in , , ,

De griepprik, een luguber plan van de Elite? In ieder geval wel Big Business!

De ernst en sterfte aan infectieziektes was meestal al voor 80% tot 90% afgenomen voordat vaccinatieprogramma’s überhaupt ingevoerd werden begin jaren ‘60.
De cijfers zijn alleen maar verder gedaald.

Een aantal weken geleden was het weer zo ver, ik mocht me in laten enten tegen de griep. Helemaal gratis

Helemaal gratis? Ja, betaald door een regering die het liefst alle bejaarden en gehandicapten laat verhongeren.

En een regering die de arts een bedrag betaald voor iedere prik die een patiënt ”gratis” krijgt. Ik de UK is dat 10 pond per patiënt. Tel dat maar eens bij elkaar op. Mijn huisarts kan van al die prikken een vakantie betalen.

Gratis? Wie daar niet wat achter zoekt, moet nodig naar de dokter. Voor een prik inderdaad, maar niet de griepprik.

Ik kan me niet heugen ik ik me ooit hiervoor heb laten inenten en mijn hele gezin is hier nooit voor ingeënt …… en we hebben nog nooit de griep gekregen (gratis wel te verstaan)

Dan ben ik me toch maar eens gaan informeren in de ziekte ”griep”. En het blijkt dat er ontzettend veel oorzaken, beter gezegd virussen zijn die griep kunnen veroorzaken en deze veranderen ook nog eens van samenstelling. Kijk maar eens naar de benamingen van de griepen.

Het anti-virus dat de farmaceutische maffia in de vloeistof stopt is dus een gok want niemand weet welke virus verantwoordelijk wordt voor een ”eventuele” griepuitbraak.

Ik voelde me dus goed bedonderd…..
 

Een maatschappij dat het Ziekenfonds afschaft en dat in handen geeft van multimiljonairs zodat die daar een flinke winst uit mogen slaan kan ik moeilijk een maatschappij noemen die om de zorg van de bevolking geeft

VERPLICHT VACCINEREN IN EUROPA – HOE HET EVAP ZICH VOOR ONZE OGEN VOLTREKT

Stichting Vaccinvrij
Door Ellen Vader & Door Frankema 
30 jan 2018

Is het echt nodig om ouders te verplichten hun kinderen te laten vaccineren? Op dit moment zijn in dertien Europese landen al vier of meer vaccins verplicht: Griekenland, Malta, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Letland, Polen, Roemenië, Slowakije, en Slovenië.In en Frankrijk zijn deze zomer bijna alle vaccins verplicht gesteld. In Duitsland is het vaccinatiebeleid ‘aangescherpt’.

En in de overgebleven landen verschijnen berichten in de media die duidelijk maken dat de rest van eveneens richting ‘dwang’ gaat. Waarom?

De ernst en sterfte aan infectieziektes was meestal al voor 80% tot 90% afgenomen voordat vaccinatieprogramma’s überhaupt ingevoerd werden begin jaren ‘60. De cijfers zijn toch alleen maar verder gedaald? Waarom komt in steeds vaker de verplichting om de hoek zetten?

Lichte daling met grote gevolgen
De afgelopen twee jaar is in de meeste Europese landen een lichte daling merkbaar van een paar procent van de deelname aan landelijke vaccinatieprogramma’s. De verplichting is geen toeval. De gevestigde orde is bezig haar greep op de bevolking te verliezen en tracht hiermee de daling een halt toe te roepen.

De WHO is de grote motor achter het streven om vaccins als hoogste prioriteit op de politieke agenda in te krijgen. Zij heeft hiervoor het European Vaccine Action Plan (EVAP) ontwikkeld.2 Wat houdt dit plan precies in, en wat is de onderliggende reden om het ten uitvoer te brengen?

EVAP is onderdeel van GVAP

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) windt er geen doekjes om; zij wil dat iedere bewoner van deze aardbol gevaccineerd wordt. Deze globale operatie heeft zij uitgebreid beschreven in het Global Vaccine Action Plan (GVAP).3 Voor de zes regio’s waarin de WHO de wereld heeft onderverdeeld, zijn regionale ‘actieplannen’ geschreven met strategieën die het beste bij de betreffende regio passen. Zie hier het European Vaccine Action Plan (EVAP) voor onze regio.

De gemiddelde Europeaan is zich totaal niet bewust van het feit dat alle Europese lidstaten in 2014 de EVAP ondertekend hebben, en dat zij zich hiermee dus verbinden aan de doelen die de EVAP stelt. Te weten:

  1. Voor elk land geldt dat vaccineren hoogste prioriteit heeft.
  2. Ieder individu moet de waarde van vaccins begrijpen en hier aanspraak op maken.
  3. De baten van vaccineren worden door innovatieve strategieën tot ieder individu uitgebreid.
  4. Sterke systemen die zich bezighouden met vaccineren zijn een integraal deel van een goed functionerende gezondheidszorg.
  5. Vaccinatieprogramma’s hebben toegang tot voorspelbare financiering en hoge kwaliteit vaccinvoorraden.2

Het doel van de WHO moge duidelijk zijn; elke wereldbewoner krijgt vaccins. Maar hoe bereik je dat? Wat kost het, en wie betaalt dat? Financiële transparantie wat betreft de financiering van de bron van voorlichting en vaccinatiebeleid is voor de burger ver te zoeken. Slechts weinig mensen zullen überhaupt beseffen dat de WHO zo’n belangrijke rol speelt in het geheel, inclusief de opgelegde verplichting. In feite komt het neer op een zeer strak en goed geregeld plan dat opgezet, gecoördineerd en gecontroleerd wordt door de ruim 7000 medewerkers van de WHO.4

De toename van het aantal toegediende vaccins die uit een strakke en goed georganiseerde logistiek voortvloeit, legt de industrie geen windeieren. In 2016 is er 24 miljard dollar winst gemaakt op de verkoop van vaccins. En volgens het rapport ‘Global Human Vaccines Market 2016-2020’ zal de winst in 2020 opgelopen zijn tot 61 miljard dollar.De verplichting van vaccins komt de industrie uiteraard ten goede. De opgegeven reden voor de verplichting kan niet hard gemaakt worden, maar de onderliggende reden is onmiskenbaar. Ondanks alle berichten in de media kunnen de feiten niet onderbouwen dat mazelen in welvarende landen een gevaarlijke ziekte is. Maar ‘onwillige ouders’ brengen de winsten in gevaar. En u raadt het misschien al: de WHO is een schakel tussen de politiek en de industrie.

Wat is er nodig om vaccins te verplichten?

In andere blogs wordt dieper ingegaan op het ontstaan en de structuur van de WHO en haar relatie met het bedrijfsleven. In dit blog wordt gekeken naar wat er nodig is om vaccins te verplichten. Nogmaals, voor mensen die nog steeds denken in termen van medische noodzaak: bij vaccins is dat niet het geval. Er hoeft alleen maar een ‘aanleiding’ te zijn. De rest wordt bereikt met politieke maatregelen en manipulatie van informatie.

Zowel in als in Frankrijk en Duitsland is de mazelen de aanleiding geweest voor een mediacampagne waarmee angst gezaaid werd. Journalisten plaatsen klakkeloos de persberichten, zonder te beseffen dat kinderen die sterven aan de mazelen óf een onderliggende ernstige ziekte hebben (b.v. kanker, hartproblemen), of – in verreweg de meeste gevallen – ernstig ondervoed zijn. De wereldwijde cijfers van de WHO die ons ervan moeten overtuigen dat de mazelen een gevaarlijke ziekte is, zijn niet van toepassing op kinderen in het rijke westen. Het zijn de vele kinderen in Afrika en andere derde wereld landen die al op sterven na dood zijn vanwege de honger. En in dat geval kan een kinderziekte of griepje de druppel zijn die de emmer doet overlopen.6

Voor uitgebreide informatie over de ongenuanceerde berichtgeving over het ‘gevaar’ van de mazelen ga alstublieft naar www.stichtingvaccinvrij.nl In dit artikel kunnen we slechts heel kort een aantal dingen aantippen. Bijvoorbeeld dat de sterfte aan de mazelen in Nederland van 1900 tot 1975 (het jaar vóór de introductie van het mazelen vaccin) al gedaald was van 4,3% in 1900 tot 0.02% van het totale aantal sterfgevallen in 1975.7 Moet u zich voorstellen: 99,98 procent van alle kindersterfte had een andere oorzaak dan de mazelen – en soortgelijke cijfers zien we ook in andere welvarende landen. De reden dat het mazelen geïntroduceerd is in de ‘rijke landen’ was niet medisch, maar economisch. Men wilde de moeders op de werkvloer hebben en niet thuis met een ziek kind.

Werkt het vaccin?

Het feit dat er volgens het RIVM sinds de introductie van het mazelen nog 16.000 gevallen van de mazelen gemeld zijn bevestigd dat het klopt wat er op de bijsluiter van het BMR- staat: Zoals met andere vaccins is het mogelijk dat M-M-RVAXPRO niet alle gevaccineerde personen volledig beschermt.’ 8

Maar nog veel erger zijn uiteraard de vele bijwerkingen op de bijsluiter die ook gemeld zijn door ouders, en die maar niet serieus genomen worden door de gevestigde orde.8

Het feit dat de verplichting toch tot stand komt – ondanks het ontbreken van een medische reden, en ondanks de enorme aantallen ouders, artsen en wetenschappers die zich zorgen maken over de bijwerkingen – laat zien hoe groot de verbintenis en de macht van politiek en bedrijfsleven is. Onderstaand overzicht geeft in een notendop aan hoe dit de afgelopen zomer in Italië en Frankrijk gebeurde en hoe in Duitsland de ‘aanscherping’ van het vaccinatiebeleid tot stand kwam.

Italië:

Na een zeer intensieve mediacampagne werden in 2017 in slechts 6 weken tijd (tussen het uitbreken van de mazelen en de mededeling in de media) 12 vaccins verplicht gesteld.
Ruim twee maanden lang zijn in alle grote steden in Italië honderden duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de verplichting.

De demonstraties werden – hoe vreemd – totaal genegeerd door de media. Het protest heeft slechts opgeleverd dat ongevaccineerde kinderen niet uit de ouderlijke macht ontzegd worden; de verplichting in plaats van 12, voor 10 vaccins geldt; en dat de boetes verlaagd zijn tot maximaal 500 euro per kind per jaar. Ongevaccineerde kleine kinderen mogen niet naar de crèche of de kleuterschool en ouders die grotere ongevaccineerde kinderen naar school sturen krijgen een boete.

Een ‘toevallige’ bijkomstigheid is dat deze beslissing gemaakt is kort nadat vaccinproducent GlaxoSmithKline in 2015 besloten had om tussen 2015 en 2019 maar liefst 1 miljard euro te investeren in nieuwe vestigingen in Italië omdat het bedrijf volgens CEO GSK Italia ‘op zoek is naar groeimogelijkheden.’9

Frankrijk:

Op 28 oktober 2017 heeft het Franse parlement ondanks vele protesten en tegengeluiden gestemd vóór verplicht vaccinatieschema per 1 januari 2018. Kort hiervoor sloeg de stemming in de Franse media plotseling om en werd in plaats van verplichting van bovenaf de verantwoordelijkheid hiervoor bij de burger neergelegd. ”De burger heeft er tenslotte om gevraagd vaccins te verplichten.” ‘De burger’ refereerde aan twee door de vorige minister opgestarte commissies die zich moesten buigen over het complexe vaccinatievraagstuk.

Eén commissie bestond uit ‘deskundigen’ (vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven). De tweede uit een handjevol vooraf geselecteerde burgers die hun mening mochten geven over het wel of niet verplichten. Op een hieruit voortgekomen rapport heeft de minister van gezondheid zich gebaseerd. Zij heeft haar conclusies, plus een kant-en-klaar dossier overhandigd aan haar opvolger, die overigens ook nauwe banden met farmaceutische bedrijven heeft.

President Macron kwam direct na zijn benoeming met het nieuws dat zijn regering een vaccinatieplicht zou invoeren – dit was niet besproken tijdens zijn verkiezingscampagne. Ongevaccineerde kinderen hebben geen toegang tot crèche en school, maar de sancties (boete en gevangenisstraf) voor ‘recalcitrante’ ouders zijn uit de wet geschrapt.9

Duitsland:

Reden voor het ‘aanscherpen’ van het vaccinatiebeleid is het overlijden aan de mazelen van een 37-jarige vrouw die als kind hier overigens tegen gevaccineerd was. Ze was 2 weken voor haar dood al ernstig ziek, maar de huisarts zag haar klachten (hoge koorts en hoesten) aan voor een griep en schreef antibiotica voor. Haar toestand verslechterde verder en er verscheen een witte uitslag in haar mond. Dit zijn de voor de mazelen typische Koplikse vlekken. Ook nu miste de huisarts de goede diagnose en hij schreef een antischimmelmiddel voor (terwijl er in het gebied al meer mazelen gevallen waren gemeld).

De vrouw probeerde in die periode twee keer in een ziekenhuis te worden opgenomen, hetgeen niet lukte want er was geen bed vrij. Kort voor haar dood verscheen de mazelen huiduitslag en werd de juiste diagnose gesteld. Ze werd eindelijk in een ziekenhuis opgenomen – veel te laat inmiddels – waar ze de volgende dag stierf. De conclusie uit dit alles mag duidelijk zijn: het faalde, waarna de huisarts de diagnose mazelen totaal miste, de vrouw ondanks de ernst niet naar het ziekenhuis verwees en haar eigen pogingen om te worden opgenomen ook mislukten. Maar na dit voorval is in slechts een week tijd een wetsvoorstel aangenomen dat kinderdagverblijven verplicht om weigerende ouders aan te geven bij de zorgautoriteiten, en kunnen ouders die niet op het consultatiebureau verschijnen een boete van 2500 euro krijgen.9

Hoe het ons in Nederland zal vergaan? Gewaarschuwd door de absurde gebeurtenissen in het buitenland hebben alternatieve mediakanalen hun uiterste best gedaan om het publiek te informeren. We mogen hopen dat deze informatie de reguliere pers ook bereikt en dat goede onderzoeksjournalistiek nog niet dood is. De eerstvolgende mazelen uitbraak in Nederland zal het uitwijzen.

Bronnen:
1. https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/should-vaccines-really-be-compulsory
2. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020-2014
3. http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/
4. http://www.who.int/about/structure/en/
5. http://www.globalresearch.ca/big-pharma-and-big-profits-the-multibillion-dollar-vaccine-market/5503945
6. https://www.worldhunger.org/world-child-hunger-facts/
7. Effect of vaccination programmes on mortality burden among children and young adults in the Netherlands during the 20th century: a historical analysis – Maarten van Wijhe, Scott A. McDonald, Hester E. de Melker, Maarten J Postma, Jacco Walinga
8. http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=efac91b2-2dfe-40b5-9aa4-78e3613c3b84&type=org&disposition=inline
9. bronnen en meer info zie https://stichtingvaccinvrij.nl/keuzevrijheid-of-verplichting/

Over de auteurs:
Ellen Vader onderzoekt, verzamelt, en schrijft over gerelateerde onderwerpen.
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij! – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’ en initiatiefneemster van de Stiching Vaccinvrij.

https://stichtingvaccinvrij.nl/overzicht-toename-en-reden-verplicht-vaccineren-europa-hoe-evap-zich-ogen-voltrekt/

Lees verder bij de bron: Gerrit Herders Blog


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Rapporteren

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
6 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
NL regering volledig weg kwijt ...
1 jaar geleden

UN Agenda 21 en Agenda 2030 noemen onder het hoofdstuk duurzaamheid dat de wereldbevolking terug moet naar 500 miljoen mensen. Eenzelfde cijfer staat genoemd op de Georgia Guidestones neergezet door de Vrijmetselaar Beweging. En daar waar graffiti onmiddellijk wordt weggehaald en daders vervolgd staat dit krankzinnige monument er nog steeds. Er zijn 178 landen die dat schandalige document hebben ondertekend waaronder Nederland. Dat deed de Nederlandse overheid zonder de burgers te raadplegen en zonder ze te informeren. Is dat niet heel erg vreemd?

Inmiddels komt 2021 naderbij en de afgelopen maand zagen we plotseling een zeer besmettelijk virus waardoor vele duizenden mensen besmet raakten en overleden. Op meerdere plaatsen wordt openlijk de vraag gesteld of dit een ongeluk is of dat sprake is van opzettelijke besmetting. Nu is een ongeluk heel erg, maar bij opzettelijke besmetting komen de verhalen van conspiracy denkers onmiddellijk naar boven. Blijkbaar zijn er partijen achter de schermen (Deep State) die zo ziek zijn dat zij er niet voor terugdeinzen vele miljoenen mensen zonder enige aanleiding te doden. Al enige tijd wordt daarbij de naam van Bill Gates genoemd … van wie bekend is dat hij bio wapens en vaccinaties sponsort …. Bill Gates is Zionist en satanist en zijn naam wordt genoemd bij de moord op duizenden kinderen in Afrika. En is het niet opvallend dat plotseling genoemd wordt dat er vaccinaties beschikbaar zouden zijn?

Vanuit dit gegeven is het niet ver gedacht dat vaccinaties niet zo onschadelijk zijn als wordt gedacht.
Ik denk dat er alle aanleiding is om vaccinatie te weigeren en te protesteren als overheden over vaccinatie spreken.

lida
1 jaar geleden

Mijn Oma, geboren 1899- gestorven 1999, heeft zelden tot nooit in haar leven een arts gezien,ze baarde 18x waarvan 13 in leven, tijdens de Spaanse griep verloor ze haar jonger broertje Leen aan de Griep, die miljoenen doden heeft gekost, zelf had ze wel griep maar die ging voorbij, ze maakte de eerste wereldoorlog mee, de jaren 30 crisis, en ze kreeg best wel een griep zoals ook haar kinderen, tijdens de 2e wereldoorlog kreeg Opa TBC en ze sliep gewoon naast hem en de kinderen liepen rond terwijl hij besmettelijk was, hij stierf midden in de oorlog, mijn Oma als weduwe achterlatend met 13 kinderen en gebrek aan van alles, voedsel, fruit . groentes, vitamine, ze had abcessen door honger en ontbering, in nek en heup, iedereen was graat mager, ze overleefde allemaal, ze zagen geen dokter, ook kregen ze heersende griep of verkoudheden en overleefde die gewoon, na de oorlog tot haar dood at ze heel karig, ze hield van een bordje warm eten, ze was geen vleesliefhebster, dronk amper melk, alleen in de thee, die ze wel graag dronk in het middag uur, ze had wel altijd structuur, vaste regels, op tijd slapen, altijd een ontbijt , hield niet van moderne techniek, geen was machine, bleef stug met de hand wassen, geen comfort , maar wat ik eigenlijk wil zeggen met die hele opsomming, waren dat dan supermensen? die zonder vaccins gewoon overleefde? men zegt dat mensen zoals ik, die een Oma of Opa hadden die in aanraking zijn geweest met Spaanse griep, deze antistoffen nog steeds doorgeven, ik ben 65, ik ben werkzaam geweest in de zorg vanaf mijn 16e, ik heb mijn nooit voor griep laten vaccineren en krijg het eigenlijk zelden, maar de vaccinatie graad is krankzinnig in Amerika helemaal, daar krijgen kinderen vanaf geboorte tot hun 14 iets van 70 vaccinshots daarin zitten de herhaal prikken, hier is het inmiddels iets over de 40 shots soms een paar in cocktails , het is een geld machine, ik werkte in een kinderziekenhuis en toch kwamen er gevaccineerde kinderen op de SEH die toch de kinkhoest, de bof, de rode hond de mazelen kregen, het is geen 100% oplossing, een ziekte doormaken maakt in vele gevallen 100% beschermd tegen die ziekte, allemaal in de rijke westerse landen waar zo gevaccineerd wordt, in landen zoals Afrika of andere derde wereld landen mogen ze gerust sterven, daar valt niks te verdienen, nu denkt iedereen door mijn betoog dat ik tegen de medische wetenschap en ontwikkelingen ben, de huidige wel, die is puur op geld belust en heeft niets meer met de liefde voor de mensheid te maken, maar de vroeger onderzoekers naar echte genezing, die hebben mijn eeuwige respect, ze handelde uit mededogen

1 jaar geleden

Volgende uitbraak van polio afwachten?

Wilma
1 jaar geleden

Genocide pur sang. Nexit is de enige mogelijkheid om nog wat levens on dit land te redden.

Shsdow1100
1 jaar geleden

Je hebt gezonde, zieke en overleden mensen. Aan de 1e en de 3e groep kan de Big Pharma (BP) niets verdienen. Hun maatje, de voedselindustrie, maakt de 1e groep ziek, o.a. door alle voor onze gezondheid schadelijke toevoegingen in ons door hen (voor)bereide voedsel (blikjes, zakjes, potjes en pakjes) te (ver)stoppen en daardoor komen we in groep 2.
Onderzoeken naar de veiligheid van voedseladditieven worden meestal uitgevoerd door wetenschappers die betaald worden door de voedselindustrie.
Groep 2 mensen moet je vooral niet beter maken want dan verdient BP er niet meer aan. Ook moet je ze niet dood laten gaan. Nee, houd ze wel ziek èn vooral aan de medicijnen, zoals bijvoorbeeld statines tegen een te hoog cholesterol (bewezen leugen).
Statines zijn effectief door te voorkomen dat de lever cholesterol aanmaakt. Als gevolg hiervan geeft je lever suiker af in je bloedbaan, waardoor je bloedsuikerspiegel stijgt. “Hé,” zegt uw dokter ”en u heeft ook suikerziekte”. Weer een medicijn, insuline, er bij. Enne…. uw bloeddruk is ook wat aan de hoge kant. Ook daar hebben we een pilletje voor. Ik zal u ook maar direct een maagzuurremmer voorschrijven en een laxeermiddel voor het geval dat……
De voedselindustrie maakt ons ziek en de Big Pharma maakt ons NIET beter…….

Voorbeeld 1:
 In Nederland slikken zo’n 4 miljoen mensen bloeddrukverlagers. Een veelgebruikte bloedverdunner veroorzaakt hartfalen. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Het medicijn nifedipine wordt geassocieerd met een hoog risico op een plotselinge hartstilstand, zo laat de European Society of Cardiology weten.
Voorbeeld 2:
Bijna twee miljoen Nederlanders slikken statines die het cholesterol verlagen. Uit een nieuwe studie is gebleken dat mensen die de pillen slechts drie maanden innemen, al kans hebben om diabetes en huidinfecties te krijgen. analyse van de wetenschappelijke literatuur laat zien dat statines het risico op spierproblemen, cognitieve problemen, kanker, beroertes, schade aan het zenuwstelsel, gedragsstoornissen, hartproblemen, Parkinson, auto-immuunziekte en slaapproblemen vergroten.
Voorbeeld 3:
Maar liefst 2,8 miljoen Nederlanders slikken bloeddrukverlagers. Veel gebruikers van de medicijnen spreken over duizeligheid, maagklachten en er is kans op diabetes.
Voorbeeld 4:
Nederlandse apothekers verstrekten in 2016 aan 3,1 miljoen mensen één keer of vaker een maagzuurremmer.
De meest voorkomende bijwerkingen zijn maagdarmklachten, zoals misselijkheid, overgeven, buikpijn en diarree. Ook hoofdpijn komt voor. De klassieke handelswijze van Big Pharma. Signaleer een ‘probleem’. Zet een campagne op om mensen bang te maken. Kom met een ‘oplossing’ die mensen juist ziek maakt. Verdien hier ook weer aan.

Vangils
1 jaar geleden

De vele pillen zijn vaak dodelijk voor mensen veel gif,niet best

Tijd voor echte statistieken: Oceaan koelt af, noordpool heeft in jaren niet zoveel ijs gehad

VVD is wéér de partij met meeste integriteitsschendingen