De ‘sharia’ in Denemarken: bekritiseer je de islam, dan kunnen je kinderen worden afgepakt

Tama66 / Pixabay

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

  1. Overheden zullen verdwijnen omdat zij zich onmogelijk hebben gemaakt schreef:

    Overheden die dreigen met het weghalen van kinderen bij ouders …. Hoe ver kun je als overheid zakken?
    …. Mag ik even in herinnering roepen de fouten die de NL overheid beging in de zestiger jaren toen zij kinderen weghaalde bij ouders omdat de overheid vond dat ouders niet voor hun kinderen konden zorgen. En dat is ongelooflijk fout gegaan. Zo godvergeten fout dat de overheid het niet eens aan kan er openlijk en duidelijk over te praten. Laat staan dat zij probeert de schade te repareren. Daar zijn kinderen voor het leven kapot gemaakt. Een inbreuk die regelrecht ingaat tegen de rechten van de individuele mens.

    En nu durft de overheid in Denemarken dit middel te gebruiken om de vrijheid van meningsuiting aan te vechten. Volkomen terecht komen burgers in opstand omdat de immigratie van grote aantallen moslims een grote bedreiging vormt voor de westerse maatschappij. Een taak die de overheid juist zou moeten uitvoeren en die daar volkomen faalt.

    Het feit dat overheden voor de zoveelste keer zo volkomen falen en de burgers van de EU landen zo veel schade toebrengen zal de toekomst van overheden blijvend bepalen in de zin dat overheden zullen verdwijnen. Daar is geen andere oplossing.

Heb jij er iets over te zeggen?