Wilders (PVV) komt helemaal niet op voor de gewone man

5480264533_5cf4dd0314_pvv

De PVV, de partij van Geert Wilders, blijft aan populariteit winnen. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou de PVV 33 zetels behalen. De vluchtelingencrisis stuwt de PVV naar de op één na hoogste score ooit behaald, maar waar staat de partij werkelijk voor?

Veel mensen zien Wilders als redder van Nederland. Hij wint enorm aan aanhang met zijn verhaal over islam en vluchtelingen. De Facebookpagina Alternatieve Media Nederland publiceerde onlangs een ingezonden lijst met punten waar de PVV zich werkelijk mee bezig heeft gehouden. Wat blijkt? De PVV komt helemaal niet op voor de gewone man. De gemiddelde PVV-stemmer denkt dat er veel schort aan de ouderenzorg omdat we nu meer vluchtelingen opvangen of omdat Marokkaanse pensioengerechtigden in hun thuisland van hun pensioen genieten.

Hieronder volgt de lijst:

1. In strijd met de gewekte verwachtingen stemde de PVV tegen het opstellen van een armoedebeleid en tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers.

2. De PVV stemde voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen, voor het afschaffen van de alleenstaandeouderkorting en voor het korten van de huurtoeslag. Dat laatste kost huurders met een laag inkomen zo’n 180 euro per jaar.

3. De belofte van de PVV om tegen ‘graaiers en profiteurs’ in actie te komen blijkt eveneens loos te zijn. De partij stemde tegen het invoeren van een Balkenendenorm in de cultuursector en in de zorg. En voor de belastingvoordelen van het Koningshuis.

4. Gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro mogen van de PVV niet meer in een sociale huurwoning gaan wonen.

5. Lonen in de publieke sector willen ze bevriezen.

6. Voor de verkiezingen (2010) eiste de PVV ‘absolute transparantie’ over de ontwikkeling van de koopkracht in Nederland, nu vindt de partij het niet meer nodig dat deze cijfers in de rijksbegroting worden gepubliceerd.

7. De PVV beloofde dat de zorg beter en betaalbaar zou worden en ouderen meer rechten en voorzieningen zouden krijgen. In werkelijkheid stemde de PVV in de Tweede Kamer voor hogere eigen bijdragen en voor bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) en de begeleiding van ouderen in de dagopvang met een IQ boven de 70.

Wilders zegt tegen marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde voor particuliere investeringen en winstuitkeringen in ziekenhuizen en voor betaalde voorrangszorg via zogenaamde SOS-artsen.

8. De PVV stemde tegen een meer inkomensafhankelijke premie (ZIEKENFONDS!), tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen en zelfs tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg.

9. De PVV stemde ook tegen een passende indicatiestelling voor AWBZ-verzekerden, waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag nu geen gebruik kunnen maken van een pgb.

10. Ook agenten in spe moeten het ontgelden: de PVV stemt in met bezuinigingen op de politieopleiding en betaalt aspirant-agenten geen vergoeding meer. Voor zij-instromers wordt het zo onmogelijk om politieagent te worden. De PVV stemde in met het afschaffen van de zogenaamde ‘Montfrans-middelen’, geld dat gemeenten gebruiken voor hun veiligheidsbeleid.

11. De PVV weigert ook alcoholverslaafden in het verkeer extra aan te pakken en is tegen concrete voorstellen om de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit terug te dringen.

12. Recidive wil de PVV wel terugdringen, maar door te bezuinigen op reclassering en een snelle re-integratie van ex-gedetineerden af te wijzen, blijft ook dit een loze belofte.

13. De PVV laat gewone mensen in de file staan, maar laat de rijken rijden. De partij stemde in met betaalde elite-tolrijbanen, waarop mensen met geld de files kunnen passeren, tegen mobiliteitsmanagement voor werkgevers en werknemers, tegen geld voor sneller onderhoud van bestaande wegen en tegen maximale sluitingstijden van spoorwegovergangen.

14. De spoorwegen hoeven van de PVV niet weerbestendig te worden gemaakt en de prijs voor een trein- of buskaartje mag sneller stijgen dan de kosten voor een auto.

15. De PVV stemde tegen een voorstel om het tekort aan fietsenstallingen bij stations op te lossen en tegen een minimum-voorzieningenniveau voor openbaar vervoer in het landelijke gebied.

16. De PVV verklaarde zich ook tegen het verbeteren van de verkeersleiding bij ProRail, tegen een inventarisatie van knelpunten op het spoor en tegen een onafhankelijke klachteninstelling voor het openbaar vervoer. De reisinformatie en communicatie met reizigers bij een ongeluk op het spoor hoeft van de PVV niet te worden verbeterd.

17. De PVV was in de verkiezingstijd kampioen dierenrechten. Na de verkiezingen veranderde dat snel. De fractie stemde tegen verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen – waar de laatste vijf jaar ruim 700.000 dieren levend zijn verbrand. De partij stemde tegen betere controle op de intensieve veehouderij, tegen een voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen, tegen plannen om gaandeweg een einde te maken aan de bio-industrie, tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn, tegen het in stand houden van het systeem van dierenrechten na 2015, maar voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen.

18. De PVV stemde ook tegen een vergunningenstop voor megastallen. Bovendien was de partij tegen het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems, tegen een actieplan om zwerfafval aan te pakken, tegen gesprekken met België om te voorkomen dat de Westerschelde verder zou moeten worden uitgediept, tegen het voorstel om meer openheid te geven over de plannen voor nieuwe kerncentrales en voor de bouw van nieuwe kolencentrales.

19. Het woord ‘democratie’ valt vijftien keer in het PVV-verkiezingsprogramma, het begrip ‘vrijheid’ nog vaker. Na de verkiezingen stemde de partij echter tegen de verbetering van de informatievoorziening van de regering aan de Kamer over Europese besluitvorming en de invloed van Nederland daarop. In strijd met haar beloften stemde de PVV tegen een nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken.

20. Ook de belofte voor meer openheid werd gebroken: de partij stemde tegen openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan. De beloofde onafhankelijkheid van ‘Brussel’ leidde niet tot steun voor voorstellen om meer zeggenschap te krijgen over onze land- en tuinbouw.

21. De PVV verzet zich ook niet tegen de groeiende Europese bemoeienis met onze woningcorporaties.

22. De partij stemde voor meer invloed van ‘Brussel’ op de Nederlandse begroting.

23. De ‘falende magistratuur’ is volgens de PVV een bedreiging voor onze democratie, maar de partij stemde tegen een onderzoek naar de invloed van de manier van financieren van de rechterlijke macht op de kwaliteit van de vonnissen.

24. Een paar maanden geleden stemden ze tegen afschaffing eigen risico voor mensen met chronische aandoening en ouderen…

De PVV claimt er voor de gewone man te zijn, maar stemde toch voor verdere liberalisering van de sociale huursector, voor TTIP en tegen de miljonairsbelasting waarmee het gat tussen arm en rijk kleiner zou moeten worden.

Bron: Stop de bankiers

Photo by BAMCorp

Dit vind je misschien ook leuk...

16 reacties

 1. janTw zegt:

  dit is de grootste onzin die er op die op de pvv is gegeven . LEUK GEPROBEERD MAAR ,DE GENE DIE DIT PROPAGANDEREN ZIT HET WEL ERG HOOG DAT ZE ZOVEEL STEMMEN WINNEN .!!!
  BELACHELIJK >>>>HAAAAA HHHAAAAAA.j

 2. Freerun Media zegt:

  Het leuke is dat iedereen zo op de (mogelijke) zetels blijft hameren. De stemmen zijn er niet, het is een verwachting maar die kan net zo goed negatief zijn. De genoemde punten zijn terug te vinden met de werkelijke bronnen en helaas heeft deze schrijver wel gelijk. Maar net als in elk geloof, houd je volgeling dom en laat hem volgen. Laat je volgeling volgen door angst te zaaien. ELK geloof is gebaseerd op dit gegeven en het is een succesfactor, waarom zou Wilders dan niet hetzelfde doen? Natuurlijk komen hier weer weet ik wat voor reacties op van PVV stemmend nederland maar dan wil ik u toch nog maar eens wijzen op de huidige gang van zaken, als u heel even de asielzoekers en vluchtelingen vergeet, hoe is het met uw pensioen? Hoe is uw koopkracht en is het huis nog wel zoveel waar dan dat u dacht? Even kijkend naar puntje 11, bent u dan nog steeds zo trots als uw zoon of dochter door iemand met een alcoholprobleem die hoe dan ook thuis wil komen in de eigen auto, aan de kant van de weg ligt met een ambulance ernaast en een zwarte auto die aan komt rijden?

 3. Sabien zegt:

  Wanneer oh wanneer spreekt er eens iemand de waarheid?????

 4. Bart zegt:

  Volgens mij heeft de persoon die dit heeft geschreven een flink gat in zijn kop ofzo of wil ie graag genaait worden door rutte. Wat een mafkees

 5. Rolf zegt:

  Weer zo een artikel wat geschreven is door een linkse idioot met verschrikkelijke oogkleppen …. als het doorgaat zoals het nu gaat hoop ik van harte dat JIJ de eerste bent die gigantische de lul is!!!!

  • Martijn zegt:

   Ben nou eens niet zo naief en lees eerst eens een artikel voordat je reageert. Als je nu INHOUDELIJK zou reageren kan er nog gediscussieerd worden, maar zo is dat dus niet echt mogelijk. Ben benieuwd wat er gebeurt wanneer je familie doodgereden wordt door een alcoholist, maar omdat de PVV nou eenmaal meer zetels heeft zijn stem er wel door kan drukken en hem maar gewoon rond moet laten rijden.

 6. willem zegt:

  tsja, de naam alternatieve media zegt natuurlijk al een hoop, doe een alu hoedje op en je zal overleven, maar eh, hoe doen de andere partijen het dan, rutte komt zeker wel al zijn verkiezingsbeloftes na enzo?

 7. Peet zegt:

  Hun grootvaders kiepen met een nazi vlag- en de kleinkinderen met orange strikjes/ dassen

 8. Hennie zegt:

  Laten we ons maar inlezen met de volgende verkiezingen. Nu is het allemaal Bla Bla…… Makkelijk om anderen zwart te maken voor eigen gewin maar ik ga liever op de feiten af ,van wat deze periode met het land heeft gedaan en dat moet gewoon stoppen. Dus deze lopende partijen hebben hun verkiezingsbelofte gebroken maar ook tegelijkertijd mijn vertrouwen in de hele politiek. Dus maar weer eens kijken of en wie ik nu zou kunnen vertrouwen.???????.

 9. Ze liegen toch allemaal in de politiek welke party dan ook is stem pvv en winnen ze hoop ik dat ze zich waar kunnen maken en zo niet dan toch opnieuw verkiezingen

 10. Onschuldige Bijstander zegt:

  De webcare squads hebben jdreport ook eindelijk gevonden

 11. ErwinCP zegt:

  Wat de schrijver van dit artikel gedaan heeft is alle wetsvoorstellen, moties etc. volledig uit z’n verband en context halen waardoor het lijkt alsof de PVV ergens voor of tegen is wat niet in overeenstemming is met het partij programma. Wat de schrijver hierboven ook doet is heel veel zaken erin meenemen die volstrekt niet relevant zijn. Zaken zoals een verbod op megastallen, waar staat dat in het partijprogramma dat ze daarop tegen zijn? Overigens is het de PVV die de belangen van de dieren uitstekend behartigt ook al worden die gehouden in mega stallen. Waar je de schrijver van dit artikel bijvoorbeeld niet over hoort is het feit dat elke motie van de PVV verworpen wordt door de andere partijen, niet omdat het geen goede moties zijn maar omdat ze ingediend worden door de PVV. Vervolgens gaan andere partijen exact dezelfde motie indienen en wordt deze alsnog goedgekeurd door de kamer. Ik garandeer u dat bovenstaand trucje bij elke partij mogelijk is en je exact dezelfde uitkomst krijgt.

Geef jouw mening