rol die ene n**i spion bernard speelde en hoe het mogelijk is dat de NL regering deze figuur ongehinderd tot zijn dood heeft beschermd en zijn dochter tegenwoordig een vreemdkleurig paarse zonnebril draagt alsof haar daden het daglicht niet verdragen.

  In het rapport moet duidelijk worden aangegeven welke de belangrijkste reden waren tot de vorming van de EU (veiligheid was uiteraard een drogreden) en welke de visie is van de EU naar de toekomst.
  En dat met name naar de burgers in de landen. De rol die de EU voor banken en multinationals speelt is genoeglijk bekend en behoeft niet nader te worden uitgewerkt.
  De rol die de CIA speelde moet nadrukkelijk worden meegenomen alsmede de redenen waarom daar nooit melding van is gemaakt.
  Zaken als de regelmatig dronken Junckers die in werkelijkheid Ischias heeft mogen buiten beschouwing worden gelaten.

  Om te voorkomen dat het rapport geheel of gedeeltelijk vervalst wordt zal voorafgaande aan de verspreiding het rapport worden gecheckt door een onafhankelijk onderzoekteam van 20 leden. Leden van dit team mogen geen zitting hebben in de Bilderberg groep noch lid zijn van de NL regering.
  De rol van de Zionistische beweging alsmede de NATO/NAVO mogen nadrukkelijk niet worden vergeten.

Heb jij er iets over te zeggen?