Zwart gat voor EU-geld: Europese Rekenkamer laakt geldverkwisting voor vrede en veiligheid in Afrika

EU-betalingen van miljoenen voor vrede en veiligheid in Afrika zijn vanuit het oogpunt van de Europese Rekenkamer de afgelopen jaren vaak zonder effect in rook opgegaan. Bij de ondersteuning voor de zogenaamde Afrikaanse vredes- en veiligheidsstructuur zouden verbeteringen aangebracht moeten worden, eiste de Rekenkamer nu.

De Rekenkamer had door de Europese commissie afgesloten contracten met een totale waarde van meer dan € 100 miljoen uit de jaren 2014 tot 2016 gecontroleerd. (onder de 100 miljoen euro is dus niet meegenomen) De uitkomst is ontnuchterend: EU-geld zou te vaak vooral voor de betaling van personeel gebruikt worden. De controleurs adviseerden om de betalingen meer afhankelijk te maken van daadwerkelijke resultaten..

In hele dure woorden schrijven ze:

EU-steun aan de Afrikaanse vredes- en veiligheidsarchitectuur: weinig effect en het accent ervan moet worden verlegd, aldus controleurs. Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer heeft de financiële steun van de EU aan de Afrikaanse vredes- en veiligheidsarchitectuur (APSA) weinig effect gesorteerd en moet het accent ervan worden verlegd.

Jarenlang was de APSA sterk afhankelijk van de financiering door donoren en de EU-steun was gericht op het bijdragen aan de operationele basiskosten ervan in plaats van maatregelen voor capaciteitsopbouw, aldus de controleurs.

De APSA werd opgericht door de lidstaten van de Afrikaanse Unie als duurzaam antwoord op de uitdagingen op het gebied van vrede en veiligheid waarmee het Afrikaanse continent werd geconfronteerd. Via de APSA hebben de Afrikaanse Unie (AU) en de regionale organisaties toegang tot instrumenten voor conflictpreventie, -beheersing en -oplossing.

De controleurs beoordeelden de EU-steun aan de APSA. Zij onderzochten contracten met een totale waarde van meer dan 100 miljoen EUR die de Europese Commissie in de periode 2014-2016 heeft gesloten. Zij concludeerden dat de EU-steun aan de APSA weinig effect heeft gesorteerd en dat het accent van deze steun moest worden verlegd. Hoewel er een breed strategisch kader werd opgezet, stelden zij vast dat de EU-steun vooral gericht was op het bijdragen aan de operationele basiskosten van de APSA.

Door tekorten in de bijdragen door de lidstaten van de Afrikaanse Unie is de APSA volgens de controleurs al jarenlang sterk afhankelijk van donorsteun. “Belanghebbenden en donoren hebben hoge verwachtingen van de APSA”, aldus Juhan Parts, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. “We hebben echter vastgesteld dat de capaciteit van de APSA-componenten aanzienlijk varieerde en te lijden had onder een gebrek aan politieke wil van een aantal AU-lidstaten, en onder een gebrek aan gerichtheid van EU-middelen. Er bestaat een behoefte aan duidelijke doelstellingen voor capaciteitsopbouw om resultaten te behalen ter versterking van vrede en veiligheid in Afrika.”

Volgens de controleurs heeft de EU geen duidelijke prioriteiten vastgesteld voor haar steun aan de APSA en in de strategie van de EU ontbrak het aan een langetermijnvisie. Tijdens de NL 2 gecontroleerde periode legde de EU onvoldoende nadruk op de verschuiving van het betalen van salarissen naar capaciteitsopbouw. De EU heeft steun verleend aan de plannen van de Afrikaanse Unie voor financiële onafhankelijkheid, zodat de AU een steeds groter deel van de operationele kosten van de APSA op zich kon nemen. De uitvoering van deze plannen bevond zich echter nog in een vroeg stadium.

De controleurs stelden vast dat de uitvoering van de EU-steun te lijden had onder vertragingen, een onsamenhangend gebruik van financieringsinstrumenten en onvoldoende informatie over de behaalde resultaten. Zes van de veertien gecontroleerde contracten, die voornamelijk betrekking hadden op personeelskosten, hadden reeds het merendeel van de verwachte resultaten opgeleverd toen de controle werd uitgevoerd. De verwachte resultaten werden bij twee contracten slechts gedeeltelijk, en bij één contract helemaal niet gerealiseerd.

In vijf gevallen leidden vertragingen bij de uitvoering ertoe dat de controleurs niet konden beoordelen of het contract al dan niet resultaten had opgeleverd. Bovendien belemmerden vertragingen bij aanbestedingen, financiering met terugwerkende kracht en gebrek aan informatie over resultaten de steunverlening door de EU.

De controleurs doen de volgende aanbevelingen.

• De Europese Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden moeten de betrokkenheid van de Afrikaanse Unie bij de APSA bevorderen zodat zij financieel onafhankelijk kan worden, en het accent van de EU-steun verleggen van de dekking van operationele kosten naar de uitvoering van maatregelen voor capaciteitsopbouw.

• De Commissie moet steunmaatregelen consequent resultaatgericht maken, vertragingen bij aanbestedingen en financiering met terugwerkende kracht verminderen, het toezicht verbeteren en op coherente wijze gebruikmaken van financieringsinstrumenten.

Wil je nog meer weten dan kun je hier terecht.

Wil jij bijdragen in de kosten die de website met zich meebrengt?
Steuntje in de rug om mijn missie mogelijk te houden?
Dat kan via
iDeal of via PayPal!

Tikkie € 5Tikkie € 10, Tikkie € 25, Tikkie € 50, Lege Tikkie

Dit vind je misschien ook leuk...

Reageer mee...

2 reacties op “Zwart gat voor EU-geld: Europese Rekenkamer laakt geldverkwisting voor vrede en veiligheid in Afrika”

  1. kay schreef:

    In verband met de [DOMME] komende handelsoorlog -tussen de VS -en Chjina, kan Europa beter met China samenwerken in Afrika. Want China investeerd enorm in Afrika. Anders mist europa de boot en verliest nog meer terrein

  2. Daan schreef:

    Amerikanen en hun oorlogspolitiek is een ramp voor de wereld.
    .
    Hun sanctie’s [om zich heen slaan] treft ook onze economie voor 10-talle miljarden € – en treft nu ook ook de gewone NL. burger

Reacties

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Close
%d bloggers liken dit: