in ,

Chrislam: Nieuwe Europese religie door eeuwenoud adagium van elitaire macht?

fc4a7626af603e77 640 Chrislam

Al enige tijd prijkt op de Nachthemel hoofdpagina een filmpje van Nigel Farage van de Engelse Independence Party (UKIP, Ukip). Hierin legt hij haarfijn uit waar het de EU- elite allemaal om draait. Niet om ,  niet om de levensvreugde van de Europese , maar eenvoudigweg om macht. Macht met een grote M. Doodordinaire Macht en anders niets.

En wat weten we van macht?

(EU) propaganda en (de) macht gaan altijd hand in hand. Maar macht corrumpeert en de macht van de één betekent de onmacht van de ander. Want macht geeft het vermogen om aan anderen je wil op te leggen. Het vermogen om andere mensen te laten doen (of laten) wat jij zegt. Dat houdt automatisch in dat die andere mensen dus niet meer kunnen doen wat ze zelf willen. Macht leidt derhalve altijd tot onvrijheid. En onvrijheid leidt weer altijd tot macht, want niemand kiest zelf voor onvrijheid. Deze wordt altijd afgedwongen door iemand (persoon, instantie, overheid) met macht. Geld is het transportmiddel van De Macht.

De absolute wereldse macht in de voorbije eeuw wist zich steeds te handhaven door het adagium dat ‘als meneer de burgemeester het volk arm zou houden, meneer pastoor het volk dom zou houden'. In symboliek vertegenwoordigde meneer de burgemeester de politieke macht, meneer pastoor de kerkelijke macht. En met dit adagium werd haarscherp aangegeven dat politiek & geestelijkheid elkaar de bal toespeelden omdat men elkaar nodig had om De absolute Macht over anderen te kunnen behouden en te consolideren. Tot halverwege de 60er jaren van de vorige eeuw zagen we dan ook hoe meneer de burgemeester en meneer pastoor de touwtjes van de Nederlandse macht stevig in handen wist te houden.

Zo werd de KVP op 22 december 1945 opgericht als opvolger van de vooroorlogse Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP). De KVP was een brede volkspartij waarvan zowel katholieke arbeiders als katholieke werkgevers, boeren, ambtenaren en onderwijzers(!) lid waren. In de jaren van haar bestaan heeft de KVP altijd deel uitgemaakt van de Nederlandse regering en meestal leverde zij ook de minister-president. De KVP behaalde haar stemmen vrijwel uitsluitend onder het katholieke volksdeel, dat dan ook wel massaal op die partij stemde. In de provincies Noord-Brabant en Limburg bijvoorbeeld, stemden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1959 74,04% respectievelijk 79,53% van de bevolking op de KVP. In de landelijke gemeenten in de katholieke gebieden gingen bijna alle stemmen naar deze partij.

En zulke verkiezingsuitslagen gaven een overheid pas Macht, want Nederland is nu eenmaal een democratie.

Provo

Maar dan bereiken de roerige revolutionaire 60er jaren Europa. Ook Nederland. Het ene na het andere Heilige Huisje wordt omver trapt en grootschalige ontkerkelijking vindt zijn aanvang.  Tegelijkertijd promoveerde Wouter Buikhuisen in 1965 op het proefschrift Achtergronden van nozemgedrag waarin hij het begrip ‘provo' introduceerde, dat is afgeleid van provoceren. Hij verbaasde zich over het ontstaan van een grote stroming anti-autoritaire jongeren. Roel van Duijn gebruikte Provo daarna als geuzennaam, onderwijl De Telegraaf aandrong op het kaalscheren en opsluiten van het ‘langharig werkschuw tuig' in werkkampen. Maar de creatieve acties en het steeds opnieuw vinden en blootleggen van zwakke plekken bij bestuur en in combinatie met de stroom van oplossingen en nieuwe ideeën bezorgde Provo na enige tijd steeds meer sympathie. Provo was tegen instituties (kerk) en wilde zelf ook geen instituut worden. In zekere zin was dat doel in 1967 bereikt, de autoriteiten waren ontregeld, allerlei mensen waren aan het denken gezet. En toen kwamen de hippies.

Hippies

Hippies hadden bij de gevestigde maatschappij het imago van losbandige, seksbeluste, rokende en blowende jongeren, met lange haren en gekleed in felgekleurde kleding. Vooral T-shirts, spijkerbroeken en oosters getinte jassen en gewaden als kaftans, kralenkettingen, bloemen en andere versierselen worden met hen geassocieerd. Ook dat hun dagindeling uitsluitend bestond uit het zichzelf verplaatsen van de ene ‘happening' of muziekfestival naar het andere. Bovendien was muziek in de hippiecultuur een belangrijk element. Want behalve dat de hippies constateerden dat protestsongs uitstekend gebruikt konden worden om zich te distantiëren van de rest van de maatschappij, gingen hippies ervan uit dat de sfeer die muziek schept, mensen samen kan brengen. Er waren ook jongeren die qua haardracht op hippies leken, maar beslist niets te maken wilden hebben met de “halfzachte” hippiecultuur. Vaak waren deze jongeren politiek zeer geëngageerd in politieke bewegingen en binnen actiegroepen.

Seksueel misbruik en pedofilie binnen Katholieke kerk

Daarna, aan het einde van de twintigste eeuw kreeg de Katholieke Kerk weer te maken met de onthulling van vele gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen door priesters en andere religieuzen. Het misbruik speelde zich vooral af in de jaren vijftig tot en met de jaren tachtig van de vorige eeuw, maar kwam pas decennia later in volle omvang naar buiten. Sommige van de seksuele misbruiken kwamen voor het gerecht, andere werden door de kerkelijke overheid intern geregeld, soms toegedekt of door betrokkenen afgekocht. Het probleem waren niet alleen de gevallen van seksueel misbruik zelf, maar ook de gebrekkige wijze waarop de autoriteiten binnen de Katholieke Kerk met het seksueel misbruik omgingen. Door dit alles zag de christelijke kerk haar aanzien, en daarmee haar macht, wegkwijnen. Op christelijke leer gebaseerde politiek partijen troffen derhalve hetzelfde lot, een proces dat tot op de dag van vandaag nog steeds aan het uitkristalliseren is.

EU, Merkel, christendom en islam

Zo'n 80 miljoen mensen zijn lid van lutherse kerken en daarvan wonen er 25,6 miljoen in Duitsland. Het lutheranisme betreft een stroming binnen het protestantse christendom en Angela Merkel is weer de dochter van een lutherse dominee.  Ze is bovendien een Duits christendemocratische politica die sinds 22 november 2005 bondskanselier van Duitsland is. Ze is hiermee een tot de verbeelding sprekend voorbeeld van verstrengeling van macht door kerk & staat. Ze is de verpersoonlijking  van het adagium ‘als meneer de burgemeester het volk arm houdt, zal  meneer pastoor het volk dom zou houden'.  En wel omdat in haar, ‘meneer de burgermeester' en ‘meneer pastoor' in één enkele persoon samenkomen. Maar Angela heeft een probleem. De EU elite heeft een probleem. En dat probleem heet ontkerkelijking. Ontkerkelijking, terwijl juist massareligie één van de twee motoren betreft waardoor de Europese elite eeuwenlang haar Macht wist te bouwen en handhaven.   

En daarom heeft Angela Merkel een nieuwe godsdienst bedacht, ingefluisterd door de allerhoogste christelijke leider: de paus. Die nieuwe godsdienst betreft het samengaan van christendom en islam en noemen we derhalve “chrislam”. Een onvermijdelijk politiek proces, wil de EU elite althans haar Macht kunnen behouden. En hetzelfde geldt feitelijk voor de complete westerse elite. Want zodra De Macht het component ‘' verliest, verliest ze daarmee tegelijk ook al haar macht.

En alhoewel Angela zich voor de camera graag beroept op de Bijbelse overlevering van het verhaal van ‘de barmachtige Samaritaan' in de vluchtelingenkwestie, moeten wij ons toch afvragen hoe zij bijvoorbeeld de 10 christelijke geboden zal gaan interpreteren binnen haar nieuwe religie van christenen en moslims?

Want (1e) Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. (6e) Gij zult niet doodslaan en (8e) Gij zult niet stelen, mag dan al de eerste twijfelaars opleveren. Maar (10e) Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is…

…maakt chrislam toch wel een werkelijke dijenkletser van wereldformaat!

Want daar gaat die hele vluchtelingenkwestie toch over? Waarom komt men naar hier? Waarom verzuimt Angela om naast haar ‘barmachtige Samaritaan verhaal' ook het 10e christelijke gebod te benoemen? Is ze wellicht helemaal geen christen? Zit ze gewoon met compleet andere agenda binnen een christelijke politieke partij een beetje machtig te zijn?

Lees verder bij de Bron: nachthemel

doneer

JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
9484448937 95a5df3b9e burn out

Lekker bezig met zijn allen: ‘Aantal burn-outs flink toegenomen na crisis’

25adda8db86b32c4 640 euro

En daar gaat weer 1 miljard NL euro, uw portemonnee moet weer open