in

Is demonstreren een privilege geworden?

Free-Photos / Pixabay

De geplande demonstratie op zondag 21 juni 2020 tegen de coronamaatregelen en de noodwet is door de burgemeester van Den Haag verboden. Een kort geding om dit verbod op te heffen veranderde niets aan dit besluit. De teleurstelling bij de organisator VirusWaanzin en deelnemers is groot. Het verbod illustreert de absurditeit van de maatregelen en het ondemocratische karakter van het beleid.

Voor de mensenrechten van een zwarte Amerikaan mogen de mensen op straat komen. Maar voor de rechten en vrijheden in mag dat niet meer. En voor wat? Voor een griepje? Gaan vanaf nu alle betogingen van 10.000 mensen verboden worden omdat er zoiets bestaat als griep? Nederland is afgegleden tot een bananenrepubliek.’

BELGISCHE ADVOCAAT MICHAEL VERSTRAETEN

Het is een grondrecht om te mogen demonstreren. Er moet wel een vergunning aangevraagd worden bij de gemeente. Bij grote demonstraties is er uitgebreid overleg met de politie, om alles in goede banen te leiden. De Stichting VirusWaanzin zegt dat het overleg met de politie constructief was. De politie zag tot twee dagen voor de geplande demonstratie geen enkele reden waarom de demonstratie geen doorgang zou kunnen vinden. Het verbod lijkt vooral politiek gemotiveerd. Dit vermoeden wordt versterkt doordat een Black Lives Matter-demonstratie op zaterdag 20 juni 2020 wel doorgang kan vinden.

 

Het verbod van vandaag is onverenigbaar met het in artikel 9 Grondwet vastgelegde recht van betoging. De bevestigt met de uitspraak van vandaag dat het mogen uitoefenen van grondrechten voor ons bestuur en de rechtspraak niet meer vanzelfsprekend zijn.

STICHTING VIRUSWAANZIN

De organisatoren zijn teleurgesteld maar zien in de afwijzing ook als een vorm van erkenning. Jeroen Pols: “Het sterkt ons in de overtuiging dat het echt noodzakelijk is om de bizarre maatregelen zo spoedig mogelijk te beëindigen en deze gekkigheid zeker niet in een wet te verankeren zoals het kabinet wil. De demonstratie werd breed gedragen in de samenleving, het thema roept bij veel mensen terecht verontwaardiging op. Zozeer zelfs dat zij bereid zijn naar Den Haag te komen om te demonstreren. Mensen die normaal nooit demonstreren komen nu massaal in verzet.”

Een ander argument dat de gemeente Den Haag aanvoerde om de demonstratie te verbieden is dat het zou gaan om een evenement, die tot 1 september verboden zijn. VirusWaanzin spande een kort geding aan, maar de rechter handhaafde het verbod. Woordvoerder Willem Engel is het niet eens met de uitspraak. “Ik ben vooral heel erg teleurgesteld en verbaasd. Het is ons grondrecht om te demonstreren. Dit verbod had niet mogen gebeuren.”

“Ik heb bij de eerste aanmelding direct opgegeven dat we 50.000 mensen verwachtten. De gemeente heeft de onderhandelingen over de uitvoering overgelaten aan de politie. Daar hebben we uitstekend mee samengewerkt, alles leek in kannen en kruiken, totdat de gemeente zich er te elfder ure alsnog mee ging bemoeien. Toen kon opeens niks meer. De gemeente stelt dat het Malieveld niet van elastiek is, kennelijk zijn onze mensenrechten dat wel.”

WOORDVOERDER JEROEN POLS VAN VIRUSWAANZIN.NL

Het Malieveld kan ongeveer 75.000 mensen huisvesten. Zelfs met 20.000 mensen zou je anderhalve meter kunnen aanhouden. Uiteindelijk hebben zich 10.000 mensen opgegeven en dat was ook het te verwachten aantal mensen waarvan de politie dacht dat er zouden komen. Daarom is het ironisch dat de demonstratie tegen de anderhalve meter samenleving, juist verboden wordt met dezelfde drogreden als die ten grondslag ligt aan dat beleid.

Een ander argument om de demonstratie te verbieden, was dat de gemeente vreesde dat de manifestatie een bedreiging zou zijn voor de openbare orde. De organisatoren drongen juist aan op een vreedzame bijeenkomst. Ze wilden met optredens van rappers en muziek bijdragen aan een goede sfeer. Dat ze spraken over een “festival” is achteraf misschien niet zo verstandig gebleken, maar aangezien er zo’n goed contact was met de politie had de invulling van het programma gewoon besproken kunnen worden met de gezagsdriehoek. Het steekt Willem Engel dat hij niet met de veiligheidsregio over alternatieven heeft kunnen praten. “We hadden het best over een andere invulling kunnen hebben.”

In de aanloop naar een dergelijke massale demonstratie is het volstrekt normaal dat er met de organisatoren en de politie gesproken wordt over allerlei details, die gaandeweg het proces bijgesteld worden. Nu is er één detail uitgelicht, de aanwezigheid van muziekoptredens, om vervolgens de hele demonstratie te verbieden. Waarom eiste men niet dat de muziekoptredens geschrapt moesten worden, zodat de demonstratie zelf inclusief de sprekers gewoon door konden gaan?

Het verbod draagt bij aan het gevoel van verontwaardiging, dat in de samenleving met de dag toeneemt. Een demonstratie van Black Lives Matter op 1 juni 2020 in Amsterdam, waar 15.000 mensen op af kwamen en een aankomende demonstratie van BLM op zaterdag 20 juni 2020 mochten gewoon doorgaan. Het lijkt erop alsof de politiek met twee maten meet. Door selectief demonstraties omwille van drogredenen te verbieden, is het grondrecht om te mogen demonstreren verworden tot een .

Dat wekt de indruk dat de de bekende verdeel en heers tactiek toepast om verdeeldheid te zaaien. Demonstraties van BLM voor één specifieke bevolkingsgroep (waarbij we samen tegen racisme in welke vorm dan ook moeten zijn, want we zijn allen één) worden wél toegestaan. Demonstraties die juist voor ons allemaal zijn en onze gezamenlijke grondrechten en vrijheden beschermen, worden juist verboden. Dat geeft te denken over de intenties van de overheid, die hiermee bewust of onbewust aanstuurt op verdeeldheid. Dit moet ons alert maken dat wij als bevolking een eenheid vormen.

“Voor het grotere belang denk ik zelf dat dit uiteindelijk een uitkomst is die misschien wel nodig is in het proces. Want juist met dit soort afwijzingen, van dit soort hele vredelievende, liefdevolle demonstraties… is het heel vreemd dat daar een afwijzing op komt.”

MORRY VAN STICHTING VIRUSWAANZIN

VirusWaanzin kan mensen niet verbieden om zondag toch naar Den Haag te gaan. Aan de mensen die ondanks de afgelaste demonstratie op het Malieveld, toch besluiten naar Den Haag te gaan, vragen ze om in liefde te komen en het vreedzaam en veilig te houden. Ook doen ze een suggestie om bij het lokale stadhuis een bloem neer te leggen, om een wake te houden voor de stervende .

Het kort geding van VirusWaanzin om alle coronamaatregelen per direct af te schaffen, dient op 25 juni 2020 bij de rechtbank op de Prins Clauslaan 60 in Den Haag, tussen 11 en 13 uur. Men vraagt mensen om hen daar te komen steunen, maar benadrukt dat dit geen demonstratie is en vraagt om in liefde, zonder spandoeken en dergelijke, naar de openbare zitting te komen.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Lees verder bij de bron: Ellaster


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
5 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Wilma
1 jaar geleden

Wij hebben geen regering, maar een dictator, die de eigen bevolking als inferieur behandeld en de niet blanken als goden. Dit moet afgelopen zijn. BLM mag alles en wij NIETS!

demiurg
1 jaar geleden

in de Prins.Clauslaan 60 zitten criminele MR. poppetjes van de politiek.

Daar is bv 1 plus 1 drie

artkel 9 Gw is niet anders uit te leggen

Dus niet dat een demonstratie elders – anders moet worden uitgelegd

vergiftig ze daar

NL NWO regering compleet de weg kwijt !!!!
1 jaar geleden

Er is alle aanleiding heel er grondig te kijken naar alle feiten rondhet Corona virus. En het is dat feit dat maakt dat een heel grote groep burgers die na het bekijken van alle feiten tot de conclusie komt dat de overheid Covid heeft aangegrepen als middel om meer macht over de burgers te krijgen. En dat is wel het allerlaatsts waaraan behoefte is.

En wat zijn die feiten:
1. Het virus is veel minder ernstig dan in het begin werd aangenomen.
2. Het virus in China is al veel eerder uitgebroken dan werd vermeld door de Chinezen.
Dat heeft veel wetenschappers op een totaal verkeerd been gezet.
3. Beademings apparatuur dat werd aangewezen als de beste medische behandeling bleek zeer schadelijk te zijn tot zelfs dodelijk. Feit dat later duidelijk werd is dat Covid de zuurstofopname in het bloed belemmert. Covid gedraagt zich meer als een ontsteking in het bloed.
4. HCQ (Hydrochloroquine + Zink – een middel dat door Trumps terloops werd genoemd) blijkt een uitstekend geneesmiddel te zijn en ook nog eens erg goedkoop. Iets wat haaks staat op de belangen van ziekenhuizen, farma industrie en FDA. Het is schandalig dat deze feiten duidelijk moesten worden na onderzoek van de cijfers.
In Zuid Amerika wordt ClO2 (MMS) met veel succes toegepast (ook spotgoedkoop) en zeer effectief. Vandaar ook maximaal tegengewerkt door de medische industrie.
5. Op meerdere plaatsen in de wereld worden schandelijke misstanden gerapporteerd door klokkenluiders (ziekenhuis Elmhurst New York) waar mensen worden vermoord met beademingsapparatuur. Mensen worden op beademing gezet en vervolgens een maand in coma gehouden. De patient overleeft dat niet.
6. Op andere plaatsen worden lege ziekenhuizen gemeld daar waar officieel ziekenhuis als vol worden opgegeven. Dit is top criminaliteit van een medische zorgsyseem wat ook zonder Corona al verdacht was.
7. Het virus blijkt veel minder schadelijk dan gemeld en bij de huidige cijfers zou het totale economische verkeer nooit zijn stilgelegd. Bij cijfers in het begin aangevoerd bleek een overgroot gedeelte van de patienten te lijden aan onderliggend lijden. Ergo: deze mensen waren al verzwakt door een ziekte die zij al onder de leden hadden.
8. Instanties als de WHO worden bestuurd door lieden die niet capabel zijn (Tetros) zo niet corrupt.
Fauci en Birx die de USA adviseerden blijken zakelijk betrokken bij de vaccin industrie en zijn hopeloos door de mand gevallen (zie verslagen over zakelijke belangen van Amazing Polly – youtube).
9. Bill Gates subsideert de WHO en ook het RIVM. Bill Gates is openlijk satanist en vind het zijn taak de weredlbevlking te reduceren. Bill Gates heeft patenten op het maken van het virus (wat op zich al verboden zou moeten zijn) en heeft zwaar geinvesteerd in de vaccin industrie. Deze man propoageert een transhumane mens met een chip die in het bloed van mensen.

Er is alle reden dat de overheid luisteret naar de burgers en hetlaatsts waar behoefte aan is dat de overheid burgers gaat voroschrijven wat zij mogen doen.
De afgelopen twintig jaar zijn al zoveel dingen volledig fout gelopen met name op zaken als de EU, klimaat hoax, massa immigratie en nu dus Corona.
Burgers kunnen niet anders dan massaal in protest komen en dat de rechter niet aan dat punt toekomt is diep tragisch. De tijd zal leren hoe fout de rechtspraak in deze heeft gehandeld.

Vangils
1 jaar geleden

Ja,Ja,blank tegen zwart, zet hem op ga allen naar denhaag

Europees Parlement: ‘Breek met Zwarte Piet’

Halve wereld op weg naar oorlog: Nu dreigt Egypte ook met militaire actie in Libië