in

Het Europese Hof van Justitie doet vonnis: De EU moet elke illegale migrant accepteren

Een nieuwe schandalige uitspraak van het Europese Hof van (EHvJ), die op 16 juli werd gepubliceerd, maar weinig aandacht kreeg in de media (dossiernummer C-517/17 ), breekt alle dammen. Dit besluit doet twijfels rijzen over de functionaliteit van het Europese asielstelsel. De hoogste EU-, wiens jurisprudentie bindend is voor alle lidstaten, heeft de actie toegekend van een asielzoeker uit Eritrea die asiel had aangevraagd in , hoewel hij al als vluchteling was erkend in .

Het verantwoordelijke federale bureau voor migratie en vluchtelingen (BAMF) wilde de man daarom in het kader van een nieuw proces overdragen aan de Italiaanse autoriteiten. Volgens de bepalingen van de relevante Dublinverordening ligt de verantwoordelijkheid voor asielzoekende onderdanen van derde landen meestal bij de lidstaat waar de persoon voor het eerst het zogenaamde Schengengebied is binnengekomen.

De begeleidende procedurele richtlijn 2013/32 bepaalt daarom dat een verzoek om internationale bescherming in bijvoorbeeld Duitsland als niet-ontvankelijk kan worden beschouwd als deze bescherming al is verleend door een ander EU-land, in dit geval Italië. Het EHvJ heeft de hindernissen voor terugkerende in dergelijke gevallen nu aanzienlijk verhoogd.

De Luxemburgse rechters benadrukten dat de afwijzing van een asielaanvraag alleen mogelijk is als de betrokkene vooraf de gelegenheid heeft gehad persoonlijk te worden gehoord. Op deze hoorzitting – en dat is de kern van de zaak – moet de verzoeker niet alleen kunnen zeggen of een andere lidstaat hem daadwerkelijk internationale bescherming heeft verleend.

Ongelooflijke omstandigheden

Integendeel, hij moet ook en precies in staat zijn om alle specifieke omstandigheden van zijn zaak te presenteren, zodat de asielautoriteit – in Duitsland de BAMF – op basis van deze informatie kan beslissen of de asielzoeker ernstig gevaar loopt te worden overgebracht naar het EU-land van eerste binnenkomst. onmenselijke of vernederende behandeling «in de zin van het Handvest van de grondrechten van de EU. Mocht dit het geval zijn, dan is de terugkeer van de betrokken persoon zoals bepaald in de Dublinverordening niet toelaatbaar. De vluchteling verblijft dan waarschijnlijk in de lidstaat waarnaar hij illegaal is vertrokken – en in de meeste gevallen is dat Duitsland!

De BAMF zal in de toekomst per geval zorgvuldig moeten nagaan of het redelijk is een vluchteling terug te sturen die al in een andere lidstaat is erkend. De autoriteit moet voor de rechtbank kunnen aantonen dat de relevante bepalingen van het EU-Handvest van de grondrechten, dat bindend is voor de hele Unie, ook daadwerkelijk worden nageleefd in het land van bestemming. Of in de praktijk aan deze eis wordt voldaan, leidt waarschijnlijk tot langdurige en controversiële discussies. Indien nodig kunnen ontoereikende huisvestingsmogelijkheden of vijandigheid van de lokale bevolking in een lidstaat voldoende zijn om de deportatie van een vreemdeling onmogelijk te maken.

De Duitse asielindustrie en zijn advocaten zullen beslist buitengewoon creatief zijn als het gaat om het vinden van nieuwe redenen die wijzen op een onmenselijke behandeling van hun protégés in het land van bestemming. Het is daarom te voorzien dat het toch al relatief kleine aantal overdrachten vanuit Duitsland naar andere EU-landen als gevolg van deze uitspraak verder zal afnemen.

Oordeel veroorzaakt een aantrekkingskracht

Bovendien moet worden gevreesd dat in de toekomst veel meer ‘beschermingszoekers’ die al in Italië of andere Schengenlanden zijn geregistreerd of als vluchteling zijn erkend, hun weg zullen vinden naar het sociale paradijs van Duitsland zodra de nieuwe uitspraak van het Europese Hof van Justitie plaatsvindt. is rondgekomen.

Het vonnis van de Luxemburgse zal waarschijnlijk veel verdeeldheid zaaien in de EU. Als bijvoorbeeld Duitse rechtbanken herhaaldelijk oordelen dat deportaties naar een bepaalde lidstaat voor asielzoekers niet toelaatbaar zijn vanwege de ‘onredelijke’ omstandigheden die daar heersen, kan dit leiden tot politieke geschillen, die allesbehalve bevorderlijk zijn voor de veel ingeroepen ‘Europese geest’. In het algemeen rijst de vraag hoe het HvJ tot de veronderstelling komt dat het Handvest van de grondrechten van de niet volledig in individuele landen kan worden gerespecteerd.

De naleving van de grond- en mensenrechten die daar door alle lidstaten zijn gecodificeerd – evenals de naleving van de Europese regelgeving inzake migratie en asiel – is een essentiële voorwaarde voor de open grenzen in Schengen-Europa. Als aan dit vereiste feitelijk niet meer zou worden voldaan, zou ook het afzien van nationale grenscontroles in twijfel moeten worden getrokken!

HvJ vernietigt quotaverordening

De beslissing van het Hof van Justitie heeft echter nog een andere consequentie, die tot dusverre blijkbaar niemand op het scherm heeft gezien:

Als vluchtelingen ondanks formele verantwoordelijkheid niet mogen worden teruggestuurd naar andere lidstaten omdat ze daar met onmenselijke of vernederende behandelingen worden bedreigd, dan zou de zinvolheid van de door Brussel en Berlijn gewenste quotaverordening voor de verdeling van asielzoekers binnen de EU als kern van een nieuw Europees asielbeleid ernstig zijn. vraag. Het is te voorzien dat veel migranten die zijn toegewezen aan een “onaantrekkelijk” gastland, bijvoorbeeld in Oost-Europa, zullen proberen illegaal naar hun “gewenste staat” te reizen over de open binnengrenzen van de EU – in de verwachting daar permanent te kunnen blijven. Precies deze verwachting wordt versterkt door de huidige uitspraak van het Hof van Justitie.

Het resultaat: ondanks het quotum zou het merendeel van de »vluchtelingen« in Duitsland terechtkomen. De vermeende ontslag, die Duitse politici graag beweren om dit model voor het publiek smakelijk te maken, zou niet alleen …..

Lees verder bij de bron: SDB


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

Rapporteren

0 0 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
5 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Wilma
6 maanden geleden

De dictatuur wordt steeds verder uitgebreid.

De tijd van handelen is NU !!!!
6 maanden geleden

De pan met water en kikkers staat op het vuur en de kikkers vinden het misschien te warm maar blijven nog steeds in de pan zitten …. Dat is de situatie in de EU waar steeds vreemder dingen gebeuren die schadelijk tot zeer schadelijk zijn voor de burgers van de EU. Maar de burgers komen nog steeds niet in actie.

Wanneer vinden de burgers dat de grens is bereikt en komen zij in actie?
Of denkt U nu echt of het HvJ werkelijk achter de asielzoekers staat? Welnee: de EU MOET KAPOT !!!

Of wachten de burgers af tot iemand hun komt helpen (en zo ja: wie zullen dat dan zijn?) ….of blijven zij wachten tot de EU volledig failliet is en dat de banken en de VN beslag leggen voor beleid dat de banken op hun geweten hebben? Want dan is het echt te laat en en zitten de burgers massaal in de val opgezet door de grootste criminelen die er bestaan. Namelijk de satanische Zionisten of de Khazarische maffia. Maar dan is handelen heel moeilijk ….. want U wordt overal gevolgd en overal afgeluisterd en deze maffia heeft op heel strategische plaatsen hun verraders zitten … zoals een Merkel, een Macron en ook een zekere Rutte …

De tijd van handelen is nu !!!!

Rob De Jong
6 maanden geleden

opstand is de enige oplossing nog als dit zo door gaat en de EU alles beslist , dat willen ze graag , de baas zijn in heel Europa , en dit soort achterlijke domme fratsen uithalen

Jeroen
6 maanden geleden

Als je legaal t land in wil is dat onmogelijk

Probeer maar chinese schoonfamilie binnen te halen of een Argentijnse student

Illigaliteit loont
Gr
Jeroen

6 maanden geleden

Illegaal betekende vroeger: iets doen dat niet mag. Iets van waaruit JUSTITIE actie op moet worden ondernomen om dat te stoppen.

Nu is justitie zo sterk geïslamiseerd dat ze tot deze waanzin komen. Justitie is hiermee de BRON van criminaliteit geworden en moet dus zelf aangepakt worden. De vraag is: hoe pakken we dat aan? In de onvermijdelijke door islamisering veroorzaakte burgeroorlog die nu spoedig zal komen zal dat duidelijk worden.

Er wachten ons heftige tijden…

De Fact-Checkers van Facebook: 18 van 20 leden gefinancierd door Soros

Belgische Politievakbond is er klaar mee en wil dat ‘jongeren’ eindelijk benoemd gaan worden