in , , , ,

De zorg is ziek !

C7Q dNzWwAAxu6u

Nederland zit heel erg in de problemen, maagklachten wegens een zorg die is wegbezuinigd, verkocht en verkwanseld. Geld is het enige wat telt en dat blijkt ziekmakend te zijn. Tevens is de zorg een goudmijn op financieel gebied, niet voor de burger die het ondergaat, maar voor farmaceuten, doktoren en raden van bestuur van ziekenhuizen.

Privatiseren en een vrije markt, fatsoen en mededogen, dat blijkt nu contradictie te zijn. Zorg is duur , heel duur en daar moet op bezuinigd worden. Nee, roepen verzekeraars en financiers de markt beweegt niet ! Medicijnenprijzen worden opgejaagd en gaan 500 x over de kop. Personeel eruit dan maar ? Goed plan, 2 handen aan een bed is voldoende en wel in Flex tijd. Vraag en aanbod !

Zorg en een economisch model ? We zien dat het niet werkt, De kaalslag die ontstaan is in de laatste 10 jaar is enorm. Artsen die hun afgelegde eed geweld aan doen, zelfverrijking onder apothekers die hun gederfde inkomsten verleggen naar de cliënt. Een A4 voorlezen aan de cliënt die hiervoor een rekening van 6 euro ontvangt. Dan nog eigen risico van de cliënt 485 euro, zelfhulp medicijnen en verbandmaterialen, eigen rekening, dan op medicijnen nog een voorwaarde. Eerste ter hand stelling ? Zelf betalen ! Laten we de premie voor de VERPLICHTE zorgverzekering even buiten beschouwing.

Voor een chronisch zieke of persoon op leeftijd 2000 euro extra kosten per jaar. Geen geld ? Geen zorg !

Dan hebben we natuurlijk de incidentelen, die een griepje hebben, een allergie of een ongelukje. Helaas ! Hier ook is het zelf betalen. Bezoekje aan de huisarts wordt vergoed, maar de medicijnen worden duur verkocht. Eigen risico wordt een beetje van geconsumeerd en de premie zorgverzekering elke maand blijkt dan en forse aanslag te zijn op het budget. Flexwerk of jongeren zijn dan de boosdoener. Een dure verzekering, geen of te weinig inkomen en…… pats ! Door het ijs ! Zorgtoeslag aanvragen ? Na 3 jaar volgt de rekening, terugbetalen en wel ten volle,. Het gehele apparaat van ambtenaren komt in beweging. Deurwaarders, rechtelijke macht en de sterke arm. Daarna het CJIB die gewoon int zonder toestemming. In samenwerking met verzekeraars de “particuliere groep” die er geen boterham minder om eet.

Toen ben ik maar eens mij gaan verwonderen over die zogenaamde vrije markt, Zorgverzekeraars zijn die ook in Belgie, Duitsland en andere Europese landen vertegenwoordigd ? Ja dat is een mogelijkheid, een belronde maakte al snel een einde aan deze gedachtegang. Een zorgverzekering voor Nederland kan men NIET afsluiten in het buitenland. Een investeringsfonds, bestaande uit verzekeraars, investeert niet in de zorg. Wel de premies innen, het geld uit de schatkist nemen. De winst die overblijft na het vergoeden van rekeningen wordt bijgeschreven onder Winst en wordt verdeeld onder de aandeelhouders. Ieder jaar opnieuw !

Ondertussen worden ouderen hulpmiddelen ontzegd, zorg onthouden. Langer thuiswonen omringd door (familie) mantelzorgers. Participeren heet dat. Anticiperen door verzekeraars en de gestelde eisen van zorginstellingen ? Daar wordt aan voorbij gegaan. Winstmaximalisatie is een boekhoudkundig iets en meer voor stropdassen bedoelt dan voor wie de zorg bestemd is. Hoe ik dit weet ?

De steen, waaronder ik vandaan gekropen ben, lag al niet zo lekker meer bovenop. Toch zouden wij als bevolking dit niet langer moeten nemen en de politici tot de orde moeten roepen. De toekomst is hier ! Officieel behoren wij achter de VS aan te lopen, Obamacare in Nederland. Trump wil ervan af en wel om bovenstaand verhaal. Zorg heeft niets met winst te maken, wel met menselijkheid. Trump echter wil een ander stelsel ! Dat zou behoorlijk roet in het eten gooien voor de Nederlandse staat die zijn  Spek en Bonen invloed ziet verdwijnen. Bedrijven en bankwezen is aan de macht, deze heeft het voor het zeggen. In Nederland hebben ze ook een te grote vinger in de pap. Nuts en andere diensten zijn door de “liberalen” verkocht en verkwanseld aan de hoogste bieder. Gelijk sprinkhanen vreten ze alles kaal, de resten worden door hyena’s en gieren geconsumeerd.  Verplicht consumeren ten gunste van winst voor het bank/verzekeringswezen en de grootgeld-bezitters.

Voor wie zijn ogen opent, ziet centralisatie ontstaan. Ziekenhuizen fuseren, of houden op te bestaan. Spoedvervoer haalt de marges niet meer. Bereikbaarheid huisartsen en noodposten neemt af en de reisafstand voor de patiënt neemt toe !

Langzaam wordt de zorg onbereikbaar gemaakt voor de gewone man met de krappe beurs of bij een ontbrekende beurs. Discussies gaan niet over het oplossen van gezondheid dilemma’s, maar over economisch gewin en ethische waarden. Ondertussen slaapt U lekker en wordt als U wakker wordt fijn nog even in slaap gesust.

 • “Wij weten wat goed voor U is”
 • “De staat zorgt voor U”
 • “Wij hebben een uitstekend zorgstelsel met hoogwaardige kennis “
 • “Wij laten niemand aan de kant staan”

Maar gebeurt U iets ? Chronisch of incidenteel dan bent U de Sjaak. Schulden, werkverlies, overheidsinstanties en een einde aan het “geborgen leven”.

De tekenen ?

 • Artsen krijgen opdracht ziekten te negeren, dit om uitkeringen en compensaties te stoppen door overheidsinstanties / verzekeraars
Nederlandse artseneed (2003)
Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal
zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen.
Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de
beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn
medische kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.
Dat beloof ik.
of
Zo waarlijk helpe mij God
almachtig.
U ziet dat dit in strijd is met wat een verzekeringsarts doet, mensen goedkeuren is niet in het belang van de patiënt, daar het genezingsproces een halt wordt toegeroepen en de inkomensstromen worden gestopt. Geen misbruik kennis ook niet onder druk, de druk bestaat hier op straffe van non actief plaatsen als de opdracht niet wordt uitgevoerd.
 • Ontbreken van weekenddiensten in dorpen en steden door huisartsen. De verzekeraar betaald dit niet, dus dit wordt overgelaten aan ziekenhuizen en spoedeisende hulp. Op het platteland en daarbuiten neemt de reistijd voor patiënten toe en er wordt een druk uitgeoefend op spoedeisende hulp met langere wachttijden. Vervoer om zo’n  post te bereiken ontbreekt of is gebrekkig. Eigen vervoer is een pre !

Overbelasting 112 centrale, door ontbreken van voorzieningen van medische aard, wordt er meer en meer een beroep gedaan op de 112 centralist, deze werkt met een triagesysteem en een vastgesteld protocol, dus niet zoals de commerciële zenders laten zien, met een centralist die hulp biedt op afstand. De centralist in Nederland stelt vragen om te zien of er een ambulance naar toe moet. Dit doen ze met een systeem uit Amerika, hierdoor ontstaan ritten die nodeloos zijn. Uitrukken van ambulance voor een gevallen persoon met bloedneus. Of persoon ligt op de grond, geen verdere info beschikbaar, ambulance rijdt niet of wordt verkeerd ingezet in prioriteit.

 • Sluiting van huisartsenposten. Verzekeraars betalen NIET de exploitatie van een gebouw, noch de maatschappen die diensten draaien buiten kantoortijden, dit valt onder eerste lijns hulp en is gratis voor de patiënt. Artsen betalen dit uit eigen zak.
 • Sluiting van apotheken, Ook hier hebben we te maken met zelfstandige ondernemers, na 1700 uur en in het weekeinde dient U een nood-apotheek te bezoeken. Echter hetzelfde geld voor de huisartsen en maatschappen. Weg laagdrempelige zorg !
 • Sluiting van ziekenhuizen. Zelfstandige ondernemingen die winst moeten maken, dit is met regionale ziekenhuizen niet mogelijk, dus sluiten en fuseren met andere academische ziekenhuizen. Nadeel, de patiënten hebben geen spoedeisende hulp posten meer en dienen langer te reizen naar een spoedpost. Ook aanrijtijden ambulances wordt langer en beschikbaarheid ambulances zijn een probleem aan het worden.
 • Ambulanceposten worden overvraagd en prioriteiten verkeerd gesteld. Hierdoor ontstaan wachttijden en een tekort aan ambulances. Het voertuig is er wel echter geen bemanning. door te knoeien met statistieken klopt de bezetting van ambulancepersoneel op een voertuig, In de praktijk draaien ambulance personeel op meerdere voertuigen en wel gelijktijdig. ( zoals theoretisch is vastgelegd )
 • Opdrijven van medicijnenprijzen door een tekort te creëren door farmaceuten. (kartelvorming)

U denkt dat dit nog niet bezig is ? Harde realiteit. Nu hebben we het nog niet over ouderenzorg en de verpleeghuizen. ook hier is het nodige aan de hand, mensonterende gebeurtenissen. De stropdassen die hier over gaan gaan over lijken en over geld. Welzijn ? WASDA ? Het boekje moet kloppen, administratie boven mensen, zowel de patiënt als het personeel heeft hier dagelijks mee te maken.

Als er dan een raadslid met droge ogen meld dat het personeel wordt geholpen door vrijwilligers, dan is er iets scheef ! Personeel wordt betaald uit een budget en dit personeel is kundig. Een vrijwilliger kan verlichten, maar mag geen zorgtaken verrichten. Ergo er is te weinig personeel ! het salris karig en de werkdruk hoog. Op naar de burn out !

Bewijs zegt U ? Dat kan, echter beter is het te ondervinden. Doe eens gek en wordt eens ziek, breek een been ! Krijg de diagnose kanker. Het zal U verbazen hoe slecht het stelsel is. bent U weer beter ? Dan blijkt dat U financieel niet meer mee mag doen, de portemonnee is leeg en jaren later wordt U nog gestraft.

Een hard protest zou er moeten komen en raken waar het voor de organisatoren van de zorg het meeste pijn doet. Geld en macht, NUTS voor de burger, kater voor de financiële wereld. Maar zouden we protesteren dan blijken we ineens terroristen te zijn. De polder is stuk, vakbonden zijn om zeep geholpen. Groot geld heeft de macht en geeft niet om mensen. Wel om winstcijfers en dure Tesla’s ! Zorg is niet duur, net als de reclame voor VISA kredietkaart, de zorg is onbetaalbaar.

Hier wat voorbeelden wat U te wachten staat, de toekomst is begonnen, nu de omslag !

Naslagwerken:

Veel leesplezier, en wilt u protesteren ? Voor geheel Nederland zijn slechts 70 personen nodig. Eventueel materieel zoals een vrachtwagen of Bus of Tractoren. Maar een gezellige BBQ kan uitkomst bieden. Protest het levende schild. Opgeven ?

email geschikt voor alle leeftijden, geen geweld.

Lees verder bij de Bron: De zorg is ziek !

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
pechtold

D66’s verborgen boodschap voor ouderen

norwich 702x336

Staat der Nederlanden neemt een loopje met Uw veiligheid !